دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ارتقا هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
شرح وظایف واحد ارتقاء :
پیگیری و انجام امور مرتبط با ارتقاء اعضاء هیئت علمی
 
مدارک لازم جهت ارتقاء عضو هیئت علمی
1- اخذ امتیاز فعالیت های فرهنگی (ماده 1) از کمیسیون ماده یک دانشگاه (جهت اخذ امتیاز مربوطه، مدارک لازم را به معاونت آموزشی دانشگاه تحویل دهید)
مدارک لازم: جداول شماره 1 الی 9 ارتقاء - گواهی کارگاه های فرهنگی -  آخرین حکم حقوقی - اولین حکم حقوقی جهت ارتقاء به دانشیاری / حکم ارتقاء به دانشیاری جهت ارتقاء به استادی - یک قطعه عکس و سایر مدارک مرتبط با فعالیت های فرهنگی (در صورت وجود)

2- اخذ تائیدیه هیئت اجرایی جذب اعضاء هیئت علمی دانشگاه (پس از صدور معرفی نامه از سوی دانشکده، به آدرس Jazb.iums.ac.ir مراجعه و در قسمت جذب هیئت علمی/ فرم های ثبت نام، فرم شماره 1 را تکمیل و به همراه یک قطعه عکس به واحد جذب ستاد تحویل دهید.)
3- ارائه گواهی شرکت در کارگاه های روش تحقیق مقدماتی و روش تدریس مقدماتی (مربوط به بازه زمانی همان مرتبه) (طبق لینک شرایط عمومی ارتقاء)
4- ارائه گواهی شرکت در دوره های توانمندسازی دانشگاهی (حداقل دو کارگاه)(طبق لینک شرایط عمومی ارتقاء)
5- تسلط به زبان خارجی به تناسب رشته مربوطه (طبق لینک شرایط عمومی ارتقاء)
6- ارائه گواهی شرکت در کارگاه نحوه استفاده از منابع الکترونیک (طبق لینک شرایط عمومی ارتقاء)
7- نامه رسمی موافقت مدیر گروه
8- نامه رسمی شورای بیمارستان (اعضاء هیئت علمی بالینی)
9- کپی آخرین حکم ارتقاء (برای ارتقاء به مرتبه استادی)
10- کپی (شناسنامه، کارت ملی) و یک قطعه عکس
11- کپی آخرین حکم عضو هیئت علمی
12- جداول ارتقاء تکمیل و تایپ شده که به تائید مدیر گروه رسیده باشد.
 - فرم های تکمیل شده دست نویس و یا مخدوش (دارای خط خوردگی، لاک گرفتگی و...) فاقد اعتبار بوده و لذا از پذیرش و ثبت آن در کمیته منتخب دانشکده خودداری می شود.
13 -در صورت وجود فعالیت های دانش پژوهی، ارائه گواهی مربوطه از سامانه ملی فعالیت های نوآورانه و دانش پژوهی آموزشی وزارت بهداشت
14- وجود حداقل یک مقاله چاپ شده انگلیسی تحقیقی ISI یا Pubmed به عنوان نویسنده اول یا مسئول (جهت ارتقاء از استادیاری به دانشیاری)
15- وجود حداقل سه مقاله چاپ شده انگلیسی تحقیقی ISI یا Pubmed به عنوان نویسنده اول یا  نویسنده مسئول (جهت ارتقاء از دانشیاری به استادی)
16- مشارکت در انتشار حداقل شش مقاله جهت ارتقاء از استادیاری به دانشیاری 
17- مشارکت در انتشار حداقل هشت مقاله جهت ارتقاء از دانشیاری به استادی
18- وجود حداقل یک مقاله فارسی در هر مرتبه ارتقاء
19 - یکی از موارد ذیل جهت ارتقاء به استادی :
- وجود حداقل یکی از سه مقاله شرطی بند 15 با IF مساوی دو یا بالاتر
- یکی از مقالات بند 15 حداقل 20 ارجاع در Scopus داشته باشد.
- h-index حدقل 6 از Scopus
- هر سه مقاله بند 15 دارای IF حداقل 1.5 باشند.
20- سی دی، شامل فایل های های ( الف- فایل word تایپ شده جداول ارتقاء  ب- فایل pdf کلیه مقالات انگلیسی و فارسی  ج- یک قطعه عکس پرسنلی )
21- مستندات مربوط به تک تک مقالات (پرینت مقاله کامل، پرینت محل ایندکس مقالات، پرینت IF، نامه پذیرش و متن مقاله پذیرش شده در صورت داشتن مقاله پذیرش شده)
22- اخذ H Index از سایت Scopus و Google Scholar (پیرو مصوبه مورخ 8/3/95 هیئت ممیزه دانشگاه، از ابتدای مهر ماه سال 95، H-Index از سایت Scopus برای متقاضیان ارتقاء به دانشیاری حداقل 3 و برای متقاضیان ارتقاء به استادی حداقل 5 مورد قبول خواهد بود.)
23- مستندات مربوط به پایان نامه ها (کپی صفحه اول پایان نامه و صورتجلسه دفاع)(امتیاز سرپرستی پایان نامه برای دانشیاری حداقل 10 و برای استادی حداقل 15 مورد قبول است)
24- تکمیل صحیح فرم مربوط به مقالات و خلاصه مقالات
25-وجود مستندات مربوط به خلاصه مقالات
26-نامه داوری طرح های پژوهشی از معاونت پژوهشی دانشگاه (در صورت وجود)
27-نامه داوری مقالات بر طبق ساعت یا تعداد آن از سر دبیر مجله (در صورت وجود)
28-تائیدیه هیئت بورد یا هیئت ممیزه مرکزی یا معاونت پژوهشی وزارت بهداشت در صورت انجام فعالیت های خاص (ماده 3 - بند 8 آیین نامه ارتقاء)
29-در صورت تالیف، اخذ گواهی امتیاز کتاب از شورای نشر دانشگاه (معاونت پژوهشی دانشگاه)
30- مستندات مربوط به فعالیت های علمی – اجرایی (کپی ابلاغ ها از مراجع معتبر مربوطه)
لازم به ذکر است:
1- ایمپکت فاکتور و ایندکس ذکر شده در سایت مجلات مورد قبول نیست.
2- وجود Dupplicate در مقالات منجر به تعویق بررسی پرونده بین شش ماه تا یکسال و درج در پرونده عضو هیئت علمی و حذف هر دو مقاله می شود.
3- عضو هیئت علمی متقاضی ارتقاء مرتبه، قبل از ارائه مدرک به واحد ارتقاء دانشکده، مقالات خود را با آخرین ویرایش فهرست نشریات نامعتبر خارجی ارزیابی و پس از حذف آن ها مدارک را تحویل نماید.
4- سرپرستی پایان نامه های سایر دانشگاه ها به شرطی قابل محاسبه می باشد که مقاله ای از آن تولید شده باشد.
5-  تحویل مدارک به منزله حائز شرایط ارتقاء بودن نیست و بعد از بررسی مدارک، نتیجه اعلام می گردد.
6- مقاله منتج از پایان نامه شخص متقاضی مورد قبول نیست.

دفعات مشاهده: 3089 بار   |   دفعات چاپ: 135 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر