دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

لیست اعضای هیات علمی به ترتیب حروف الفبا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲ | 
عکس مشخصات CV
 • نام و نام خانوادگی: دکتر لادن حقیقی
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: استاد
 • نام و نام خانوادگی: دکتر مریم کاشانیان
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: استاد
 • مدیر گروه زنان و زایمان
 • نام و نام خانوادگی: دکتر محمدحسین بدخش
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: استاد
 • نام و نام خانوادگی: دکتر ابوالفضل مهدی زاده کاشی
 • متخصص زنان - فلوشیپ اندوسکوپی زنان
 • مرتبه علمی: استاد
 • نام و نام خانوادگی: دکتر شهناز احمدی
 • متخصص زنان - فلوشیپ نازایی
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر مهناز اشرفی
 • متخصص زنان - فلوشیپ نازایی
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر نوشین اشراقی
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر آزاده اکبری سنه
 • متخصص زنان - فلوشیپ نازایی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر فریبا الماسی نوکیانی
 • متخصص زنان - فلوشیپ اندوسکوپی زنان
 • مرتبه علمی: استاد
 • نام و نام خانوادگی: دکتر سهیلا امینی مقدم
 • متخصص زنان - فلوشیپ انکولوژی
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر شایسته پراشی
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر مژگان جاودانی
 • متخصص زنان - فلوشیپ نازایی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر فروغ جوانمنش
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر مریم چمنی
 • متخصص زنان - فلوشیپ پریناتولوژی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر سپیده خداوردی
 • متخصص زنان - فلوشیپ اندوسکوپی زنان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر فریده دادخواه
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر ماندانا رشیدی
 • متخصص زنان - فلوشیپ نازایی
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر مریم رحیمی
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا رئوفی
 • متخصص زنان - فلوشیپ نازایی
 • مرتبه علمی: استادیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر فتانه زنوزی
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر منصوره شعبانی زنجانی
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر فاطمه شریف زاده
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر کبری طاهرمنش
 • متخصص زنان - فلوشیپ اندوسکوپی زنان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر افسانه قاسمی
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر ماشاالله کاظم زاده
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر مریم کرمعلی
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر فریده کی پور
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر ربابه محمد بیگی
 • متخصص زنان - فلوشیپ نازایی
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر مژگان مختاری
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر اشرف سادات موسوی
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر زهرا مهدی زاده
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر شهلا میرگلوی بیات
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر نبی اله نصیری
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر سمیه نوعی تیمورداش
 • متخصص زنان
 • مرتبه علمی: استادیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر منصوره وحدت
 • متخصص زنان - فلوشیپ اندوسکوپی زنان
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • نام و نام خانوادگی: دکتر شهرزاد هاشمی
 • متخصص زنان - فلوشیپ پریناتولوژی
 • مرتبه علمی: استادیار

دفعات مشاهده: 25761 بار   |   دفعات چاپ: 7401 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر