دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

به گزارش گروه اخلاق علوم پزشکی انتصاب خانم دکتر سعیده سعیدی طهرانی به عنوان معاون پژوهشی گروه اخلاق علوم پزشکی 98/7/16

 | تاریخ ارسال: 1398/7/16 | 

متن ابلاغیه به شرح زیر است:

شماره: 300/16922/د/98
مورخ: 98/7/16

سرکار خانم دکتر سعیده سعیدی طهرانی
عضو محترم هیئت علمی گروه اخلاق علوم پزشکی

                      
با سلام
     احتراما،به موجب این ابلاغ به عنوان معاون پژوهشی گروه اخلاق علوم پزشکی منصوب می شوید تا در چارچوب قوانین مربوطه انجام وظیفه نمایید.
از درگاه خداوند متعال برای شما توفیق روزافزون آرزومندم./

 

دکتر کامران آقاخانی
رئیس دانشکده پزشکی

 

دفعات مشاهده: 644 بار   |   دفعات چاپ: 49 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش گروه اخلاق علوم پزشکی انتصاب خانم دکتر فاطمه بهمنی به عنوان معاون آموزشی گروه اخلاق علوم پزشکی 98/7/10

 | تاریخ ارسال: 1398/7/13 | 
خانم دکتر فاطمه بهمنی عضو هیئت علمی گروه اخلاق علوم پزشکی به عنوان معاون آموزشی این گروه منصوب شدند.

متن ابلاغیه به شرح زیر است:

شماره: 16239/300/د/98
مورخ: 98/7/10

سرکار خانم دکتر فاطمه بهمنی
عضو محترم هیئت علمی گروه اخلاق علوم پزشکی

                      
با سلام و احترام؛
     به موجب این ابلاغ به عنوان معاون آموزشی گروه اخلاق علوم پزشکی منصوب می شوید تا در چارچوب قوانین مربوطه در جهت پیشبرد اهداف آموزشی گروه انجام وظیفه نمایید.
از درگاه خداوند متعال برای شما توفیق روزافزون آرزومندم./


 

دکتر مینا فروزنده
مدیر گروه اخلاق علوم پزشکی

دفعات مشاهده: 693 بار   |   دفعات چاپ: 83 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش گروه اخلاق علوم پزشکی انتصاب خانم دکتر مینا فروزنده به عنوان نماینده تام الاختیار ریاست دانشگاه در کلیه امور اخلاق بالینی 98/6/25

 | تاریخ ارسال: 1398/7/17 | 

متن ابلاغیه به شرح زیر است:

شماره: 410/د/98
مورخ: 98/6/25

سرکار خانم دکتر مینا فروزنده
عضو محترم هیئت علمی دانشگاه

                      
با سلام و احترام
     نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند اجرایی سرکارعالی در حوزه اخلاق پزشکی به موجب این ابلاغ به عنوان نماینده تام الاختیار اینجانب در کلیه مسئولیت های اخلاق بالینی بیمارستان های آموزشی و درمانی دانشگاه منصوب می شوید. انتظار می رود در جهت نهادینه سازی اخلاق بالینی در مراکز تابعه با حضوری فعال همراه با مشارکت مدیران عامل بیمارستان ها، مشاور اخلاق حرفه ای دانشگاه و معاونین آموزشی و درمان دانشگاه به اهداف عالی نایل گردیم. توفیق روزافزون شما را از درگاه حضرت باریتعالی خواستارم./

 

دکتر جلیل کوهپایه زاده
رئیس دانشگاه

دفعات مشاهده: 839 بار   |   دفعات چاپ: 54 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش گروه اخلاق علوم پزشکی انتصاب خانم دکتر فاطمه بهمنی به عنوان عضو کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت 97/7/15

 | تاریخ ارسال: 1398/5/6 | 
خانم دکتر فاطمه بهمنی عضو هیئت علمی گروه اخلاق علوم پزشکی دانشگاه طی حکمی به عنوان عضو متخصص اخلاق پزشکی کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب شدند.


متن ابلاغ به شرح زیر است :

شماره: 100/844
تاریخ: 1397/07/15

سرکار خانم دکترفاطمه بهمنی
عضو محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 
با سلام ؛
      کمیته ملی اخلاق بالینی مرجع سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در مورد مسایل اخلاق بالینی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. اهم وظایف این کمیته ایجاد هماهنگی و نظارت بر کمیته‌های دانشگاهی و بیمارستانی اخلاق بالینی و تدوین راهنماها و دستورالعمل‌های مرتبط، با هماهنگی شورای عالی اخلاق پزشکی وزارت متبوع می‌باشد. تلاش در جهت اجرایی شدن استانداردهای اخلاق حرفه‌ای در محیط‌های ارائه خدمات سلامت با انجام اقدامات آموزشی، ترویجی، مشاوره ای و نیز برخوردهای متناسب و مناسب با سوء رفتارهای اخلاقی از جمله دیگر وظایف کمیته‌های اخلاق بالینی است که توسط کمیته ملی هدایت و حمایت می‌شود.
       بر این اساس و با توجه به توانایی و سوابق علمی شما، به موجب این ابلاغ به مدت چهار سال به عنوان عضو متخصص اخلاق پزشکی کمیته ملی اخلاق بالینی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شوید. امید است با توکل به پروردگار قادر متعال در انجام امور محوله و ارتقای استانداردهای اخلاقی در عرصه‌های بالینی کشور موفق و مؤید باشید.
 
دکتر سید حسن هاشمی
وزیر

 

دفعات مشاهده: 923 بار   |   دفعات چاپ: 64 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش گروه اخلاق علوم پزشکی انتصاب آقای دکتر اکبر شهریوری به عنوان مشاور اخلاق حرفه ای ریاست دانشگاه 98/1/5

 | تاریخ ارسال: 1398/5/6 | 
آقای دکتر جلیل کوهپایه زاده ، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در حکمی آقای دکتر اکبر شهریوری را به عنوان مشاور خود در زمینه اخلاق حرفه ای دانشگاه  منصوب کرد.

متن ابلاغ به شرح ذیل است :

شماره: 2/د/98
تاریخ:
1398/01/05

جناب آقای دکتر اکبر شهریوری

با سلام و احترام؛
     نهادینه شدن معرفت و عمل به اخلاق حرفه ای بر پایه هنجارهای انسانی و اسلامی در همه ارکان نظام سلامت کشور به منظور استقرار نظام سلامت پاسخگو، احترام همه جانبه به کرامت انسانی، تلاش برای دستیابی به معرفت و مدیریت فراگیر اخلاق حرفه ای در زمینه‌های مختلف، از جمله مأموریت‌های مهم نظام سلامت کشور است. 
لذا باتوجه به این مهم و نظر به تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به موجب این ابلاغ به مدت 2 سال به عنوان مشاور اخلاق حرفه ای دانشگاه منصوب می‌شوید. 
توفیق روزافزون شما را در پیشبرد اهداف دانشگاه در راستای حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه حضرت باریتعالی خواستارم./


دکتر جلیل کوهپایه زاده
سرپرست دانشگاه

دفعات مشاهده: 836 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر