دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آموزش
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

قوانین و آیین نامه ها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۱ | 
قوانین و آیین نامه های مرکز:
1- ارسال حیوان آزمایشگاهی مورد درخواست جهت سایر مراکز دانشگاهی فقط در صورت واریز هزینه‌های مربوطه بر اساس تعرفه تعیین شده مستقیماً به حساب معاونت تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه با کد شناسه مربوط به مرکز مطالعات تجربی و مقایسه‌ای و ارائه رسید مربوطه به مرکز امکان پذیر خواهد بود.
2- تحویل حیوان آزمایشگاهی  به محققین داخل دانشگاه در صورت ارائه رسید مربوط به واریز هزینه حیوانات موردنیاز بر اساس تعرفه تعیین شده مستقیماً به حساب معاونت تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه با کد شناسه مربوط به مرکز مطالعات تجربی و مقایسه‌ای امکان پذیر خواهد بود.
3- در صورت استفاده از حیوانات معدومی جهت انجام pilot study  و یا جهت تمرین هزینه‌ای دریافت نخواهد شد .
4- نگهداری از حیوانات موردنیاز در پروژه های مصوب مربوط به محققین داخل دانشگاه بدون هزینه بوده و محققین محترم ملزم به پرداخت هزینه‌های نگهداری شامل غذا، نظافت، سم پاشی و تشخیص بیماری و درمان احتمالی نمی باشند .
5- ورود هر گونه حیوان از هر نژادی ممنوع است مگر در شرایط خاص با تصویب کمیته ACUC و یا رئیس مرکز. در مورد پروژه هایی که الزام به تهیه حیوان از منابع خارج از مرکز مطالعات تجربی و مقایسه‌ای دارند لازم است تا حیوانات به مدت یک هفته در اتاق مخصوص قرنطینه و پس از اطمینان از سلامت و تائید مسئول مرکز به اتاق نگهداری منتقل شوند.
6- محققین خارج از دانشگاه که مایل به نگهداری حیوان خود در این مرکز می باشند بایستی هزینه ها را بر اساس تعرفه تعیین شده  به حساب معاونت تحقیقات و فن‌آوری دانشگاه با کد شناسه مربوط به مرکز مطالعات تجربی و مقایسه‌ای واریز نمایند
تبصره : شماره حساب مذکور  5140951327 بانک ملت شعبه هجرت با شناسه واریز 4892 بنام درآمد اختصاصی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشد.
 

دفعات مشاهده: 650 بار   |   دفعات چاپ: 66 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر