دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

درباره ما

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

دانشگاه به عنوان نهادی نوآور باید بتواند تولید اندیشه نماید تا جامعه را از نگرش ها و رفتارهای ناکارآمد رها نماید و اداره امور جامعه را بهبود بخشد، به همین دلیل است که تعامل میان دانشگاه و جامعه پیش نیازی برای ایفای نقش دانشگاه و آموزش عالی در روند تصمیم سازی در امور کشور مطرح می باشد. حال باتوجه به رسالت دانشگاه ها و نیاز جامعه به افراد متخصص و متعهد در یک رشته خاص زمینه جهت ایجاد دوره های تحصیلات تکمیلی فراهم گردیده است. هدف از دایر شدن دوره های تحصیلات تکمیلی در پردیس بین الملل دانشگاه شتاب برای همگام شدن با توسعه و رشد علمی، تولید علم به همراه شکل گیری اندیشه در رفتارهای اجتماعی و نهایتاً تربیت افرادی است که با احاطه یافتن به آثار علمی در یک زمینه خاص و آشنا شدن با روش های پیشرفته تحقیق و دست یابی به جدیدترین مبانی آموزش و پروش بتوانند با نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش در رشته تخصصی خود موثر بوده و به تازه هایی در جهان دانش دست یابند.

برنامه راهبردی تحصیلات تکمیلی پردیس بین الملل

تحصیلات تکمیلی می تواند بستری مناسب برای فعالیت های آموزشی دانشجویان و به تبع آن ارتقاء آموزش دز اعضای هیأت علمی باشد. مدیریت تحصیلات تکمیلی بایستی هماهنگی لازم در کلیه امور آموزشی و پژوهشی دوره های تحصیلات تکمیلی و نظارت برحسن اجرای آئین نامه ها و مصوبات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را برعهده گیرد. برای رسیدن به اهداف مورد نظر در مدیریت تحصیلات تکمیلی باید اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، مدنظر قرار گیرد. برای اینکه بتوان زمینه مناسب را برای اهداف بلند مدت ایجاد نمود، برنامه ریزی اهداف کوتاه و میان مدت در حال حاضر مورد نیاز می باشد.

 


دفعات مشاهده: 1355 بار   |   دفعات چاپ: 201 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر