دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

کارشناسان و کارکنان گروه

 | تاریخ ارسال: 1399/9/16 | 
 • نام:  کامران
 • نام خانوادگی: حمزه ای
 • سمت: کارشناس سالن تشریح
 • تحصیلات: کارشناس ارشد علوم تشریحی (آناتومی)
 • سوابق تحصیلی و شغلی: ایشان کارشناسی فیزیوتراپی را در سال ۱۳۶۹ از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی) را در سال ۱۳۷۶ در دانشگاه تربیت مدرس به اتمام رساندند. ابتدا در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و از سال ۱۳۸۵ در گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به فعالیت شدند. 
 • شماره تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۶۰۸
 • محل خدمت: مرکز مطالعات آناتومی واقع در طبقۀ اوّل پارت C دانشکدۀ پیراپزشکی

 
 • نام:  طاهره
 • نام خانوادگی: طهرانی
 • سمت: کارشناس آزمایشگاه بافت شناسی
 • تحصیلات: کارشناس ارشد شیمی - فیزیک
 • سوابق تحصیلی و شغلی: کارشناسی شیمی-کاربردی را در سال ۱۳۷۴ و کارشناسی ارشد شیمی - فیزیک را در سال ۱۳۹۵ در واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی تهران به اتمام رساندند و از سال ۱۳۹۱ در گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به فعالیّت می باشند. 
 • شماره تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۳۲۰۴
 • محل خدمت: آزمایشگاه بافت شناسی واقع در گروه پاتولوژی (طبقه یک) دانشکدۀ پزشکی

 
 • نام:  فرزانه
 • نام خانوادگی: محمدزاده
 • سمت: کارشناس آزمایشگاه علوم مولکولی و علوم اعصاب
 • تحصیلات: دکترای تخصصی بیولوژی تولید مثل
 • سوابق تحصیلی و شغلی: کارشناسی مامایی را از دانشگاه علوم پزشکی تهران، کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی) از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتری تخصصی بیولوژی تولید مثل را از دانشگاه علوم پزشکی تهران اخذ نمودند. ایشان از سال ۱۳۸۴ در گروه علوم تشریحی مشغول به فعالیّت می باشند. 
 • شماره تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۶۸۹
 • محل خدمت: آزمایشگاه علوم مولکولی و علوم اعصاب واقع در طبقۀ دوّم پارت C دانشکدۀ پیراپزشکی

 
 • نام:  علی
 • نام خانوادگی: دادسرشت
 • سمت: کارشناس آزمایشگاههای علوم رفتاری و هیستوتکنیک
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
 • سوابق تحصیلی و شغلی: کاردانی و کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی را از دانشگاه علوم پزشکی ایران و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه خوارزمی اخذ نمودند. ایشان از سال ۱۳۹۳ در گروه علوم تشریحی مشغول به فعالیّت می باشند. 
 • شماره تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۳۰۹۳
 • محل خدمت: آزمایشگاههای علوم رفتاری و هیستوتکنیک واقع در زیرزمین دانشکدۀ پزشکی، جنب آزمایشگاه جامع تحقیقات

 
 • نام:  محمد هادی
 • نام خانوادگی: فرتوک زاده
 • سمت: کارشناس بخش میکروتومی میکروسکوپ الکترونی
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد MBA گرایش مدیریت استراترژیک
 • سوابق تحصیلی و شغلی: ایشان دارای مدرک کارشناس میکروبیولوژی و کارشناسی ارشد MBA گرایش مدیریت استراترژیک می باشند. ایشان کارشناس بخش
  میکروب شناسی و کارشناس بخش مواد غذایی و شیمی معاونت غذا ودارو بوده اند. از سال ۱۳۹۰ فعالیّت خود را در گروه علوم تشریح آغاز کردند. در حال حاضر دانشجوی دکترای
  DBA گرایش مدیریت استراتژیک و راهبردی می باشند. همچنین دورۀ تخصصی بازاریابی را در دانشکدۀ آمریکایی دوبی با موفقیت گذرانده اند. 
 • شماره تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۶۵۱
 • محل خدمت: بخش میکروسکوپ الکترونی واقع در طبقۀ اوّل پارت C دانشکدۀ پیراپزشکی

 
 • نام:  سحر
 • نام خانوادگی: اقبالی
 • سمت: کارشناس آزمایشگاه علوم سلولی و اتاق کشت
 • تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی)
 • سوابق تحصیلی و شغلی: کارشناسی بیولوژی عمومی را از دانشگاه اردبیل، کارشناسی ارشد علوم تشریحی (آناتومی) از دانشگاه علوم پزشکی ایران اخذ نمودند. ایشان از سال ۱۳۹۸ در گروه علوم تشریحی مشغول به فعالیّت می باشند. 
 • شماره تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۶۸۸
 • محل خدمت: آزمایشگاه علوم سلولی و اتاق کشت واقع در طبقۀ دوّم پارت C دانشکدۀ پیراپزشکی

 
 • نام:  فرزانه
 • نام خانوادگی: حسینی آرا
 • سمت: مسئول امور دفتری گروه علوم تشریحی
 • تحصیلات: کاردانی روابط عمومی
 • سوابق تحصیلی و شغلی: ایشان از سال ۱۳۸۱ در گروه علوم تشریحی مشغول به فعالیّت می باشند. 
 • شماره تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۵۶۹
 • محل خدمت: دفتر گروه علوم تشریحی واقع در طبقۀ دوّم پارت C دانشکدۀ پیراپزشکی

 
 • نام: علی اصغر
 • نام خانوادگی: پروانه وار
 • سمت: تکنسین فیکس جسد و پلاستینیشن
 • سوابق تحصیلی و شغلی: ایشان از سال ۱۳۵۶ در گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به فعالیت شدند. 
 • شماره تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۶۰۸
 • محل خدمت: مرکز مطالعات آناتومی واقع در طبقۀ اوّل پارت C دانشکدۀ پیراپزشکی

 
 • نام:  مصطفی
 • نام خانوادگی: ملکی
 • سمت: نیروی خدماتی مرکز مطالعات آناتومی
 • سوابق تحصیلی و شغلی: ایشان از سال ۱۳۸۸ در گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به فعالیت شدند. 
 • شماره تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۶۰۸
 • محل خدمت: مرکز مطالعات آناتومی واقع در طبقۀ اوّل پارت C دانشکدۀ پیراپزشکی

 
 • نام:  داود
 • نام خانوادگی: معصومی
 • سمت: نیروی خدماتی آزمایشگاههای تحقیقاتی و دفتر گروه
 • سوابق تحصیلی و شغلی: ایشان از سال ۱۳۷۲ در گروه علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی ایران مشغول به فعالیت شدند. 
 • شماره تماس: ۰۲۱۸۶۷۰۴۶۰۸
 • محل خدمت: دفتر گروه علوم تشریحی واقع در طبقۀ دوّم پارت C دانشکدۀ پیراپزشکی

دفعات مشاهده: 444 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر