دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دستور جلسات

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
دستور جلسه چهارشنبه مورخ 93/5/22:
بررسی وضعیت موجود آموزش پزشکی در دانشگاههای ممتاز جهان و برخی از دانشگاههای منتخب

دستور جلسه چهارشنبه مورخ 93/5/29:
تشکیل کارگروههای کمیته بازنگری برنامه آموزشی دانشجویان مقطع پزشکی عمومی - تعیین شرح وظایف هر یک از کارگروهها - انجام بحث ها و مذاکراتی و پیرامون هماهنگ نمودن فعالیت کارگروهها

دفعات مشاهده: 1172 بار   |   دفعات چاپ: 163 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر