دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

معرفی کارکنان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۱۱ | 
اکرم رفیعی دولت آبادی(کارشناس خدمات دانشجویی )             

                            

                                                           اهم وظایف واحد امور دانشجویی
 
    _   دریافت تعهد نامه محضری از دانشجویان متقاضی دریافت وام های دانشجویی و بررسی آنها و ارسال آن به معاونت
             دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جهت اسکن و پس از بازگشت آنها ، نگهداری در آرشیو امور دانشجویی
         _ تهیه لیست دانشجویان متقاضی دریافت کمک هزینه تحصیلی و ارسال آن به معاونت دانشجویی دانشگاه     
       _  تهیه لیست متمم کمک هزینه تحصیلی
       _   تنظیم فرم وام ضروری و ودیعه مسکن دانشجویان متقاضی و ارسال فرم ها به معاونت دانشجویی دانشگاه
       _  اطلاع رسانی به دانشجویان در مورد فعالیتهای واحد امور دانشجویی
       _ تعویض قفلهای خراب کمدهای دانشجویی
        _   تحویل کمدها به دانشجویان متقاضی
  _     همکاری با امور رفایی معاونت دانشجویی
       _    داشتن ارتباط مستمر کارشناسان این واحد با کارشناسان معاونت دانشجویی دانشگاه
        _    صدور فرم اعلام وضعیت بدهی برای دانشجویان فارغ التحصیل
       _     دریافت فرم نهایی وضعت بدهی دانشجویان که از طرف امور دانشجویی دانشگاه صادر میشود جهت بایگانی در پرونده
             دانشجو
       _    معرفی دانشجویان میهمان و انتقالی به امور دانشجویی دانشگاه جهت دریافت کارت دانشجویی و تغذیه
  _      استعدادیابی توانمندیهای هنری  ورزشی وعلمی دانشجویان  بافرم پیوست
        _     همکاری با اداره امور خوابگاهها
   _     معرفی دانشجویان به اداره امور خوابگاهها
   _     ارسال گواهی کار دانشجویی دانشجویانی که در حوزه معا ونت دانشجویی وفرهنگی فعالیت میکنند.

             قابل ذکر است کلیه اموری که در بالا شرح داده شد به صورت کلی میباشد و جزئیات بیشتر شفاهی میباشد.دانشجویان در هر
             مراجعه به امور دانشجویی به طور کامل در مورد مسئله مورد مراجعه توجیه میشوند که این منوط به توضیحات کامل
             کارشناسان این واحد به دانشجویان میباشد.بیشتر فعالیتهای این واحد به صورت مشاوره ای و محاوره ای میباشد.
                               

دفعات مشاهده: 828 بار   |   دفعات چاپ: 144 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر