دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دانشکده ها

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

دفعات مشاهده: 1240 بار   |   دفعات چاپ: 196 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

ردیف

دانشکده

رشته

گروه آموزشی

مقطع

کارشناسی ارشد

دکترای تخصصی

1

پزشکی

فیزیولوژی

فیزیولوژی

2

بیوشیمی باليني

بیوشیمی

3

ویروس شناسی

ویروس شناسی

4

فیزیک پزشکی

فیزیک پزشکی

5

کالبد شناسی

کالبد شناسی

-

6

بیولوژی تولید مثل

-

7

انگل شناسی

انگل شناسی و قارچ شناسی

8

قارچ شناسی