دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • فرایندهای گردش کار
  • آئین نامه ها ودستورالعمل ها
  • رسانه های آموزشی
  • مراکز ارائه خدمات
  • تماس با ما
  • درباره مادفترچه تلفن
شماره نمابر 56423343
شماره تماس 3-56439990
robatkarim@iums.ac.ir

نظارت بر درمان

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

واحد نظارت بر درمان

تلفن های مرکز:                        ۳ – ۵۶۴۳۹۹۹۰          داخلی:۴۱۳-۴۱۲-۴۱۱-۴۱۰

پست الکترونیکی: rk.darmaniums.ac.ir                                    

نام و نام خانوادگی                                                       عنوان شغلی


سرکار خانم تامارا شیرزاد                                               کارشناس واحد

سرکار خانم معصومه اویسی                                         کارشناس واحد

آقای غلامرضا صیدی                                                          کارشناس واحد

 

شرح وظایف مسئول واحد نظارت بردرمان

۱-اجرا و پیگیری امور محوله طبق دستور سرپرست مافوق

۲-نظارت بر نحوه ارزشیابی و بازدید از عملکرد مطب، دفاتر کار،موسسات پزشکی دولتی و خصوصی و نظارت برمراحل تاسیس موسسات

۳-شرکت در جلسات مربوط به واحد نظارت بردرمان

۴-بررسی و پیگیری شکایات ارجاعی

۵-بررسی و تائید نیاز از نظر نیرو، تجهیزات ، فضا و غیره

۶-بررسی مشکلات موجود در بیمارستانها و راهکارهای لازم

۷-جمع بندی و ارائه فعالیتهای واحد به معاونت درمان

۸-ارزیابی و ارزشیابی کارکنان تحت سرپرستی

۹-پیشنهاد ارجاع موارد مختلف به مراجع قضایی

۱۰- نظارت بر حسن اجرای سیستم ثبت مرگ و میر

شرح وظایف کارشناسان واحد نظارت بردرمان

۱-اجرا و پیگیری امور محوله طبق دستور سرپرست مافوق

۲-بازدید از مطب، دفاتر کار،موسسات پزشکی دولتی و خصوصی اعم از بیمارستان ، درمانگاه مطب و غیره

۳-ارزشیابی موسسات پزشکی دولتی و خصوصی

۴-کارشناسی و نظارت بر تاسیس و احداث مراکز درمانیتا مرحله بهره برداری

۵-شرکت در جلساتمربوط به واحد نظارت بردرمان

۶-بررسی و پیگیری شکایات ارجاعی

۷-انجام کلیه فعالیت های مربوط به واحد نظارت بردرمان طبق برنامه کار

۸-تهیه و تنظیم اهم فعالیتهای واحد در قالب گزارش های آماری

۹-مکاتبات مربوط به واحد نظارت بردرمان

۱۰-معرفی متخلفین به مراجع قضایی

۱۱-ابلاغ قوانین وآئین نامه ها و دستورالعمل های واصله به مراکز ذی ربط (بخشهای دولتی وخصوصی)


دفعات مشاهده: 6889 بار   |   دفعات چاپ: 426 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر