فرم رضایت سنجی داوطلبینفرم رضایت سنجی داوطلبین
نقاهتگاه:
میزان تحصیلات:
تاریخ حضور در نقاهتگاه :

تاریخ شمسى:

سن:
جنسیت:
مرد
زن
سمت داوطلب :
نحوه تعامل و پاسخگویی مسئول نقاهتگاه
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
نحوه تعامل و پاسخگویی پزشک نقاهتگاه
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
تاثیرگذاری جلسات آموزشی دانشگاه در ارتباط ایمن شما با بیماران
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
تاثیرگذاری جلسات آموزشی نقاهتگاه در عملکرد مناسب شما
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت شما از نحوه تقسیم کار بین پرستار ، کمک پرستار و نیروی خدماتی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان (کمیت) لوازم حفاظت فردی ارائه شده به شما ( ماسک، دستکش و لباس و...)
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
کیفیت لوازم حفاظت فردی ارائه شده به شما ( ماسک، دستکش و لباس و...)
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
شرایط فیزیکی و روانی محل استراحت شما
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
وضعیت سرویسهای بهداشتی و حمام پرسنل
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
وضعیت تهویه و سیستم سرمایشی و گرمایشی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
امکانات رفاهی موجود (تلفن، تلویزیون، اینترنت و ...)
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
وجود مکان مناسب برای انجام فرائض دینی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت مندی شما ازکیفیت غذا
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت مندی شما از کمیت و تنوع غذایی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
ساعت توزیع غذا و نحوه ی آن
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
وضعیت میان وعده های غذایی (چای، آب، میوه و...)
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
رعایت حفظ حریم خصوصی و تفکیک سرویسهای پرسنلی
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
آرامش و فضای روانی محیط نقاهتگاه
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان تامین توقعات و انتظارات اولیه شما در طول همکاری با نقاهتگاه
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
میزان رضایت کلی شما از حضور و فعالیت در این مجموعه
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
اگر یکی از آشنایان شما به کرونا مبتلا شود، به ایشان توصیه می‌کنید که در نقاهتگاه بستری شود؟ چرا؟
اگر پیشنهاد و یا انتقادی جهت اصلاح امور دارید ذکر بفرمایید.
آیا تمایل به همکاری در برنامه های جهادی مشابه را دارید؟ در صورت مثبت بودن شماره تماس خود را ذکر نمایید.