دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

خدمات و درمانگاهها

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی به منظور ویزیت بیماران با مشکلات اسکلتی-عضلانی، بیماری های نوروماسکولار و بیماران نیازمند توانبخشی در بیمارستان های فیروزگر، شفا یحیاییان، حضرت فاطمه، رسول اکرم و بیمارستان کودکان علی اصغر دایر بوده و طبق جداول زیر آماده پذیرش بیماران می باشد:


برنامه درمانگاه های صبح طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان فیروزگر:

تلفن:82141229
 
روز هفته ساعت استاد
شنبه 9:30-12 دکتر‍ غلامرضا رییسی
یک شنبه 9:30-12 دکتر طناز احدی
دوشنبه 9:30-12 دکتر بیژن فروغ
سه شنبه 9:30-12 دکتر غلامرضا رییسی
جهارشنبه 9:30-12 دکتر طناز احدی
پنج شنبه ----- -----
 


برنامه کلینیک الکترودیاگنوز(نوار عصب، عضله و پتانسیلهای برانگیخته) طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان فیروزگر:

تلفن:82141401
 
روز هفته ساعت استاد
شنبه 9:30-12 دکتر طناز احدی
یک شنبه 9:30-12 دکتر‍ غلامرضا رییسی
دوشنبه 9:30-12 دکتر غلامرضا رییسی
دکتر طناز احدی
سه شنبه 9:30-12 دکتر طناز احدی
جهارشنبه 9:30-12 دکتر ناصح یوسفی
پنج شنبه 9:30-12 دکتر کتایون مرادی
 


برنامه بعد از ظهر  کلینیک ویزیت و الکترودیاگنوز(نوار عصب، عضله و پتانسیلهای برانگیخته) طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان فیروزگر:

تلفن:82141401
 
روز هفته ساعت استاد
شنبه 2-4 دکتر ناصح یوسفی
یک شنبه 2-4
دوشنبه 2-4 دکتر ناصح یوسفی
سه شنبه 2-4 -----
جهارشنبه 2-4 دکتر ناصح یوسفی
پنج شنبه ------- -----------

برنامه درمانگاه های صبح طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان شفا یحیاییان:

تلفن: 33542000

 
روز هفته ساعت استاد
شنبه 9:30-12 دکتر‍ کوروش منصوری
دکترسیمین سجادی
یک شنبه 9:30-12 دکتر‍ کوروش منصوری
دوشنبه 9:30-12 دکتر‍ کوروش منصوری
دکترسیمین سجادی
سه شنبه 9:30-12 دکتر‍ کوروش منصوری
جهارشنبه 9:30-12 دکتر‍ کوروش منصوری
دکترسیمین سجادی
پنج شنبه ----- -----
 

برنامه درمانگاه های صبح طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان رسول اکرم:

تلفن:64352683

 
روز هفته ساعت استاد
شنبه 9:30-12 دکتر ناصح یوسفی
یک شنبه 9:30-12 دکتر ناصح یوسفی
دوشنبه 9:30-12 دکتر ناصح یوسفی
سه شنبه 9:30-12 دکتر کتایون مرادی
جهارشنبه 9:30-12 دکتر کتایون مرادی
پنج شنبه 9:30-12 


برنامه درمانگاه های صبح طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان علی اصغر:
  
تلفن: 23046575 
 
روز هفته ساعت استاد
شنبه 9:30-13:00 دکتر کتایون مرادی
یک شنبه 9:30-13:00 دکتر کتایون مرادی
دوشنبه 9:30-13:00 دکتر کتایون مرادی
سه شنبه 9:30-13:00  
جهارشنبه 9:30-13:00
پنج شنبه - - 

 

دفعات مشاهده: 2496 بار   |   دفعات چاپ: 495 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر