دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶

منبع مرجع سوالات نورولوژی آزمون های پیش کارورزی و پذیرش دستیار تخصصی سال 1397

منبع مرجع سوالات نورولوژی آزمون های پیش کارورزی و پذیرش دستیار تخصصی سال 1397 توسط شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت اعلام شد. ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶

مورنینگ مشترک با گروه داخلی

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶

مورنینگ مشترک با گروه داخلی

..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن