دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی
 • فرهنگی- اجتماعی

مفدا
آشنایی با فرهنگ های بومی ایران
مفاخر حرفه

مسئول دفتر، دفتر برنامه ریزی

 | تاریخ ارسال: 1399/2/1 | 

مسئول دفتر، دفتر برنامه ریزی: زهرا جاپلقی

شماره داخلی:‌ ۴۳۶۵۱۰۰۰ داخلی ۳۱۵

شرح وظایف:

 • تهیه و تنظیم پوشه های حضور و غیاب کلاس ها
 • اخذ لیست حضور و غیاب دانشجویان دروس اساتید مدعو پس از اتمام زمان حذف و اضافه از اداره آموزش و قراردادن در پوشه های حضور و غیاب کلاس ها
 • زیراکس برنامه هفتگی کلیه مقاطع و نصب در تابلو اعلانات دفتر برنامه هفتگی
 • نظارت بر برگزاری کلاس ها و در صورت عدم تشکیل کلاس، اطلاع به مسئول برنامه ریزی نظری
 • پیگیری کلاس های جبرانی اعم از تعیین شماره کلاس، اطلاع رسانی به دانشجویان و.......
 • تماس تلفنی و یا ارسال پیام های عدم تشکیل کلاس ، تاخیر در شروع کلاس ها به نمایندگان کلاسها
 • راهنمایی اساتید مدعو در شروع هر ترم جهت تشکیل کلاس ها
 • انتقال پیامهای ضروری به اساتید حین تشکیل کلاسها
 • نظارت بر امور کلاسها اعم از بهداشت محیط کلاس، سرمایش، گرمایش، نواقص وسایل موجود در کلاس از جمله تخته، پرده، کامپیوتر، روشنایی و پیگیری از واحد مربوطه جهت رفع مشکل
 • تحویل نامه های وارده به دفتر برنامه ریزی از واحدهای مختلف و پس از انجام اقدامات لازم توسط مسئول برنامه ریزی –بایگانی آن ها
 • فاکس نامه ها
 • بایگانی نامه های وارده از داخل و خارج دانشکده
 • تماس با اساتید مدعو جهت هماهنگی ارسال پاکتهای آزمونهای برگزار و تصحیح شده توسط نامه رسان دانشکده
 • ثبت درخواست های جنس از انبار ماهیانه اعضای هیئت علمی در سیستم اتوماسیون
 • انجام اسکن نامه اعضای هیئت علمی

دفعات مشاهده: 7840 بار   |   دفعات چاپ: 386 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر