دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

امتحانات درون بخشی

 | تاریخ ارسال: 1397/10/2 | 
امتحانات درون بخشی نیمسال تحصیلی 97-98 در تاریخ 5 دی 1397در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار میگردد.

دفعات مشاهده: 1165 بار   |   دفعات چاپ: 106 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کلاسی

 | تاریخ ارسال: 1396/6/19 | 
تاریخ
روز
عنوان
استاد
رزیدنت مسئول
1397/07/16
دوشنبه
ژورنال کلاب
استاد فروغ
دکتر افلاکیان
1397/07/17
سه شنبه
فصل 1 برادوم (1)
استاد جانبازی
دکتر ذوقعلی
1397/07/18
چهارشنبه
فصل 1 برادوم (2)
استاد جانبازی
دکتر ذوقعلی
1397/07/19
پنجشنبه
کارگاه اسپاستیسیتی
استاد بابایی
 
1397/07/21
شنبه
کینزیولوژی فصل 1-4
استاد عبادی
دکتر حسینوردی
1397/07/22
یکشنبه
ICU rehab اصول
استاد رییسی
 
1397/07/23
دوشنبه
دومیترو فصل 3
استاد سجادی
دکتر نطقی
1397/07/24
سه شنبه
برادوم فصل 2
استاد قضایی
رزیدنت سال 1
1397/07/25
چهارشنبه
کینزیولوژی  (1)  Gait+ Hip+ Knee
استاد باقرزاده
 
1397/07/26
پنجشنبه
مقدمات سونوگرافی+ سونوگرافی UL
استاد بابایی
 
1397/07/28
شنبه
دومیترو فصل 5 (1)
استاد منصوری
دکتر مرادنیا
1397/07/29
یکشنبه
درد گردن (1)
استاد احدی
رزیدنت سال 1
1397/07/30
دوشنبه
کینزیولوژی  (2)  Gait+ Hip+ Knee
استاد باقرزاده
 
1397/08/01
سه شنبه
درد گردن (2)
استاد احدی
رزیدنت سال 1
1397/08/02
چهارشنبه
دومیترو فصل 5 (2)
استاد منصوری
دکتر کریمی
1397/08/03
پنجشنبه
امتحان آسکی  معاینه رزیدنتهای سال 1
 
1397/08/05
شنبه
Shock wave
استاد عبادی
 
1397/08/06
یکشنبه
درد کمر (1)
استاد قضایی
رزیدنت سال 1
1397/08/07
دوشنبه
ژورنال کلاب
استاد جانبازی
رزیدنت سال 1
1397/08/12
شنبه
(1)ES
استاد عبادی
 
1397/08/13
یکشنبه
کمردرد (2)
استاد قضایی
رزیدنت سال 1
1397/08/14
دوشنبه
case report
استاد رییسی
دکتر حسینوردی
1397/08/15
سه شنبه
زخم (1)
استاد قضایی
دکتر زرنگار
1397/08/19
شنبه
استئوپروز
استاد قضایی
 
1397/08/20
یکشنبه
دومیترو فصل 7 (1)
استاد رییسی
دکتر صادقی
1397/08/21
دوشنبه
problem solving
استاد احدی
رزیدنت سال 1
1397/08/22
سه شنبه
دومیترو فصل 7 (2)
استاد رییسی
دکتر کریمی
1397/08/23
چهارشنبه
کینزیولوژی  (3)  Gait+ Hip+ Knee
استاد باقرزاده
 
1397/08/24
پنجشنبه
امتحان کتبی آناتومی رزیدنت های سال1
 
1397/08/26
شنبه
(2)ES
استاد عبادی
 
1397/08/27
یکشنبه
 (1) MND دومیترو
استاد بابایی
دکتر رومی زاده
1397/08/28
دوشنبه
زخم (2)
استاد قضایی
دکتر عبدالملکی
1397/08/29
سه شنبه
(2) MND دومیترو
استاد بابایی
دکتر رومی زاده
1397/08/30
چهارشنبه
کفش و کفی (1)
استاد باقرزاده
 
1397/09/05
دوشنبه
ژورنال کلاب
استاد رییسی
رزیدنت سال 1
1397/09/06
سه شنبه
دومیترو نوروپاتی اکتسابی(1)
استاد احدی
 
1397/09/07
چهارشنبه
کفش و کفی (2)
استاد باقرزاده
 
1397/09/08
پنجشنبه
سونوگرافی اندام تحتانی
استاد بابایی
 
1397/09/10
شنبه
ارزیابی نورو ریهب + پرسشنامه (1)
استاد فروغ
 
1397/09/11
یکشنبه
دومیترو نوروپاتی اکتسابی (2)
استاد احدی
 
1397/09/12
دوشنبه
Case reoprt
استاد سجادی
رزیدنت سال 1
1397/09/13
سه شنبه
(1) SCI 
استاد رییسی
رزیدنت سال 1
1397/09/14
چهارشنبه
ارتوزتحتانی (1)
استاد باقرزاده
 
1397/09/15
پنجشنبه
سونوگرافی اسپاین
استاد بابایی
 
1397/09/17
شنبه
دومیترو فوکال کرانیال
استاد سجادی
دکتر تیراندازی
1397/09/18
یکشنبه
(2) SCI
استاد بابایی
رزیدنت سال 1
1397/09/19
دوشنبه
problem solving
استاد بابایی
رزیدنت سال 1
1397/09/20
سه شنبه
(3) SCI 
استاد رییسی
رزیدنت سال 1
1397/09/21
چهارشنبه
ارتوزتحتانی (2)
استاد باقرزاده
 
1397/09/24
شنبه
لیزر کم توان و پرتوان
استاد عبادی
 
1397/09/25
یکشنبه
ارزیابی نورو ریهب + پرسشنامه (2)
استاد فروغ
 
1397/09/26
دوشنبه
پروتزتحتانی (1)
استاد باقرزاده
 
1397/09/27
سه شنبه
Assistive device
استاد منصوری
دکتر افلاکیان
1397/09/28
چهارشنبه
پروتزتحتانی (2)
استاد باقرزاده
 

دفعات مشاهده: 1856 بار   |   دفعات چاپ: 252 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه بخش

 | تاریخ ارسال: 1396/6/19 | 

دفعات مشاهده: 1738 بار   |   دفعات چاپ: 189 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر