دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان و محققین گرامی: دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی JCR و ESI بر قرار شد. .........جهت دسترسی به جدیدترین کتب در زمینه علوم فناوری های نوین پزشکی به کتابخانه مرکزی دانشگاه مراجعه فرمایید.