دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • گزارش تصویری
  • فیلم و صوت
  • درباره ما
  • سلامت و تندرستی
  • تاریخ شفاهی
  • انتصاباتدرباره روابط عمومی
شماره های تماس با ما
پست الکترونیکیiumspr@iums.ac.ir
آدرس: اتوبان شهید همت بین شیخ فضل ا.. نوری و شهید چمران دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایشهای رازی روابط عمومی

دکتر امید پورنیک دبیر شورای هماهنگی رویدادهای فناورانه کشور شد

 | تاریخ ارسال: 1399/12/26 | 
دکتر امید پورنیک دبیر شورای هماهنگی رویدادهای فناورانه کشور شد
دکتر امید پورنیک؛ مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان دبیر شورای هماهنگی رویدادهای فناورانه کشور منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمدرضا منظم اسماعیل پور؛ رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت در حکمی دکتر امید پورنیک؛ مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران را به عنوان دبیر شورای هماهنگی رویدادهای فناورانه کشور منصوب کرد.
در این ابلاغ تهیه نقشه و تقویم رویدادهای ملی در زنجیره نوآوری حوزه سلامت با مشارکت دانشگاه های کل کشور به منظور هم افزایی، و همچنین گردآوری نظرات، تجربیات و درخواست های تمامی دانشگاه های کشور به عنوان وظایف دبیر شورای هماهنگی رویدادهای فناورانه مطرح شده است.
رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت همچنین با بیان اینکه شورای هماهنگی متشکل از مدیران فناوری تمامی دانشگاه های متصدی برنامه رویداد فناورانه، به علاوه نماینده دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت است، افزوده: بدیهی است هر رویداد نیز می تواند به طور تخصصی با مشارکت دانشگاه های منتخب با توجه به ظرفیت ها و زیرساخت های بومی برگزار شود.

دفعات مشاهده: 743 بار   |   دفعات چاپ: 13 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انتصاب دکتر مجید صفا به عنوان مدیر گروه آموزشی هماتولوژی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/30 | 
انتصاب دکتر مجید صفا به عنوان مدیر گروه آموزشی هماتولوژی
مدیر گروه آموزشی هماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برای دو سال آینده منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران در حکمی دکتر مجید صفا را به مدت دو سال  به عنوان مدیر گروه آموزشی هماتولوژی منصوب کرد.
دکتر جلیل کوهیایه زاده در این ابلاغ تلاش برای انسجام و افزایش همکاری و هم افزایی فعالیت هفت گانه اعضای گروه، در الویت قراردادن طرح های پژوهشی به صورت مشارکت با سایر گروه های علوم پایه و بالینی، هدایت فعالیت های گروه در جهت تعامل و همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور و همچنین سازمانها و نهادهای ذی ربط کشوری و بین المللی و همچنین انجام پژوهشهای کاربردی و بین رشته ای و ایجادکننده ارزش و محصول دانش بنیان را از وظایف مدیر گروه آموزشی  هماتولوژی برشمرده و تاکید کرده: در این گروه آموزشی باید برای تحقق اهداف دانشگاه در راستای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و تعالی علمی، پژوهشی و اخلاقی گروه با مشارکت سایر اعضاء توجه ویژه شود.
بنا بر این ابلاغ مدیر گروه آموزشی هماتولوژی موظف شده، ظرف مدت یک ماه نقشه راه گروه را به صورت کوتاه، میان و بلند مدت به معاونت آموزشی دانشگاه ارائه کند.
 
 

دفعات مشاهده: 1546 بار   |   دفعات چاپ: 20 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انتصاب مجدد مدیران گروه آموزشی هوشبری و پرستاری داخلی و جراحی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/22 | 
انتصاب مجدد مدیران گروه آموزشی هوشبری و پرستاری داخلی و جراحی
مدیران گروه آموزشی هوشبری و پرستاری داخلی و جراحی برای دو سال آینده ابقاء شدند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران در حکمی دکتر آلیس خاچیان را بعنوان مدیر گروه آموزشی پرستاری داخلی و جراحی دانشگاه و دکتر شهنام صدیق معروفی را به عنوان مدیر گروه آموزشی هوشبری به مدت دو سال منصوب کرد.
دکتر جلیل کوهیایه زاده در این ابلاغ تلاش برای انسجام و افزایش همکاری و هم افزایی فعالیت هفت گانه اعضای گروه، در الویت قراردادن طرح های پژوهشی به صورت مشارکت با سایر گروه های علوم پایه و بالینی، هدایت فعالیت های گروه در جهت تعامل و همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور و همچنین سازمانها و نهادهای ذی ربط کشوری و بین المللی و همچنین انجام پژوهشهای کاربردی و بین رشته ای و ایجادکننده ارزش و محصول دانش بنیان را از وظایف این مدیران گروه آموزشی برشمرده و تاکید کرده: در این گروه آموزشی باید برای تحقق اهداف دانشگاه در راستای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و تعالی علمی، پژوهشی و اخلاقی گروه با مشارکت سایر اعضاء توجه ویژه شود.
بنا بر این ابلاغ مدیران گروه آموزشی موظف شده، ظرف مدت یک ماه نقشه راه گروه را به صورت کوتاه، میان و بلند مدت به معاونت آموزشی دانشگاه ارائه کند.

دفعات مشاهده: 1363 بار   |   دفعات چاپ: 19 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

انتصاب دکتر میترا زراتی به عنوان مدیر دوره عالی MPH دانشگاه

 | تاریخ ارسال: 1399/10/22 | 
 
انتصاب دکتر میترا زراتی به عنوان مدیر دوره عالی MPH   دانشگاه
مدیر دوره عالی MPH   دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران برای دو سال آینده منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران در حکمی دکتر میترا زراتی را به مدت دو سال به عنوان مدیر دوره عالی MPH   دانشگاه معرفی کرد.
دکتر جلیل کوهیایه زاده در این ابلاغ تلاش برای انسجام و افزایش همکاری و هم افزایی فعالیت هفت گانه اعضای گروه، در الویت قراردادن طرح های پژوهشی به صورت مشارکت با سایر گروه های علوم پایه و بالینی، هدایت فعالیت های گروه در جهت تعامل و همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور و همچنین سازمانها و نهادهای ذی ربط کشوری و بین المللی و همچنین انجام پژوهشهای کاربردی و بین رشته ای و ایجادکننده ارزش و محصول دانش بنیان را از وظایف مدیر دوره عالی MPH برشمرده و تاکید کرده: در این گروه آموزشی باید برای تحقق اهداف دانشگاه در راستای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و تعالی علمی، پژوهشی و اخلاقی گروه با مشارکت سایر اعضاء توجه ویژه شود.
بنا بر این ابلاغ مدیر دوره عالی MPH   موظف شده، ظرف مدت یک ماه نقشه راه گروه را به صورت کوتاه، میان و بلند مدت به معاونت آموزشی دانشگاه ارائه کند.
      

دفعات مشاهده: 1880 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دکتر سعید صفری سرپرست بیمارستان فیروزگر شد

 | تاریخ ارسال: 1399/10/15 | 
دکتر سعید صفری سرپرست بیمارستان فیروزگر شد
 تجلیل از دکتر فرهاد زمانی؛ مدیرعامل سابق فیروزگر
دکتر سعید صفری با حکم رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی فیروزگر منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران یکشنبه چهاردهم دی ماه ۱۳۹۹، دکتر سعید صفری را به عنوان سرپرست مدیریت عامل مرکز آموزشی درمانی فیروزگر و جایگزین دکتر فرهاد زمانی معرفی کرد.
دکتر کوهپایه زاده در این ابلاغ گفت: امید است با استفاده از ظرفیتهای قابل توجه آن مرکز، بکارگیری خرد جمعی و جلب مشارکت اعضای هیات علمی و کارکنان خدوم آن واحد، ضمن بهره مندی از روش‌های نوین مدیریت، رعایت عدالت و تقوی الهی در جهت ارائه خدمات مطلوب به بیماران نیازمند، توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش‌های بالینی و نیز تولید محصولات دانش بنیان در تحقق اهداف عالیه دانشگاه  در حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم موفق و موید باشید.
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران همچنین در نامه ای جداگانه از تلاش های دکتر فرهاد زمانی در زمان تصدی مدیریت بیمارستان فیروزگر تشکر کرد و خاطر نشان کرد: یقیناً مساعی بی شائبه جنابعالی در طی سالیان متمادی به عنوان ریاست مرکز آموزشی درمانی فیروزگر نقش به سزایی در توسعه و پیشرفت همه جانبه آن مرکز ایفا کرده است.
وی افزود: به همین جهت و به پاس خدمات ارزشمندتان برخود لازم می‌دانم تشکر و قدردانی صمیمانه خود را ابراز کرده و توفیق روزافزونتان در خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و نقش‌آفرینی در روند توسعه و تعالی فعالیت‌های دانشگاهی را از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
 

دفعات مشاهده: 2566 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر