دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ارزشیابی هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

واحد ارزشیابی هیات علمی واحدی است زیر مجموعه معاونت امور هیات علمی دانشکده پزشکی که مسئولیت انجام ارزشیابی های مربوط به هیات علمی در حیطه های کیفی و ارائه بازخورد مناسب به اعضای هیات علمی و مسئولین اجرایی را برای اخذ تصمیمات مقتضی به عهده دارد..
به دنبال تصویب نهایی آیین نامه ارزشیابی کیفیت آموزش اعضای هیات علمی ارزشیابی کیفی بر اساس مصوبات آئین نامه مصوب، به صورت مستمر و سالانه به انجام می رسد.
*
معرفی واحد و کارکردهای اصلی آن:
واحد ارزشیابی هیات علمی به عنوان واحد زیر مجموعه معاونت هیات علمی در حال حاضر در دوحوزه زیر فعالیت می نماید:

 

  •   ارزشیابی کیفی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی
  •   ارزشیابی مدیران گروه های آموزشی از دیدگاه هیات علمی

دفعات مشاهده: 1837 بار   |   دفعات چاپ: 132 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر