دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آیین نامه ها
 • فرم ها
 • سرفصل ها
 • دفتر توسعه آموزش
 • برنامه کلاسی
 • برنامه امتحانات
 • تقویم آموزشی
 • گروه های آموزشی


برنامه کلاسی
کد درس

اهم فعالیتهای حوزه آموزشی دانشکده بهداشت

 | تاریخ ارسال: 1396/11/30 | 
 
اهم فعالیتهای حوزه معاونت آموزشی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
۱/فعالیتهای مربوط به اعضای هیئت علمی:
 • بررسی و اقدامات لازم مربوط به درخواست های ارتقاء پایه و مرتبه علمی
 • بررسی و اقدامات لازم مربوط به احراز حق محرومیت از مطب
 • بررسی و اقدامات لازم مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی
 • بررسی و اقدامات لازم مربوط به استفاده از بورسها وماموریتهای آموزشی
 • بررسی وتنظیم قراردادهای حق التدریس
 • بررسی واقدامات لازم مربوط به اعلام فراخوان جهت جذب هیئت علمی طبق دستورالعملهای ذیربط
 
۲/فعالیتهای مربوط به اداره آموزش وامور دانشجویی :

 
 • برنامه ریزی وانجام ثبت نام پذیرفته شدگان
 • برنامه ریزی وانجام انتخاب واحد وحذف واضافه در مقاطع مختلف
 • برنامه ریزی و انجام امور مربوط به تصویب پایان نامه ها – برگزاری دفاع دانشجویان وبرگزاری امتحانات جامع
 • صدور گواهی اشتغال به تحصیل – معرفی نامه
 • تشکیل پرونده دانشجویی
 • اعلام فراغت از تحصیل دانشجو درکلیه مقاطع تحصیلی به مقامات ذیربط دانشگاه
 • برنامه ریزی جهت برگزاری جلسات شورای آموزشی
 • اعلام برنامه درسی وبرنامه امتحانات وبرگزاری آن
 • برنامه ریزی وانجام امورمربوط به تسهیلات رفاهی دانشجویان
 • انجام امور مربوط به ثبت نمرات
 • انجام امور مربوط به دانشجویان میهان وانتقالی طبق ضوابط مصوب
 • انجام امور مربوط به آمار وخدمات ماشینی (سیستم سماء)
 
۳/ فعالیتهای مربوط به دفتر توسعه آموزش :
 • برنامه ریزی ونظارت بر برنامه های درسی وآموزشی
 • مطالعه وبرنامه ریزی استفاده از روشهای نوین آموزشی به جهت ارتقای کیفیت آموزش
 • مطالعه وبرنامه ریزی جهت ارتقای توانمندسازی اعضای هیئت علمی در زمینه های دانش وپژوهش
 • مطالعه وبرنامه ریزی جهت ارزشیابی اعضای هیئت علمی مبنی بر فرایندهای یاددهی ویادگیری وهمچنین ارزشیابی دانشجویان دراین فرآیند
 • مطالعه وآموزش های لازم جهت تربیت نیروی انسانی کارآمد ومتعهد وخلاق
 • ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش
 • شرکت مستمرو فعال در جلسات آموزشی
 
۴/ فعالیتهای مربوط به دفتر استعداد درخشان

 
 • پرورش وبکارگیری دانشجویان مستعد وحمایت از دانشجویان علاقمند به فعالیتهای تحقیقاتی
 • مطالعه و برنامه ریزی جهت استعدادیابی برتر بین دانشجویان شاغل به تحصیل
 • بوجود آوردن تسهیلات آموزشی – پژوهشی ورفاهی ویژه استعدادهای درخشان
 • برگزاری کارگاههای مختلفت در جهت پیشرو پژوهش وساماندهی دانشجویان در زمینه تحقیق وپژوهش
 • مطالعه وبرنامه ریزی جهت بوجود آوردن شرایط پذیرش استعدادهای درخشان
         
شرح وظایف کارشناسان واحد آموزش :
 •  ثبت نام  دانشجویان جدید الورود
 • تکمیل اطلاعات دانشجویان در سیستم مدیریت اموزش سما
 • تطابق رشته مقطع قبلی پذیرفته شدگان با رشته پذیرفته شده مقطع جدید جهت ارائه دروس پیشنیاز با تشخیص گروه
 • برنامه ریزی درسی ابتدای هرترم و امتحانات در پایان هر ترم با همکاری گروههای آموزشی
 • تعریف دروس در سیستم مدیریت آموزش سما جهت انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان
 • دعوت از اساتید خارج از دانشکده جهت تدریس
 • انجام امور مربوط به پرداخت حق التدریس
 •  انتخاب واحد
 • حذف و اضافه
 • صدور فرم های اشتغال به تحصیل
 •  مکاتبه با سایر سازمانها و دانشگاه ها
 • کنترل نحوه واحد گیری دانشجویان
 •  مهمان نمودن دانشجویان به سایر دانشگاه ها
 • نظارت بر برگزاری منظم کلاسهای درس و امتحانات پایان ترم
 • پیگیری و ثبت نمرات دانشجویان از اعضای هیات علمی
 •  نظارت بر روند تحصیلی دانشجویان از نظر مشروط بودن یا ممتاز بودن آنها
 •  فرم های کارآموزی و کارورزی
 •  برگزاری جلسات متعدد شورای بررسی و تصویب پایان نامه ها , امتحانات جامع و دفاع دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی    
 •  آماده سازی نامه های اساتید راهنما و مشاور
 • بررسی کارنامه های تحصیلی، مدارک ، زبان ، پروپوزال های دانشجویان دکتری تخصصی جهت شرکت در ازمون جامع
 • مکاتبه با دانشگاه جهت معرفی نماینده معاونت آموزشی و پژوهشی جهت آزمون جامع
 • انجام هماهنگی های لازم با اساتید و دانشجویان جهت برگزاری آزمون جامع
 • برگزاری ازمون جامع با حضور اساتید و دانشجویان و نماینده دانشگاه
 • صدور احکام کمک هزینه تحصیلی دانشجویان دکتری تخصصی طبق مصوبه هیئت امنا دانشگاه
 • انجام امور مربوط به پژوهانه دانشگاه
 • مکاتبه با دانشگاه برای گرفتن فرصت اضافی در پایان فرصت مجاز دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • مکاتبه در خصوص ماموریت اموزشی و مرخصی بدون حقوق و ... در خصوص دانشجویان دکتری تخصصی بامحل خدمت
 • آماده سازی دعوتنامه های دفاع
 •  نظارت بر برگزاری جلسات دفاع پایان نامه
 • فارغ التحصیل نمودن دانشجویان
 •  آماده سازی پرونده فارغ التحصیلی
 • تایید دانشنامه ها
 • برگزاری جلسات هفتگی شورای آموزش دانشکده برای برنامه ریزی آموزشی, رسیدگی به امور و درخواست های دانشجویان و سایر امور مربوط
 • برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی جهت تصویب عنوان پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

           
 

دفعات مشاهده: 1062 بار   |   دفعات چاپ: 152 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر