دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی معاونت پژوهشی

 | تاریخ ارسال: 1396/8/14 | 
حوزه پژوهشی دانشکده در جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی اعضاء هیات علمی دانشکده براساس مقررات و ضوابط مصوب معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فعالیت مینماید و ضمن تعیین اولویت های پژوهشی، در زمینه ارتقاء سطح پژوهشی دانشکده نیز اقدام می نماید.

این معاونت دارای وظایف و زیر مجموعه هایی به شرح زیر می باشد:
 • شورای پژوهشی دانشکده
 • کمیته پژوهشی دانشجویی
 • کتابخانه
معرفی فعالیتهای معاون پژوهشی دانشکده بهداشت
 1. تنظیم برنامه زمان بندی پذیرش و تصویب طرح های پژوهشی همکاران مطابق با برنامه زمان بندی دانشگاه.
 2. ارسال طرح های پژوهشی جهت داوری علمی و ارائه بازخورد به مجریان محترم.
 3. تتنظیم برنامه زمان بندی و برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده.
 4. بررسی نهایی طرح های تحقیقاتی در سامانه پژوهشیار و ارسال الکترونیک آنها به معاونت پژوهشی دانشگاه.
 5. شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه و تصویب نهایی طرح ها.
 6. ارائه بازخورد نهایی طرح های مطرح شده در شورای پژوهشی دانشگاه به مجریان محترم.
 7. پیگیری در اجرای طرحهای پژوهشی و تهیه گزارشات لازم در مورد پیشرفت و یا عدم پیشرفت طرحهای مزبور.
 8. دریافت گزارش های 50 درصد، 80 درصد و نهایی طرحهای تحقیقاتی .
                    9-برگزاری سخنرانیهای علمی در دانشکده.
                  10-پیگیری مکاتبات انجام شده در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه و اطلاع رسانی به گروه های آموزشی و اعضاء هیات علمی دانشکده
                  11- صدور معرفی نامه های پژوهشی جهت دانشجویان        

دفعات مشاهده: 1854 بار   |   دفعات چاپ: 207 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر