دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در مهر ماه ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/7/1 | 

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در مهر ماه ۹۹ ........


دفعات مشاهده: 18 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در شهریور ماه ۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/5/29 | 
برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در شهریور ماه ۹۹ .........

دفعات مشاهده: 98 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار درمردادماه 99

 | تاریخ ارسال: 1399/5/1 | 
برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در مردادماه 99 ...

دفعات مشاهده: 75 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در تیرماه 99

 | تاریخ ارسال: 1399/4/1 | 

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در تیرماه 99 ...


دفعات مشاهده: 114 بار   |   دفعات چاپ: 8 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در خردادماه 99

 | تاریخ ارسال: 1399/2/31 | 

برنامه درمانگاههای آموزشی طب کار در خرداد ماه 99...


دفعات مشاهده: 110 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر