دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اهدای عضو

 | تاریخ ارسال: 1394/4/1 | 
 

دفعات مشاهده: 801 بار   |   دفعات چاپ: 97 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دستاوردهای واحد فراهم آوری اعضاء و نسوج پیوندی در دانشگاه ایران

 | تاریخ ارسال: 1394/3/27 | 
واحد فراهم آوری اعضاء و نسوج پیوندی (OPU) دانشگاه ازدهم دیماه سال 93 شروع به فعالیت نموده ،و دراین فاصله کوتاه زمانی به توفیقاتی دست یافته است بطوری که آمار عملکرد آن واحد نشان از عملکرد مطلوب را دارد .درجدول زیر جدول آمار و عملکرد واحد فراهم آوری اعضاء و نسوج پیوندی تاپایان فروردین ماه سالجاری رانشان می دهد:

دفعات مشاهده: 834 بار   |   دفعات چاپ: 106 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

اهدای عضو ، اهدای زندگی

 | تاریخ ارسال: 1394/3/11 | 
 

دفعات مشاهده: 755 بار   |   دفعات چاپ: 101 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

راه اندازی سایت

 | تاریخ ارسال: 1394/3/11 | 

دفعات مشاهده: 704 بار   |   دفعات چاپ: 87 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر