دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کار شناسان آموزش معاونت پزشکی عمومی

 | تاریخ ارسال: 1398/6/26 | 
    
 
ردیف
 

نام کارشناس
 
دانشجویان ورودی
 
شماره اتاق
 
شماره تلفن
۱ سرکارخانم طاهری نسب سال۹۸ ۳۵۶ ۸۶۷۰۳۳۵۷
۲ سرکارخانم امیری تبار سال۹۷ ۳۵۱ ۸۶۷۰۳۳۵۱
۳ سرکارخانم یدالهی سال۹۶ ۳۵۱ ۸۶۷۰۳۳۵۹
۴ سرکارخانم حیدری سال۹۵ ۳۵۲ ۸۶۷۰۳۳۵۲
۵ سرکارخانم شیرخانی  سال۹۴ ۳۵۱ ۸۶۷۰۳۳۵۱
۶ سرکارخانم عظیمی  سال ۹۳ ۳۵۳ ۸۶۷۰۳۳۷۷
۷ سرکارخانم رحمانی   سال ۹۲ ۳۵۶ ۸۶۷۰۳۳۵۸
۸ سرکارخانم زندی                          سال ۹۱                               بهمن  ماه سال ۹۰ ۳۵۳ ۸۶۷۰۳۳۵۳
۱۰ سرکارخانم هریوندی         مهرماه سال ۹۰    
سال ۸۹
بهمن ما ه سال ۸۸

 
۳۵۱  ۸۶۷۰۳۳۶۶
 

دفعات مشاهده: 3300 بار   |   دفعات چاپ: 212 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر