دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

عسگر دوستدار رزی (مدیر گروه)

مرتبه علمی: مربی
زمینه تدریس : دید واحد دوچشمی، کنتاکت لنز، سطح قدامی چشم، تصویربرداری چشم  
ایمیل : doostdar.aiums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱  داخلی: ۲۲۷
ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus

دکتر ابراهیم جعفرزاده پور

مرتبه علمی: استاد
زمینه تدریس : الکتروفیزیولوژی، تکنیک های پیشرفته در اپتومتری، ویژن تراپی
ایمیل : jafarzadehpour.eiums.ac.ir
تلفن:۲-۲۲۲۲۸۰۵۱   داخلی ۳۹۲
ابلاغ داخلی​
ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

دکتر علی میرزاجانی

مرتبه علمی: دانشیار
زمینه تدریس : اپتومتری کودکان، دید واحد دوچشمی، الکتروفیزیولوژی و تصویربرداری چشم  
ایمیل : mirzajani.aiums.ac.ir
تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۳۹۹
ابلاغ داخلی
ابلاغ داخلی
ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

حسن سوری

مرتبه علمی: مربی
زمینه تدریس : میدان بینایی اپتومتری، افراد مسن و کم بینا  
ایمیل :
تلفن: ۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۱۹۱
ابلاغ داخلی
ابلاغ داخلی
ابلاغ داخلی
ابلاغ داخلی
مقالات در Scopus
مقالات در Google Scholar

 
دکتر امیر اسهرلوس
 
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: بیماریهای سگمان قدامی چشم، بیماریهای سگمان خلفی چشم، پاتولوژِی چشم پیشرفته، پاراکلینیک چشم، لنزهای تماسی، آسیب های چشمی مشاغل
ایمیل: Asharlous.aiums.ac.ir                                                                                             
تلفن: 
۲۲۲۲۲۰۵۹  داخلی: ۲۹۲           
ابلاغ داخلی
ابلاغ داخلی

مقالات در scopus
مقالات در Researchgate
 
دکتر پیام نبوتی
مرتبه علمی: استادیار
زمینه تدریس: اپتومتری کودکان و دید دو چشمی، ویژن تراپی، اپیدمیولوژی اختلالات بینایی و بیماری های چشمی، سیستم های تصویربرداری چشم
ایمیل:   nabovati.piums.ac.ir                   
تلفن داخلی: ۳۲۷

مقالات در scopus
مقالات در Researchgate
مقالات در Google Scholar
ابلاغ داخلی


 

دفعات مشاهده: 11328 بار   |   دفعات چاپ: 693 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر