دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences 

 
img_yw_news
یکشنبه 6 مرداد 1398

آئین نامه تشویق مقالات چاپ شده دانشجویان

  ..

ادامه...
img_yw_news
شنبه 25 اسفند 1397

آئین نامه تشویق مقالات چاپ شده در سال 2019 میلادی

..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه 5 دی 1397

اخبار کتابخانه سال 1397

..

ادامه...
img_yw_news
سه شنبه 22 آبان 1397

آئین نامه نحوه محاسبه امتیاز نتایج طرح های پژوهشی

..

ادامه...
img_yw_news
شنبه 31 شهریور 1397

آئین نامه تشویق مقالات چاپ شده در سال 1397

..

ادامه...

فرزانه دینی- کارشناس علم سنجی
مریم بنی اسد- کارشناس امور پایان نامه ها ( کارورزی)
لیلا ایرانی- کارشناس امور پایان نامه ها ( دستیاری )
معین عادل- کارشناس طرح های تحقیقاتی
دکتر مینا فروزنده- دبیر کمیته اخلاق
سحر آقایی- کارشناس کمیته اخلاق
امور پایان نامه ها: 88602230

طرح تحقیقاتی: 86703060

کمیته اخلاق: 86703083