دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پیش نویس برنامه راهبردی و استراتژیک گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ایران پیش نویس برنامه راهبردی و استراتژیک گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 | تاریخ ارسال: 1396/7/22 | 

اشاره

   گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران به منظور تقویت حسّ خودباوری، شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فرهنگ، تمدّن، تاریخ و معارف و آموزه های اسلامی و توجه دادن به ارزش های نهفته در این بخش از میراث کهن فرهنگی ایران و اسلام در ادامه فعّالیّت های خود در تلاش است. نظر به دعوت استادان متخصّص و درخواست ارائه برنامه های پیشنهادی در راستای امکانسنجی توسعه و اجرای برنامه های گروه معارف اسلامی، در جهت شناسایی، بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر، برنامه راهبردی و استراتژیک پیشنهادی این گروه تدوین شده است امید که با عنایات الهی و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده با تأکید بر فرصت های موجود گام های بهینه، کارا و اثربخشی برداشت ان شاء الله. برنامه راهبردی به شرح ذیل است:
۱-چشم انداز گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
   ان شاء الله گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در صدد است با ایده پردازی، برنامه ریزی، سیاستگذاری، طراحی و اجرایی کردن برنامه های ترویجی، علمی، آموزشی و پژوهشی خود، به عنوان یکی از عناصر تأثیرگذار در سطح کشور تبدیل شده تا مسیر دستیابی به اهداف خود هموارتر سازد.
۲-بیانیه رسالت گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
   گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران با بهره گیری از تمام امکانات، پتانسیل و بستر های علمی آموزشی و پژوهشی بالقوه و بالفعل خود با برنامه ریزی به منظور گسترش کیفیت آموزشی و پژوهشی خود، سعی در بهینه سازی، کارایی و اثربخشی اقدامات خود دارد برجسته ترین ماموریت آن، تلاش برای تحقق سیاستهای آموزش عالی در حیطه تخصصی این گروه است.
   مأموریت هایی که در این راستا متعهد به انجام آن می باشد، به شرح ذیل می باشد:
 • حداکثر استفاده علمی از بارزترین اساتید ماهر و مجرب و علمی ترین شیوه های علمی حرفه ای به منظور تربیت متخصصان خداباور، با اخلاق، و متعهد آشنا با فرهنگ اسلامی- ایرانی؛
 • اقدامات منظم و برنامه ریزی شده جهت انجام پروژه های گسترده جهت اهداف گروه معارف اسلامی؛
 • تسهیل شرایط محیطی مناسب و متناسب برای انجام فعّالیّت ها، تحقیقات، اکتشافات، مبادلات علمی برای اعضا، محققان، کارشناسان و کارکنان ، دانشجویان و سایر علاقه مندان
 • هم سویی و حرکت سنجیده و منظم با برنامه های علمی آموزشی، پژوهشی و حرفه ای سایر انجمن ها و مراکز علمی حرفه ای به منظور هم افزایی تولید دانش.
 • تلاش برای ایجاد بستر های اطمینان بخشی در بین مسئولان، اعضا و همکاران سایر مراکز علمی و آحاد جامعه از طریق ارائه بهترین نتایج و فعّالیّت ها تؤام با رعایت اصول علمی و اخلاقی.
۳-ارزش های گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
 1. رشد و تعالی انسان مسلمان
 2. اثربخشی فعّالیّت ها
 3. اخلاق حرفه ای
 4. ارتقای مستمر کیفیت
 5. ارج نهادن به جایگاه والای علم و فنّاوری و فنّاوران و دانشمندان
 6. بهینه سازی فعّالیّت ها
 7. تعالی فکر
 8. خودباوری ملّی
 9. خود اتّکایی ملّی
 10. خودارزیابی مستمر
 11. رعایت حقوق و عدالت
 12. شایسته سالاری
 13. کارایی فعّالیّت ها
 14. کرامت انسانی
 15. مسئولیت پذیری و پاسخ گویی
 16. مشارکت و همکاری بین بخشی
۴-نقاط قوت گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
 1. میان رشته ای بودن موضوع گروه معارف اسلامی و فراگیری آن نسبت به رشته های مختلف
 2. وجود اعضا، کارشناسان وکارمندان علاقه مند، متخصّص و متعهد
 3. وجود همدلی بین استادان هیئت علمی و مدعو و مدیر گروه
 4. وجود استادان، پژوهشگران، دانشجویان و سایر افراد مستعد و علاقمند
 5. استقرار گروه در پایتخت یعنی تهران و استقرار در پردیس مرکزی و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 6. وجود بستر های حمایتی مناسب از سوی مراکز بالادستی و وزارت مطبوع و سیاست های کلی در زمینه اهداف گروه معارف اسلامی
 7. فراهم نمودن بسترهای مناسب برای انجام تحقیقات مربوط به حوزه های مختلف اختصاصی و بین رشته­ای مرتبط با معارف اسلامی
 8. علاقمندی استادان، پژوهشگران، دانشجویان و سایر افراد مستعد و علاقمند به عضویت و فعّالیت در برنامه های گروه
 9. وجود پتاسیل بالقوه جهت شناسایی، به کارگیری، ساخت، تألیف، ترجمه، تحشیه، تحقیق در در زمینه اهداف گروه معارف اسلامی بین افراد مستعد و متخصص دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 10. وجود ظرفیت تخصصی بودن و میان رشته ای بودن حیطه فعّالیت گروه
 11. تعریف فراگیر از مفهوم معارف اسلامی و گرایش های آن
۵-نقاط ضعف گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
 1. تخصّصی بودن میان رشته ای بودن موضوع گروه و فقدان انتصاب آن به رشته ای خاص در دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی
 2. کمبود شدید متخصصان آگاه، مسلط و علاقه مند به معارف اسلامی در برخی رشته های دانشگاهی
 3. پائین بودن میزان تحقیقات در حیطه اهداف گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران و در اولویت نبودن تحقیقات موصوف در بین اولویت های پژوهشی برخی مراکز
 4. مناسب نبودن فضای حمایتی از طرح های تحقیقاتی حوزه معارف اسلامی در برخی مراکز
 5. فقدان تعریف جایگاه علمی و شغلی مناسب برای استادان و فعّالان معارف اسلامی
 6. ضعف در سیستم و مکانیسم های نظارت و ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتباط با معارف اسلامی
 7. ضعف سیستم حمایتی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ویژه حمایت های منابع مالی و اعتباری
 8. پایین بودن میزان همکاری بین سایر رشته های دانشگاهی و گروه معارف اسلامی
 9. فقدان فضای فیزیکی و مستقل برای گروه معارف اسلامی
 10. وجود پیش زمینه ذهنی برای معارف اسلامی به عنوان دانشهای قدیمی و کهنه و غیر مرتبط
 11. فقدان منابع انسانی متخصص و مستقل برای گروه معارف اسلامی
 12. قرار داشتن به عنوان گروه هم راستا و شبیه با تشکیلات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
۶-فرصت های گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
 1. هم راستایی سیاست های بالا دستی نظام جمهوری اسلامی ایران با اهداف گروه معارف اسلامی
 2. حمایت های موجود از رشد و توسعه و ترویج برنامه های مرتبط با گروه معارف اسلامی ملّی در بین آحاد مردم
 3. وجود تشکیلات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و حمایت از برنامه ها و پژوهش های مختلف مرتبط با اهداف گروه معارف اسلامی
 4. استقرار گروه معارف اسلامی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری
 5. وجود آیین اسلام به عنوان میراث ارزشمند اعتقادی، حقوقی، فرهنگی و تمدنی کشور.
 6. موقعیت جغرافیایی مناسب گروه معارف اسلامی به ویژه از نظر مکانی و چارت تشکیلاتی و امکان برقراری ارتباطات علمی آموزشی و پژوهشی با مراکز و گروه های علمی
 7. تمایل و پذیرش عمومی برای مشارکت گروه معارف اسلامی در زمینه اهداف به ویژه با استفاده از بستر مناسب و دستورالعمل های مورد نیاز آن.
 8. امکان استفاده مناسب از رسانه های گروهی در راستای اهداف گروه معارف اسلامی
 9. امکان برگزاری برنامه ها و جلسات علمی و فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی،خدمات بهداشتی و درمانی
 10. تعریف فراگیر از مفهوم گروه معارف اسلامی و رشته گرایشهای آن
۷-تهدید های مربوط به گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
 1. مقاومت برخی افراد با رشد و توسعه علمی گروه معارف اسلامی
 2. وجود برخی قوانین و مقررات بازدارنده برای شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های گروه معارف اسلامی
 3. مواجه بودن گروه معارف اسلامی با مشکلات اعتباری و مالی
 4. عدم درک صحیح از مفهوم گروه معارف اسلامی
 5. جاری بودن شیوه های نامناسب تخصیص اعتبارات برای برنامه های گروه معارف اسلامی
 6. نا کافی بودن فضاهای فیزیکی و کمبود امکانات لازم در گروه معارف اسلامی
 7. عدم استقلال گروه معارف اسلامی در تصمیم گیری و اجراء برخی برنامه های کلان
 8. عدم ثبات در برخی از برنامه های کلان و قوانین وزارتی مرتبط با گروه معارف اسلامی
 9. فقدان تدابیر مناسب و علمی و اصولی از پایش، پاسداشت تلاشهای گروه معارف اسلامی
 10. فقدان استانداردهای متناسب برای ارزیابی و ارزشیابی فعّالیت های گروه های تخصصی و میان رشته ای بویژه گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
۸-موضوعات استراتژیک گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
 1. استقلال فکری، علمی، مکانی و مالی گروه معارف اسلامی
 2. مدیریت اثر بخش منابع انسانی مرتبط با گروه معارف اسلامی
 3. فناوری اطلاعات در زمینه اهداف مرتبط با گروه معارف اسلامی
 4. اعتبار بخشی و ارتقای کیفیت خدمات و فرآیند های مرتبط با گروه معارف اسلامی
 5. مشارکت جامعه دانشگاهی و غیردانشگاهی در اهداف مرتبط با گروه معارف اسلامی
 6. روابط عمومی و ارتباطات ملی و بین المللی اعضا مرتبط با گروه معارف اسلامی
 7. نقش راهبردی گروه معارف اسلامی در ارتقاء جامعه، فناوری ها و امکانات نوین
۹-اهداف کلان گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
 1. برنامه ریزی برای هم سویی با برنامه های مدون دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران جهت رسیدن به اهداف مطلوب؛
 2. برنامه ریزی برای کمک به رشد و توسعه و استقرار برنامه ها و الگوی اسلامی- ایرانی در حوزه اهداف مرتبط با گروه معارف اسلامی در بین آحاد جامعه دانشگاهی و غیردانشگاهی؛
 3. برنامه ریزی برای هم فکری، هم اندیشی و مشارکت استادان، پژوهشگران و دانشجویان آگاه به دانش های گذشته و نوین با صاحب نظران جهت حفظ و ارتقاء گروه معارف اسلامی
 4. برنامه ریزی برای تحقیق و مطالعه جهت دستیابی به اهداف گروه معارف اسلامی با رویکرد بهینه سازی، اثربخشی و کارایی و معرفی نتایج به سایر مجامع علمی و آکادمیک بین المللی.
 5. برنامه ریزی برای مشارکت فعال در برنامه ریزی و سیاستگذاری و انجام برنامه های مختلف با هدف ارتقاء گروه معارف اسلامی به ویژه در میان نسل جوان و دانشجویان.
 6. برنامه ریزی برای همکاری جهت تعالی گروه معارف اسلامی در بین آحاد جامعه دانشگاهی و دانشگاهی با مشارکت سایر گروه های مؤثّر
 7. برنامه ریزی برای مشارکت فعال در تدوین سیاست ها و استراتژی های ملی در زمینه اهداف مرتبط با گروه معارف اسلامی
 8. برنامه ریزی برای کمک به ارتقاء ارتباطات گروه معارف اسلامی با مسئولین ارشد بالادستی و سایر نهاد های تصمیم گیر در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی و صنعتی در راستای بهبود و سامان دهی فعالیت های مختلف مرتبط با اهداف مرتبط با گروه معارف اسلامی در سطح جامعه دانشگاهی و غیر دانشگاهی؛
 9. برنامه ریزی برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز و اعضای متخصص و متعهد و افزایش توان و پتانسیل های علمی آنها و دانشجویان مرتبط گروه معارف اسلامی
 10. برنامه ریزی برای برقراری ارتباطات علمی پژوهشی با سایر گروه ها و رشته ها و دانشگاهها و مراکز مختلف و انجام تحقیقات مشترک و مرتبط با حوزه فعالیت گروه معارف اسلامی
 11. برنامه ریزی برای برقراری روابط و تعاملات بین المللی و آکادمیک.
 12. برنامه ریزی برای تلاش برای مشارکت بخش های مختلف و جذب منابع انسانی و مالی؛
۱۰-جهت گیری کلی (اولویت ها و شاخص های ارزیابی)
الف:  اولویت ها و ضرورت اجرایی کوتاه مدت ( تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ش)
 1. برنامه ریزی برای طراحی اتاق فکر و جذب مشاوران برای مرتبط با گروه معارف اسلامی
 2. برنامه ریزی برای بکار گیری استادان متخصص و متعهد
 3. برنامه ریزی برای برنامه ریزی جهت ترویج و تأمین منابع انسانی و مالی.
 4. برنامه ریزی برای دعوت از استادان پیشکسوت جهت همکاریهای علمی و تجلیل از تلاشهای آنان.
 5. برنامه ریزی برای بهینه سازی چارت تشکیلاتی مرتبط با گروه معارف اسلامی با بررسی های دقیق، جامع و کارشناسانه.
 6. برنامه ریزی برای برقراری ارتباطات علمی پژوهشی با سایر گروه ها و رشته ها و دانشگاهها و مراکز مختلف و انجام تحقیقات مشترک و مرتبط با حوزه فعالیت گروه معارف اسلامی؛
 7. برنامه ریزی برای برقراری نشست های علمی، کرسی های نظریه پردازی، مسابقات و ارائه خدمات مشاوره علمی و داوری مرتبط با گروه معارف اسلامی؛
 8. برنامه ریزی برای سیاستگذاری و طراحی برگزاری سلسله کارگاه های مرتبط با گروه معارف اسلامی؛
 9. برنامه ریزی برای ایده پردازی و عملیاتی کردن پروژه امکانسنجی برنامه ریزی و اجرای برنامه های مرتبط با گروه معارف اسلامی؛
 10. برنامه ریزی برای تجلیل از پیشکسوتان تلاشگر در راستای اهداف مرتبط با گروه معارف اسلامی
 11. برنامه ریزی برای جذب اعضای متخصص برای مرتبط با گروه معارف اسلامی
 12. برنامه ریزی برای پیگیری وضعیت استقرار رسمی دفتر مرتبط با گروه معارف اسلامی
 13. برنامه ریزی برای بروز رسانی سایت و سیستم پاسخگویی رایانامه مرتبط با گروه معارف اسلامی
 14. برنامه ریزی برای انتشار منظم نشریه علمی مرتبط با گروه معارف اسلامی
 15. برنامه ریزی برای انتشار منظم خبرنامه مرتبط با گروه معارف اسلامی
 16. برنامه ریزی برای برنامه بازدید اعضا، استادان مدعوّ، کارشناسان و دانشجویان از مراکز علمی و نمایشگاه ها مرتبط با گروه معارف اسلامی
ب: اولویت ها و ضرورت های اجرایی میان مدت، طولانی مدت( از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ و  تا ۱۴۰۴ش)
 1. برنامه ریزی برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز (هیئت علمی و غیر هیئت علمی) برای توسعه برنامه های گروه معارف اسلامی ( متناسب با خدمات علمی ارائه شده گروه معارف اسلامی)
 2. برنامه ریزی برای عقد تفاهم نامه و اجرایی کردن قراردادها با مراکز مرتبط( حداقل سه مورد در سال)
 3. برنامه ریزی برای اقدام برای راه اندازی دوره های آموزشی، پژوهشی و حرفه ای کمیته های تخصصی مرتبط با گروه معارف اسلامی ( حداقل سه دوره در سال )
 4. برنامه ریزی برای توسعه ارتباطات ملّی و بین المللی گروه معارف اسلامی ( حداقل دو استان و حداقل یک کشور خارجی در دو سال)
 5. برنامه ریزی برای انجام تحقیقات علمی در حوزه کتاب های ارزشمند ( فارسی، عربی، ترکی، و لاتین و...)با انجام اقدامات پژوهشی از قبیل: تصحیح، ترجمه، تحشیه و.... و انتشار آنها در قالب کتاب های قابل استفاده برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به حوزه های مختلف گروه معارف اسلامی در سطح ملّی و بین المللی. (حداقل هر سال ۱ عنوان کتاب)
 6. کمک و مشارکت فعال به منظور انتشار مجله های علمی مرتبط با گروه معارف اسلامی با درجه های علمی ترویجی، علمی پژوهشی( حداقل ۱ مورد در دو سال)
 7. برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های آموزشی، پژوهشی و حرفه ای برای گروه های تخصصی مرتبط با گروه معارف اسلامی ( حداقل۱برنامه در سال)
 8. پیگیری اخذ مجوز برگزاری کار گاه های علمی آموزشی، پژوهشی و حرفه ای برای اعضای هیئت علمی و پزشکان و پیراپزشکان در قالب کارگاه های باز آموزی و سایر رشته ها به تناسب گروه معارف اسلامی (هر سال حداقل ۱ برنامه)
 9. برنامه ریزی برای ارائه برنامه های آموزشی، پژوهشی و حرفه ای در زمینه اهداف مرتبط با گروه معارف اسلامی از طریق رسانه های مختلف صدا و سیما ( حداقل سالی ۱ مورد)
 10. برنامه ریزی برای بهینه سازی و هماهنگی هر چه بیشتر جهت تدریس واحد های درسی گروه معارف اسلامی بر اساس برنامه ریزی های آموزشی مراکز.
 11. برنامه ریزی برای برقراری تعاملات و ارتباطات علمی پژوهشی تنگاتنگ با مراکز هم راستا مانند موزه علوم و فناوری، میراث فرهنگی، یونسکو.( حداقل ۱ پروژه در سال)
 12. برنامه ریزی برای برگزاری همایش های مرتبط با گروه معارف اسلامی ( سالی یک مرتبه)
 13. برنامه ریزی برای برگزاری برنامه سالیانه، فصلی، ماهیانه گروه معارف اسلامی ( حداقل ۱ نفر صاحب نظر در هر برنامه)
 14. برنامه ریزی برای بهره مندی از اعضای متخصص و کارشناسان مرتبط با گروه معارف اسلامی ( سالی حداقل ۱۰ نفر)
 15. برنامه ریزی برای ارائه خدمات مشاوره ای علمی و سیاستگذاری و پایش گروه معارف اسلامی به مراکز( حداقل ۱ مورد در سال)
۱۱-شاخص های پایش و ارزیابی (اقدامات و الزامات)
   با بررسی های اولیه و تحلیل آنها، مجموعه موارد بیان شده در ۶ بخش قابل تبیین بوده که در قالب جداول مربوطه تعیین و مشخص شده اند. این شش بخش عبارتند از:
 1. مطالب آموزشی
 2. مطالب پژوهشی
 3. مطالب حرفه ای
 4. مطالب منابع انسانی
 5. مطالب ترویجی
 6. مطالب مدیریتی
 7. مطالب فرامدیریتی
  ***

دفعات مشاهده: 1224 بار   |   دفعات چاپ: 163 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پیش نویس برنامه راهبردی و استراتژیک گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ایران پیش نویس برنامه راهبردی و استراتژیک گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 | تاریخ ارسال: 1396/7/22 | 

اشاره

   گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران به منظور تقویت حسّ خودباوری، شناختن و شناساندن ابعاد گسترده فرهنگ، تمدّن، تاریخ و معارف و آموزه های اسلامی و توجه دادن به ارزش های نهفته در این بخش از میراث کهن فرهنگی ایران و اسلام در ادامه فعّالیّت های خود در تلاش است. نظر به دعوت استادان متخصّص و درخواست ارائه برنامه های پیشنهادی در راستای امکانسنجی توسعه و اجرای برنامه های گروه معارف اسلامی، در جهت شناسایی، بهینه سازی، اثربخشی و کارآیی هر چه بیشتر، برنامه راهبردی و استراتژیک پیشنهادی این گروه توسط دکتر رضادادگر:  استاد مدعوّ گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران، و مدرّس، پژوهشگر و فعّال تاریخ علوم و فنّاوری، و همکاران تدوین شده است امید که با عنایات الهی و با تجربیّات و تلاشهای ارزنده با تأکید بر فرصت های موجود گام های بهینه، کارا و اثربخشی برداشت ان شاء الله. برنامه راهبردی به شرح ذیل است:
۱-چشم انداز گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
   ان شاء الله گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران در صدد است با ایده پردازی، برنامه ریزی، سیاستگذاری، طراحی و اجرایی کردن برنامه های ترویجی، علمی، آموزشی و پژوهشی خود، به عنوان یکی از عناصر تأثیرگذار در سطح کشور تبدیل شده تا مسیر دستیابی به اهداف خود هموارتر سازد.
۲-بیانیه رسالت گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
   گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران با بهره گیری از تمام امکانات، پتانسیل و بستر های علمی آموزشی و پژوهشی بالقوه و بالفعل خود با برنامه ریزی به منظور گسترش کیفیت آموزشی و پژوهشی خود، سعی در بهینه سازی، کارایی و اثربخشی اقدامات خود دارد برجسته ترین ماموریت آن، تلاش برای تحقق سیاستهای آموزش عالی در حیطه تخصصی این گروه است.
   مأموریت هایی که در این راستا متعهد به انجام آن می باشد، به شرح ذیل می باشد:
 • حداکثر استفاده علمی از بارزترین اساتید ماهر و مجرب و علمی ترین شیوه های علمی حرفه ای به منظور تربیت متخصصان خداباور، با اخلاق، و متعهد آشنا با فرهنگ اسلامی- ایرانی؛
 • اقدامات منظم و برنامه ریزی شده جهت انجام پروژه های گسترده جهت اهداف گروه معارف اسلامی؛
 • تسهیل شرایط محیطی مناسب و متناسب برای انجام فعّالیّت ها، تحقیقات، اکتشافات، مبادلات علمی برای اعضا، محققان، کارشناسان و کارکنان ، دانشجویان و سایر علاقه مندان
 • هم سویی و حرکت سنجیده و منظم با برنامه های علمی آموزشی، پژوهشی و حرفه ای سایر انجمن ها و مراکز علمی حرفه ای به منظور هم افزایی تولید دانش.
 • تلاش برای ایجاد بستر های اطمینان بخشی در بین مسئولان، اعضا و همکاران سایر مراکز علمی و آحاد جامعه از طریق ارائه بهترین نتایج و فعّالیّت ها تؤام با رعایت اصول علمی و اخلاقی.
۳-ارزش های گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
 1. رشد و تعالی انسان مسلمان
 2. اثربخشی فعّالیّت ها
 3. اخلاق حرفه ای
 4. ارتقای مستمر کیفیت
 5. ارج نهادن به جایگاه والای علم و فنّاوری و فنّاوران و دانشمندان
 6. بهینه سازی فعّالیّت ها
 7. تعالی فکر
 8. خودباوری ملّی
 9. خود اتّکایی ملّی
 10. خودارزیابی مستمر
 11. رعایت حقوق و عدالت
 12. شایسته سالاری
 13. کارایی فعّالیّت ها
 14. کرامت انسانی
 15. مسئولیت پذیری و پاسخ گویی
 16. مشارکت و همکاری بین بخشی
۴-نقاط قوت گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
 1. میان رشته ای بودن موضوع گروه معارف اسلامی و فراگیری آن نسبت به رشته های مختلف
 2. وجود اعضا، کارشناسان وکارمندان علاقه مند، متخصّص و متعهد
 3. وجود همدلی بین استادان هیئت علمی و مدعو و مدیر گروه
 4. وجود استادان، پژوهشگران، دانشجویان و سایر افراد مستعد و علاقمند
 5. استقرار گروه در پایتخت یعنی تهران و استقرار در پردیس مرکزی و دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
 6. وجود بستر های حمایتی مناسب از سوی مراکز بالادستی و وزارت مطبوع و سیاست های کلی در زمینه اهداف گروه معارف اسلامی
 7. فراهم نمودن بسترهای مناسب برای انجام تحقیقات مربوط به حوزه های مختلف اختصاصی و بین رشته­ای مرتبط با معارف اسلامی
 8. علاقمندی استادان، پژوهشگران، دانشجویان و سایر افراد مستعد و علاقمند به عضویت و فعّالیت در برنامه های گروه
 9. وجود پتاسیل بالقوه جهت شناسایی، به کارگیری، ساخت، تألیف، ترجمه، تحشیه، تحقیق در در زمینه اهداف گروه معارف اسلامی بین افراد مستعد و متخصص دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 10. وجود ظرفیت تخصصی بودن و میان رشته ای بودن حیطه فعّالیت گروه
 11. تعریف فراگیر از مفهوم معارف اسلامی و گرایش های آن
۵-نقاط ضعف گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
 1. تخصّصی بودن میان رشته ای بودن موضوع گروه و فقدان انتصاب آن به رشته ای خاص در دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی
 2. کمبود شدید متخصصان آگاه، مسلط و علاقه مند به معارف اسلامی در برخی رشته های دانشگاهی
 3. پائین بودن میزان تحقیقات در حیطه اهداف گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران و در اولویت نبودن تحقیقات موصوف در بین اولویت های پژوهشی برخی مراکز
 4. مناسب نبودن فضای حمایتی از طرح های تحقیقاتی حوزه معارف اسلامی در برخی مراکز
 5. فقدان تعریف جایگاه علمی و شغلی مناسب برای استادان و فعّالان معارف اسلامی
 6. ضعف در سیستم و مکانیسم های نظارت و ارزشیابی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ارتباط با معارف اسلامی
 7. ضعف سیستم حمایتی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ویژه حمایت های منابع مالی و اعتباری
 8. پایین بودن میزان همکاری بین سایر رشته های دانشگاهی و گروه معارف اسلامی
 9. فقدان فضای فیزیکی و مستقل برای گروه معارف اسلامی
 10. وجود پیش زمینه ذهنی برای معارف اسلامی به عنوان دانشهای قدیمی و کهنه و غیر مرتبط
 11. فقدان منابع انسانی متخصص و مستقل برای گروه معارف اسلامی
 12. قرار داشتن به عنوان گروه هم راستا و شبیه با تشکیلات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها
۶-فرصت های گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
 1. هم راستایی سیاست های بالا دستی نظام جمهوری اسلامی ایران با اهداف گروه معارف اسلامی
 2. حمایت های موجود از رشد و توسعه و ترویج برنامه های مرتبط با گروه معارف اسلامی ملّی در بین آحاد مردم
 3. وجود تشکیلات نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و حمایت از برنامه ها و پژوهش های مختلف مرتبط با اهداف گروه معارف اسلامی
 4. استقرار گروه معارف اسلامی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری
 5. وجود آیین اسلام به عنوان میراث ارزشمند اعتقادی، حقوقی، فرهنگی و تمدنی کشور.
 6. موقعیت جغرافیایی مناسب گروه معارف اسلامی به ویژه از نظر مکانی و چارت تشکیلاتی و امکان برقراری ارتباطات علمی آموزشی و پژوهشی با مراکز و گروه های علمی
 7. تمایل و پذیرش عمومی برای مشارکت گروه معارف اسلامی در زمینه اهداف به ویژه با استفاده از بستر مناسب و دستورالعمل های مورد نیاز آن.
 8. امکان استفاده مناسب از رسانه های گروهی در راستای اهداف گروه معارف اسلامی
 9. امکان برگزاری برنامه ها و جلسات علمی و فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی،خدمات بهداشتی و درمانی
 10. تعریف فراگیر از مفهوم گروه معارف اسلامی و رشته گرایشهای آن
۷-تهدید های مربوط به گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
 1. مقاومت برخی افراد با رشد و توسعه علمی گروه معارف اسلامی
 2. وجود برخی قوانین و مقررات بازدارنده برای شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های گروه معارف اسلامی
 3. مواجه بودن گروه معارف اسلامی با مشکلات اعتباری و مالی
 4. عدم درک صحیح از مفهوم گروه معارف اسلامی
 5. جاری بودن شیوه های نامناسب تخصیص اعتبارات برای برنامه های گروه معارف اسلامی
 6. نا کافی بودن فضاهای فیزیکی و کمبود امکانات لازم در گروه معارف اسلامی
 7. عدم استقلال گروه معارف اسلامی در تصمیم گیری و اجراء برخی برنامه های کلان
 8. عدم ثبات در برخی از برنامه های کلان و قوانین وزارتی مرتبط با گروه معارف اسلامی
 9. فقدان تدابیر مناسب و علمی و اصولی از پایش، پاسداشت تلاشهای گروه معارف اسلامی
 10. فقدان استانداردهای متناسب برای ارزیابی و ارزشیابی فعّالیت های گروه های تخصصی و میان رشته ای بویژه گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
۸-موضوعات استراتژیک گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
 1. استقلال فکری، علمی، مکانی و مالی گروه معارف اسلامی
 2. مدیریت اثر بخش منابع انسانی مرتبط با گروه معارف اسلامی
 3. فناوری اطلاعات در زمینه اهداف مرتبط با گروه معارف اسلامی
 4. اعتبار بخشی و ارتقای کیفیت خدمات و فرآیند های مرتبط با گروه معارف اسلامی
 5. مشارکت جامعه دانشگاهی و غیردانشگاهی در اهداف مرتبط با گروه معارف اسلامی
 6. روابط عمومی و ارتباطات ملی و بین المللی اعضا مرتبط با گروه معارف اسلامی
 7. نقش راهبردی گروه معارف اسلامی در ارتقاء جامعه، فناوری ها و امکانات نوین
۹-اهداف کلان گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران
 1. برنامه ریزی برای هم سویی با برنامه های مدون دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی ایران جهت رسیدن به اهداف مطلوب؛
 2. برنامه ریزی برای کمک به رشد و توسعه و استقرار برنامه ها و الگوی اسلامی- ایرانی در حوزه اهداف مرتبط با گروه معارف اسلامی در بین آحاد جامعه دانشگاهی و غیردانشگاهی؛
 3. برنامه ریزی برای هم فکری، هم اندیشی و مشارکت استادان، پژوهشگران و دانشجویان آگاه به دانش های گذشته و نوین با صاحب نظران جهت حفظ و ارتقاء گروه معارف اسلامی
 4. برنامه ریزی برای تحقیق و مطالعه جهت دستیابی به اهداف گروه معارف اسلامی با رویکرد بهینه سازی، اثربخشی و کارایی و معرفی نتایج به سایر مجامع علمی و آکادمیک بین المللی.
 5. برنامه ریزی برای مشارکت فعال در برنامه ریزی و سیاستگذاری و انجام برنامه های مختلف با هدف ارتقاء گروه معارف اسلامی به ویژه در میان نسل جوان و دانشجویان.
 6. برنامه ریزی برای همکاری جهت تعالی گروه معارف اسلامی در بین آحاد جامعه دانشگاهی و دانشگاهی با مشارکت سایر گروه های مؤثّر
 7. برنامه ریزی برای مشارکت فعال در تدوین سیاست ها و استراتژی های ملی در زمینه اهداف مرتبط با گروه معارف اسلامی
 8. برنامه ریزی برای کمک به ارتقاء ارتباطات گروه معارف اسلامی با مسئولین ارشد بالادستی و سایر نهاد های تصمیم گیر در حوزه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، و اقتصادی و صنعتی در راستای بهبود و سامان دهی فعالیت های مختلف مرتبط با اهداف مرتبط با گروه معارف اسلامی در سطح جامعه دانشگاهی و غیر دانشگاهی؛
 9. برنامه ریزی برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز و اعضای متخصص و متعهد و افزایش توان و پتانسیل های علمی آنها و دانشجویان مرتبط گروه معارف اسلامی
 10. برنامه ریزی برای برقراری ارتباطات علمی پژوهشی با سایر گروه ها و رشته ها و دانشگاهها و مراکز مختلف و انجام تحقیقات مشترک و مرتبط با حوزه فعالیت گروه معارف اسلامی
 11. برنامه ریزی برای برقراری روابط و تعاملات بین المللی و آکادمیک.
 12. برنامه ریزی برای تلاش برای مشارکت بخش های مختلف و جذب منابع انسانی و مالی؛
۱۰-جهت گیری کلی (اولویت ها و شاخص های ارزیابی)
الف:  اولویت ها و ضرورت اجرایی کوتاه مدت ( تا پایان سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ش)
 1. برنامه ریزی برای طراحی اتاق فکر و جذب مشاوران برای مرتبط با گروه معارف اسلامی
 2. برنامه ریزی برای بکار گیری استادان متخصص و متعهد
 3. برنامه ریزی برای برنامه ریزی جهت ترویج و تأمین منابع انسانی و مالی.
 4. برنامه ریزی برای دعوت از استادان پیشکسوت جهت همکاریهای علمی و تجلیل از تلاشهای آنان.
 5. برنامه ریزی برای بهینه سازی چارت تشکیلاتی مرتبط با گروه معارف اسلامی با بررسی های دقیق، جامع و کارشناسانه.
 6. برنامه ریزی برای برقراری ارتباطات علمی پژوهشی با سایر گروه ها و رشته ها و دانشگاهها و مراکز مختلف و انجام تحقیقات مشترک و مرتبط با حوزه فعالیت گروه معارف اسلامی؛
 7. برنامه ریزی برای برقراری نشست های علمی، کرسی های نظریه پردازی، مسابقات و ارائه خدمات مشاوره علمی و داوری مرتبط با گروه معارف اسلامی؛
 8. برنامه ریزی برای سیاستگذاری و طراحی برگزاری سلسله کارگاه های مرتبط با گروه معارف اسلامی؛
 9. برنامه ریزی برای ایده پردازی و عملیاتی کردن پروژه امکانسنجی برنامه ریزی و اجرای برنامه های مرتبط با گروه معارف اسلامی؛
 10. برنامه ریزی برای تجلیل از پیشکسوتان تلاشگر در راستای اهداف مرتبط با گروه معارف اسلامی
 11. برنامه ریزی برای جذب اعضای متخصص برای مرتبط با گروه معارف اسلامی
 12. برنامه ریزی برای پیگیری وضعیت استقرار رسمی دفتر مرتبط با گروه معارف اسلامی
 13. برنامه ریزی برای بروز رسانی سایت و سیستم پاسخگویی رایانامه مرتبط با گروه معارف اسلامی
 14. برنامه ریزی برای انتشار منظم نشریه علمی مرتبط با گروه معارف اسلامی
 15. برنامه ریزی برای انتشار منظم خبرنامه مرتبط با گروه معارف اسلامی
 16. برنامه ریزی برای برنامه بازدید اعضا، استادان مدعوّ، کارشناسان و دانشجویان از مراکز علمی و نمایشگاه ها مرتبط با گروه معارف اسلامی
ب: اولویت ها و ضرورت های اجرایی میان مدت، طولانی مدت( از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ و  تا ۱۴۰۴ش)
 1. برنامه ریزی برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز (هیئت علمی و غیر هیئت علمی) برای توسعه برنامه های گروه معارف اسلامی ( متناسب با خدمات علمی ارائه شده گروه معارف اسلامی)
 2. برنامه ریزی برای عقد تفاهم نامه و اجرایی کردن قراردادها با مراکز مرتبط( حداقل سه مورد در سال)
 3. برنامه ریزی برای اقدام برای راه اندازی دوره های آموزشی، پژوهشی و حرفه ای کمیته های تخصصی مرتبط با گروه معارف اسلامی ( حداقل سه دوره در سال )
 4. برنامه ریزی برای توسعه ارتباطات ملّی و بین المللی گروه معارف اسلامی ( حداقل دو استان و حداقل یک کشور خارجی در دو سال)
 5. برنامه ریزی برای انجام تحقیقات علمی در حوزه کتاب های ارزشمند ( فارسی، عربی، ترکی، و لاتین و...)با انجام اقدامات پژوهشی از قبیل: تصحیح، ترجمه، تحشیه و.... و انتشار آنها در قالب کتاب های قابل استفاده برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به حوزه های مختلف گروه معارف اسلامی در سطح ملّی و بین المللی. (حداقل هر سال ۱ عنوان کتاب)
 6. کمک و مشارکت فعال به منظور انتشار مجله های علمی مرتبط با گروه معارف اسلامی با درجه های علمی ترویجی، علمی پژوهشی( حداقل ۱ مورد در دو سال)
 7. برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های آموزشی، پژوهشی و حرفه ای برای گروه های تخصصی مرتبط با گروه معارف اسلامی ( حداقل۱برنامه در سال)
 8. پیگیری اخذ مجوز برگزاری کار گاه های علمی آموزشی، پژوهشی و حرفه ای برای اعضای هیئت علمی و پزشکان و پیراپزشکان در قالب کارگاه های باز آموزی و سایر رشته ها به تناسب گروه معارف اسلامی (هر سال حداقل ۱ برنامه)
 9. برنامه ریزی برای ارائه برنامه های آموزشی، پژوهشی و حرفه ای در زمینه اهداف مرتبط با گروه معارف اسلامی از طریق رسانه های مختلف صدا و سیما ( حداقل سالی ۱ مورد)
 10. برنامه ریزی برای بهینه سازی و هماهنگی هر چه بیشتر جهت تدریس واحد های درسی گروه معارف اسلامی بر اساس برنامه ریزی های آموزشی مراکز.
 11. برنامه ریزی برای برقراری تعاملات و ارتباطات علمی پژوهشی تنگاتنگ با مراکز هم راستا مانند موزه علوم و فناوری، میراث فرهنگی، یونسکو.( حداقل ۱ پروژه در سال)
 12. برنامه ریزی برای برگزاری همایش های مرتبط با گروه معارف اسلامی ( سالی یک مرتبه)
 13. برنامه ریزی برای برگزاری برنامه سالیانه، فصلی، ماهیانه گروه معارف اسلامی ( حداقل ۱ نفر صاحب نظر در هر برنامه)
 14. برنامه ریزی برای بهره مندی از اعضای متخصص و کارشناسان مرتبط با گروه معارف اسلامی ( سالی حداقل ۱۰ نفر)
 15. برنامه ریزی برای ارائه خدمات مشاوره ای علمی و سیاستگذاری و پایش گروه معارف اسلامی به مراکز( حداقل ۱ مورد در سال)
۱۱-شاخص های پایش و ارزیابی (اقدامات و الزامات)
   با بررسی های اولیه و تحلیل آنها، مجموعه موارد بیان شده در ۶ بخش قابل تبیین بوده که در قالب جداول مربوطه تعیین و مشخص شده اند. این شش بخش عبارتند از:
 1. مطالب آموزشی
 2. مطالب پژوهشی
 3. مطالب حرفه ای
 4. مطالب منابع انسانی
 5. مطالب ترویجی
 6. مطالب مدیریتی
 7. مطالب فرامدیریتی
  ***

دفعات مشاهده: 1235 بار   |   دفعات چاپ: 160 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر