دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه های آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
برنـامـه هـفـتـــگی فــراگـــیران دپارتمان اورولــوژی

شنبه

دکتر شادپور: 7-30/7

Laparoscopy-endourology

Journal Club

دکتر شادپور: 30 /7-8

Problem-case conference

دکتر شادپور: 8 -30/8

Lap surgical video review

دکتر زرگر،

دکتر شاهرخ، دکتر کمالی، دکتر مقصودی

دکتر مقصودی

دکتر سلیمی-دکتر امامی

دکتر نیری.دکتر مقصودی.

دکتر امامی.دکتر اخیاری

7 تا 5/8

9 – 8

یکشنبه

دکتر زرگر: 30/6-8

ژورنال کلاب جنرال

دکتر کمالی،

دکتر مهراوران، دکتر سلیمی

دکتر شادپور

( و دکتر مقصودی)

دکتر زرگر، دکتر شاهرخ، دکترسلیمانی، دکتر عظیمی

دکتر مقصودی-دکتر امامی

دکتر سلیمی.دکتر اخیاری

دکتر نیری

7 تا 5/8

9 – 8

دوشنبه

دکتر شادپور،

دکتر امامی، دکتراعتمادیان، دکتر سلیمی

دکتر شادپور

دکتر مقصودی-دکتر کمالی

دکتر مهرآوران.دکتر امامی

دکتر عطار

7 تا 5/8

9 – 8

سه شنبه

دکتر سلیمانی، دکتراعتمادیان، دکتر سلیمی

دکتر مقصودی

دکتر شاهرخ، دکتر سلیمانی، دکتر حسینی، دکتر کمالی، دکتر عظیمی

دکتر مهرآوران

دکتر اخیاری

دکتر کمالی.دکتر سلیمی

7 تا 5/8

9 – 8

چهارشنبه

دکتر زرگر: 7-8

کلاس کمپل خوانی

دکتر شاهرخ، دکترشادپور، دکتر امامی، دکتر اعتمادیان

دکتر شادپور

دکتر کمالی-دکتر عظیمی

.دکتر عظیمی.دکتر نیری

دکتر مهرآوران

7 تا 5/8

CPC/ Tumor Board

چهارشنبه آخرهرماه

 7-8

9 – 8

پنجشنبه

دکتر سلیمانی

دکتر سلیمی

دکتر کمالی

Grand Round

30/8 تا 11

جلسه ماهانه گروه

هفته دوم ماه 8-12

انجمن اورولوژِ ی هفته اول ماه 8-12


دفعات مشاهده: 1162 بار   |   دفعات چاپ: 214 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر