دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

PhD

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
سال تحصیلی استاد راهنما عنوان پایا ن نامه نام و نام خانوادگی
61-60 دکتر دهپور بررسی آثر آنتاگونیت های کلسیم بر انقباض خاصی از کلسیم در ژوژنوم دپلاریزه خرگوش به طور
INVITRO
شعله ناصر زاده
61 دکتر دهپور اثر دانترولن بر روی حرکات خود به خودی ژوژنوم و اتصال آن به شبکه سارکوپلاسمی خرگوش سیاوش مغنم
62-61 دکتر دهپور آثرات انتی بیوتیک های گلیکوزیدی بر روی آزاد شدن مواد شبه مرفینی با منشا داخلی از ایلئوم خوکچه هندی میترا امامی ابرقویی
62-61 دکتر صادق جاویدان نژاد تعیین مقدار اتیب ب؟؟ استات در مایعات بیولوژیک انسان به روش
HPLC
میترا امان
62-61 دکتر دهپور تداخل اثر ضد دردی انتی بیوتیک های آمینو گلیکوزیدی در موش  و رت الهه آزموده اردلان
62 دکتر دهپور بررسی اثرات داروهای آنتاگونیست کلسیم در عضله BIVEN tercervicicis
جوجه به طور
In vitro
فاطمه فرخی
62 دکتر زرین دست مطالعه انتشار دانترولن سدیم در موش  و رت به روش اسپکتروفتومتری نسرین غفاری
63-62 دکتر دهپور 1. اثر وراپامیل بر روی جذب کلسیم توسط شبکه سارکوپلاسمی عظله مخطط خرگوش ناشی از
ATP
و2. اثر آنتاگونیست و اگونیست های کلسیم بر روی عضله  BIVEN tercervicicis  جوجه
لیلی عشقی
66-65 دکتر محمودیان تفاوت های فارماکوژنتیک در جمعیت های ایرانی صباح فیض اله
68-67 دکتر محمودیان اندازه گیری فعالیت انزیم موواکسیدار و اثر داروها بر آن زهرا عطایی
68-67 دکتر زرین دست مکانیسم کاهش حرارت ناشی از بروموکریپتین میترا محمودی
68-67 دکتر محمودیان کاربرد کامپیوتر در جمع آوری و بازیابی اطلاعات بالینی کوروش کاوه
68-67 دکتر جهانگیری سوکرالفات و زخم معده اعظم مصداقی نیا
68-67 دکتر محمودیان مقاومت میکروبی در مقابل انتی بیوتیک های خانواده بتالاکتام شیرین نصیرزاد
68-67 دکترایرج میلانیان کاربرد درمانی داروهای محرک و مسدد گیرنده های دوپامینی فرانک نجفی
68-67 دکترمسعود محمودیان مقایسه قابلیت انقباض آئورت و اثر نیفدیپین در موشهای سالم و دیابتی فریده بهناز
68-67 دکترایرج میلانیان اثر ایمی پرامین بر روی انتقال جریان عصبی عقدهای درایلئوم خوکچه هندی زهره پوستی
68-67 دکترمسعود محمودیان بررسی رابطه ساختمان  فعالیت آنتی آندروژنها غیر استروئیدی محمد علی دانش مهر
69-68 دکتر بیژن جهانگیری زخم معده تجربی  با ایندومتاسین و پاسخ دهی گیرنده های گاسترین پس از تجویز مزمن ایندومتاسین مسعود محققی
70-69 دکترمسعود محمودیان بررسی رابطه ساختمان- اثر ترکیبات فوران کربوکسامید با کمپلکس سوکسینات دهیدروژناز در میتوکندری قارچ V.Maylis در گونه وحشی و گونه جهش یافته مقاوم به کربوکسین علی آقازاده
70-69 دکترمسعود محمودیان بررسی رابطه ساختمان  اثر ضد رینوویروس مشتقات 9- بنزیل 6- دی متیل آمینوپورین سید مهدی میرحسینی
70-69 دکتر طاهره مبشری مقایسه اثرات ضد اضطرابی بنزودیازپین ها ی کلاسیک ( دیازپام )و پروژسترون عبدالرضا تولایی
زمستان 70 دکتر علی حائری بررسی اثر AP3 بر روی عضله صاف نای جدا شده خوکچه هندی در ارتباط با سیستم کولینرژیک بتول رحمتی
71-70 دکترمسعود محمودیان بررسی مکانیسم عمل و نحوه مهار آنزیم دی هیدرواوروتات دهیدروژنازو خصوصیات جایگاه فعال آنزیم شهرام خادمی
71-70 دکتر علیرضا قنبرپور تهیه مشتقات جدید 5-نیتروایمیدازول و پیریمیدین مجید یوسفی
71-70 دکتر علیرضا قنبرپور بررسی رابطه ساختمان  فعالیت سفالوسپورین ها شهاب رحیمی
دی 71 دکترمسعود محمودیان بررسی رابطه کمی ساختار  فعالیت(QSARآنتاگونیست های کوله سیستوکولین محمود هورمند
72-71 دکترمسعود محمودیان بررسی سطح خونی  و پارامترهای Vmax و Km در متابولیسم فنی توئین در تعدادی از بیماران  ایرانی مبتلا به صرع علیرضا جلیل جمشیدی
72-71 دکتر حسن فرسام ارزیابی و تعیین سطح خونی وارفارین در داوطلبان سالم و بیمار ایرانی به روش  HPLC پدرام عندلیبی
بهار 72 دکتر حسن عشایری تاثیر بلوکاژ گانگلیون های سمپاتیکی بر روند گردش خون اندام ها حسین کوهزاد محمدی
اسفند 72 دکتر صدیقه سالمی بررسی میزان استفاده از داروی دی ؟ پیرون و نحوه ثبت و ارتباط آن با نوع دستورات داروئی در بخش های جراحی شیرین معنوی
آذر 73 دکتر پیروز صالحیان بررسی و شناسایی سرطان پستان قبل از بروز علایم کلینیکی و تشخیص عود سرطان های پستان، کولون و بیضه با اندازه گیری تومور مارکرها با روش رادیو ایمونو اسی(RIA) سهیلا فرزندی
73-72 دکتر مسعود محمودیان بررسی اثرات ALF4 بر روی انقباضات دهلیز مجزای خوکچه هندی سید علی ضیائی
73-72 دکتر مسعود محمودیان مدل سازی رسپتور آدنوزین A2a و نحوه تداخل داروها با این گیرنده مهناز سوفاف
73-72 دکتر طاهره مبشری بررسی پارامترهای کینتیکی لیتیوم در بیماران مانیا و افسردگی -مانیا مهدی قاسم زاده
73-72 دکتر مهربان فلاحتی بررسی اثرات ضد قارچی مشتقات سولفونیل تصودیازول نرگس شاهسوارانی
73-72 دکتر مسعود محمودیان تعیین ویژگی های ساختمانی گیرنده های آدرنرژیک  برای اتصال به پروتئین های  با استفاده از روش های کامپیوتری حمیرا معین
73-72 دکتر احمد دهپور بررسی عمل جلوگیری کننده لیتیم در آزاد شدن N- استیل –D- گلوکزامینیداز بوسیله جنتامایسین سعیده کریم زاده
73 دکتر حمید سهراب پور بررسی اثر قرص کتوتیفن در بیماران بالغ مبتلا به آسم آریا حسینی
74-73 دکتر مسعود محمودیان تهیه فراهمی زیستی نسبی کپسول پیروکسیکام ساخت لابرواتورهای شرکت رازک هدیه صحت پور
74-73 دکتر مسعود محمودیان تدوین برنامه های کامپیوتری جهت بررسی نحوه اندرکنش داروها با گیرنده های داروئی آرمین مددکار سبحانی
74-73 دکتر محمد حسن هوشدار تهرانی تجزیه و بررسی سم عقرب ادنتوبوس ایران با کمک دستگاه HPLC محمد قائم مقامی
74-73 دکتر مسعود محمودیان بررسی فراهمی زیستی قرص لیتیم کربنات و مقایسه ان با نمونه مشابه خارجی هدی منصورانی
74-73 دکتر شهرام خادمی بررسی خصوصیات ساختمانی ترکیبات بنزوپیرانی به عنوان باز کننده های کانال پتاسیمی میترا پورشاهی
74-73 دکتر فریدون مهرابی اثرکلوزاپین بر روی بیماران اسکیزوفرنیک مقاوم به درمان با آنتی سایکوتیک های کلاسیک مقاوم بهناز رسول زاده
75-74 دکتر احمد رضا دهپور بررسی  اثرتجویز مزمن لیتیوم بر شل شدگی وابسته به اندوتلیوم در ائورت رت حمید آقا داداشی
75-74 دکتر مسعود محمودیان برنامه جامع نرم افزاری برای بررسی  و آموزش کینتیک داروها احمد میرفضائلیان
75-74 دکتر مهربان فلاحتی بررسی اثرات  ضد قارچی مشتقات جدید سولفونیل تیادیازول ها ب روی آسپرژیلوس فلاووس میکروسپورم جیپسئوم ملوک امامی
75-74 دکتر شهرام خادمی بررسی نقش موتاسیون GLY12 به Va1 در تغییرات کنفورماسیونی در اتصال به GDP مهنوش محمدی
75-74 دکتر مسعود محمودیان شبیه سازی و تعیین پارامترهای غلظت اثر داروها بر اساس تئوری دوحالی بودن فعالیت گیرنده فاطمه خیرخواه ثابت مقدم
75-74 دکتر حسین نادری منش تعیین خصوصیات فعال آنزیم هیستیدین دکربوکسیلاز به منظور طراحی مهار کننده های آنزیم به کمک روش های محاسباتی و
NMR دو بعدی
فاطمه سادات طاها نژاد
75-76 دکتر مسعود محمودیان اندازه گیری میزان فعالیت آنزیم مبدل آنژیوتانسین در جمعیت سالم ایرانی به روش HPLC طنار صادقیان
76-75 دکتر مسعود محمودیان مدل سازی تشکیل نیتریک اکساید از L-arginine
 
کوروش مرادزاده
76-75 دکتر مسعود محمودیان بررسی فراهم زیستی و کینتیک کپسول 20 میلیگرم امپرازول در داوطلبان ایرانی ژینوس سعیدی
76-75 دکتر مرتضی رفیعی تهرانی فرمولاسیون قرص و آمپول Vitamin K1 و بررسی پایداری آن لادن ریاضی
77-76 دکتر احمدرضا دهپور  
ارزیابی استعداد ایجاد وابستگی جسمانی نسبت به مرفین در وضعیت هیپوتیروئیدی
ناصر میرازی
77-76 دکتر مسعود محمودیان بررسی خصوصیات فارماکولوژی مبودیپین، مسدد جدید کانال کلسیم حسین میرخانی
77-76 دکتر احمدرضا دهپور بررسی اثر مهار تتراهیدروبیوتپرین در عملکرد آنزیم نیتریک اکساید سنتاز در فوندوس معده Rat میترا حدادی سیاهکلی
77-76 دکتر فرنگیس شاهپوریان بررسی تاثیر پیریدوکسین در کاهش تهوع و استفراغ در دوره بارداری زنان نخست حامله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی رزا هورسان
77-76 دکتر محمد اسماعیل ذوالفقاری فرمولاسیون قرص زیر زبانی پیروکسیکام مصطفی شکرانه
77-76 دکتر محمد اسماعیل ذوالفقاری فرمولاسیون و کنترل فیزیکوشیمیایی قرص ارگوتامین زیر زبانی داوود باقری
 
78-77
دکتر مسعود محمودیان بررسی مقایسه ای پاسخدهی گیرنده های بتا-آدرنرژیک عروقی در دو الگوی حیوانی و انسانی معصومه شفیعی
78-77 دکتر مسعود محمودیان سنجش زیستی هپارین در آمپولهای ساخت ایران و کاربرد آن در بررسی پایداری فرآورده های هپارین و تعیین مقدار پودر جدا شده از شش گوسفند عطیه سادات سعادت
78-77 دکتر مسعود محمودیان بررسی نحوه اتصال FK506 و آنالوگهای آن به پروتئین FKBP آذرمیدخت بهادری
79-78 دکتر مسعود محمودیان تعیین فراهم زیستی قرص گلیکلازید و اثر آن بر روی سطح گلوکز خون سیمین کوچک خانی
79-78 دکتر مسعود محمودیان  
بررسی میزان سرمی ویتامین A و ویتامین C در بیماران سرطانی در مقایسه با داوطلبان سالم
لاله میراسکندری
79-78 دکتر مسعود محمودیان تعیین بررسی اختلاف فراهم زیستی و کینتیک تجویز تک دوز قرص 60 میلیگرم فنوباربیتال در افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیر سیگاری در جمعیت ایرانی فهیمه جهانژاد
79-78 دکتر مسعود محمودیان تعیین فراهم زیستی 3 فرمولاسیون از قرص دیکلوفناک سدیم 25 میلیگرم ساخت ایران و مقایسه آن با نمونه خارجی تینا ادیب هاشمی
80-79 دکتر حسین نادری منش
 
محاسبه و پیشگویی سطح در دسترس اسید های آمینه در پروتئین ها با استفاده از تئوری اطلاعات سید شهریار عرب
80-79 دکتر غلامرضا امین  
شناسایی فراکنشهای سایتوتوکسیک عصاره گلهای گلرنگ
معصومه عبدی
80-79 دکتر مرضیه نجومی بررسی نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد نقش گیاهان دارویی در درمان بیماریها امید رشیدی پور
80-79 دکتر مهربان فلاحتی تعیین سمیت مواد دارویی سنتتیک ( مشتقات دی هیدروپیریدین) و گیاهی ( عصاره آبی گلرنگ و آلکالوئید های اسپند) با استفاده از آزمون رشد مخمر ناهید دارابی صوفیان
80-79 دکتر مسعود محمودیان مقایسه فراهم زیستی قرص ترازودون 50 میلیگرمی ساخت ایران با نمونه مشابه خارجی
 
فرناز علمی
80-79 دکتر مسعود محمودیان بررسی غلظت ویتامین ث در بزاق بیماران مبتلا به گاستریت/زخم معده و مقایسه آن با افراد سالم بهمن صادقی
81-80 دکتر کاروکوی پیشگویی خواص ماکرومولکولها با استفاده از روشهای مبتنی بر منطق فازی سید حجت خدابخش
81-80 دکتر مسعود محمودیان بررسی پاسخ های فارماکولوژیک ( وابسته به دوز منفرد) پروپرانولول در داوطلبان سالم ایرانی غلامحسین زندی کرمانشاهی
81-80 دکتر محمد اسماعیل ذوالفقاری فرمولاسیون کپسول 500 میلیگرم هیدروکسی اوره ساناز تراب
81-80 دکتر احمد رضا عرشی مدلسازی الکتروشیمیایی قلب فرهاد طباطبایی قمشه
82-81 دکتر مسعود محمودیان بررسی فراهم زیستی کپسول فنی توئین با روش HPLC شبنم جفره
82-81 دکتر مسعود محمودیان بررسی فراهم زیستی کلردیازپوکستید در کلیدینیوم–C در مقایسه با نمونه خارجی آرام چالاک
82-81 دکتر منوچهر بهمنی  
اندازه گیری والپروئیک اسید در نمونه های دارویی با روش اسپکتروفتومتر
وحید مرتضوی نیک
83-82 دکتر آرزو نهاوندی  
بررسی اثرات فصلی بر پاسخ دهی آئورت ایزولی به ایزوسورباید دی نیترات در موش صحرایی نر بالغ
صفورا خمسه
83-82 دکتر مسعود محمودیان بررسی اثر سیلدنافیل بر روی ایلئوم موش صحرایی سالم در مقایسه با موش صحرایی دیابتی شده سمیه جزایری
83-82 دکتر مسعود محمودیان بررسی اثرات آنتاگونیستی نوسکاپین با برادیکاردین بر روی وازدفران موش صحرایی رقیه طبیب رودسری
83-82  
دکتر مسعود محمودیان
بررسی بالینی میزان تاثیر پذیری درمان با ژل نازال روی (Zn) در تخفیف علائم سرماخوردگی نسیم صیانتی
83-82 دکتر سلطان احمد ابراهیمی
 
بررسی اثرات عصاره گیاه بهمن پیچ بازار دارویی ایران بر روی ایلئوم خوکچه هندی مهدی سمیعی فر
83-82 دکتر سلطان احمد ابراهیمی
 
ایجاد و توسعه یک روش غیر رادیواکتیو برای انجام مطالعات بایندینگ
روی گیرنده های آنژیوتانسین II
مازیار اخوان
84-83 دکتر عباس شفیعی  
طراحی و سنتز و بررسی اثر مهار کنندگی و مطالعه رابطه ساختمان فعالیت ترکیبات مهار کننده آنزیم پاراکسوناز سرم انسانی
 
علیرضا جهانگیری
84-83 دکتر محمد اسماعیل ذوالفقاری  
فرمولاسیون کنترل و پایداری نیوسولایدبه صورت قرص پوشش دار
الهام خالقی
85-84 دکتر ایرج میلانیان
 
بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی آنزیم های سیتوکروم P450 در یک جمعیت سالم ایرانی نگین زند
85-84 دکتر مسعود محمودیان بررسی اثرات قلبی-عروقی نوسکاپین در تداخل با سیستم برادی کینین در مدل حیوانی مهنوش عباسقلی زاده قانع
85-84 دکتر مسعود محمودیان
 
بررسی پلی مورفیسم ژنتیکی آنزیم پاراکسوناز I در جمعیت سالم ایرانی فریده سپه وند
80 -79 دکتر مسعود محمودیان بررسی اثرات سمیت سلولی و مهار کنندگی توپوایزومراز عصاره دانه های اسفند آرمین مددکار سبحانی
82-81 دکتر مسعود محمودیان بررسی فراهم زیستی انواع قرص سیلدنافیل سیترات ساخته شده در ایران در مقایسه با نمونه خارجی همام عبدی حمزه کلایی
80-79 دکتر ایرج میلانیان
 
بررسی اثرات سیتوتوکسیک برخی از گیاهان ایران محمود هورمند
82-81 دکتر مسعود
محمودیان
بررسی اثرات الکتروفیزیولوژیک و فارماکولوژیک دو داروی جدید مبودیپین و دیبودیپین مهرداد فیضی
 
85-84 دکتر سلطان احمد ابراهیمی
 
بررسی اثرات سمیت سلولی و ضد توموری SPINAL-Z، یک فراورده گیاهی ضد سرطان ایرانی و اجزای آن فرشته جهانبانی
86-85  
دکتر مسعود محمودیان
 
بررسی اثر داروی سیپروفلوکساسین در درمان تجمع آهن در موشهای صحرایی میترا علمی
86-85 دکتر مسعود محمودیان
 
مطالعه پاسخ دهی به سیلدنافیل در مردان (دیابتی و غیر دیابتی) در تداخل با پیوگلیتازون ( افزایش دهنده نیتریک اکساید) بابک غلامین
83-82 دکتر محمویان- دکتر ابراهیمی بررسی تداخل اثر داروی نوسکاپین با آگونیست برادی کینین بر روی وازدفران موش صحرایی آزاده یزدانی پور
84 دکتر معصومه شفیعی بررسی اثرنوسکاپین بر التهای حاصل از براید کینین و هیستامین در کف پای موش صحرایی نسرین شیری
85-84 دکتر محمودیان  دکتر رهبر بررسی اثر تداخل داروهای نوسکاپین با سیس پلاتین بر سلول های سرطانی ovarian ساناز صالحی مورکانی
85-84 دکتر ابراهیمی بررسی اثرات سمیت سلولی و ضد توموری spinal-z یک فرآورده گیاهی ضد سرطانی ایرانی و اجزای آن فرشته جهانبانی
88- 87 دکتر رهبر روشندل بررسی اثرات نوروپروتکتیو مبودیپین و دیبودیپین بر مرگ سلولی حاصل از فقدان اکسیژن و گلوکز در کشت سلول های نورونی کورتکس سوری بهاره توکلی فر
88-87 دکتر شریفی بررسی نقش مسیرهای وابسته به کاسپاز ها در آپپتوز ایجاد شده در سلول های PC12 در اثر غلظت بالا گلوکز حبیب اسلامی دولابی
88-887 دکتر محمواین تعیین ساختار گیرنده پروستانوئیدی E1 در انسان با استفاده از مدل سازی همسان بنینان شبیه سازی دینامیک مولکولی و Docking لیگاند بهنوش زارع
90- 89 دکتر کیهانفر فارماکوکینتیک مهار کننده های پمپ پروتون در داوطلبین سالم مرد مریم نوبرانی
91-90 دکتر شفیعی بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژنتیکی اجراء سیستم رنین آنژیوتانسین و بیماری عروق کرونر در بیماران افسرده ایرانی نگار فیروزآبادی
91-90 دکتر شفیعی انتخابDNA اپتامر برای دیگوکسین به روشSELEX زهرا کیانی
91-90 دکتر ابراهیمی بررسی اثر آنتی پرولیفراتیو زانتومایکرول یک ترس متوکسی فلاوین مسیدوکسیله با استفاده از دو مدل invivo , in vitro غزال مقدم
92-91 دکتر کیهانفر بررسی مقایسه ای اثر ضد دردی پرگتبالین و تداخل آن با ترامادول در موش های سوری در آزمونهای هات پلیت منظومه شمسی میمندی
92-91 دکتر رهبر روشندل بررسی اثرات نوروپروتکتیو نوسکاپین بر مرگ سلولی حاصل از فقدان اکسیژن و گلوکز در کشت سلول های نورونی کورتکس سوری در حضور و عدم حضور گلوکز با غلظت بالا گلاره وهاب زاده
86-85 دکتر رهبر روشندل بررسی اثرات ایموناستیمولاتوری آنالوگ های لوامیزول در محیط برون تنی فاطمه کاظمی فروز
85-84 دکتر محمودیان بررسی اثر نوسکاپین بر انقباضات آئورت مجزا شده از موش صحرایی و تداخل آن با سیستم پروستاگلاندین سمیرا رایگان
85-84 دکترمحمودیان بررسی اثرات داروهای رفع کننده مقاومت سلول های مقاوم به داروهای ضد سرطان اسدالله حیدرزاده
85-84 دکتر محمودیان بررسی تداخل اثر داروی نوسکاپین با اثرات ضد سلولی وینکریستین در سلول های سرطانی امیر موتمن
85-84 دکتر محمودیان بررسی متابولیسم داروی نوسکاپین در سلول های مجرای کبدی موش سارا شامخی
85-84 دکتر رهبر روشندل تمایز سلول های هیپوکامپ به سلول های تولید کننده اپسین در موش نژاد اپراگوداولی منوچهر صفری
86-85 دکتر محمودیان بررسی اثرات مبودیپین و دیبودیپین در مرگ سلولی ناشی از گلوتامات و فقدان اکسیژن  گلوکز در رده.... لی لی رضوری
86-85 دکتر محمودیان بررسی اثرات الکتروفیزیولوژی مبودیپین و دیبودیپین دو مهار کننده جدید کاناله های کلسیم بر روی سلول های عصبی علی روزرخ
86-85 دکتر رهبر روشندل مقایسه اثرات سایتوتوکسیک عصاره taxusbaccata ایران با Taxol فاطمه مهاجرقو
87-86 دکتر نوروزی بررسی فعالیت آنزیم بتاگالاکتوزیداز جدا شده از لاکتوباسیل های موجود در شیر و پنیرو مشاهده باند پروتئینی المیرا قیطانچی
87-86 دکتر رهبر روشندل بررسی مکانیسم اثر نوسکاپین در رفع مقاومت سلولی در سلول های سرطانی تخمدان حساس و مقاوم به سیس پلاتین بهاره مغیری
88-87 دکتر رهبر روشندل بررسی اثر نوسکاپین بر مرگ سلولهای عصبی حاصل از گلوتامات و فقدان اکسیژن و گلوکز لیلا محمودیه
89-88 دکتر شفیعی بررسی مقایسه ای اثر داروهای ضد فشارخون بر ترشح اینترلوکین 1- بتا از سلول های چند هسته ای خون محیطی فرخنده نعمتی
89-88 دکتر رهبر روشندل بررسی اثر القا اپپتوز توسط نوسکاپین بر سلول های لنفوبلاست بدست آمده از بیماران مبتلا به لوسمی آرش نبی
90-89 دکتر رهبر روشندل بررسی اثر مورفین و کدئین بر ترشح اینترلوکین یک بتا در سلو های پلی مررفونو کلرخون محیطی انسان آرمیتا کریم زاده
90-89 دکتر رهبر روشندل بررسی اثرات نوروپروتکتیو نانوذرهPMC16 بر روی مرگ سلول های ناشی از ... پیوند قاسم زاده
93-92 دکتر رحیمی مقدم بررسی اثر محافظ نورونی کمپفرول در مرگ سلولی حاصل از فقدان اکسیژن و گلوکز در کشت سلولی PC12 سارا رشادت
93-92 دکتر رهبر روشندل بررسی اثر نوسکاپین و بربرین بر روی Excitotoxicity و تولید نیتریک اکساید(NO) در کشت سلول های الیگودندروسیت موش صحرایی شبنم نجفی
94-93 دکتر رحیمی مقدم بررسی اثر محافظ نورونی گل ساعتی در مدل کشت سلولی بیماری پارکینسون مهدیه میری
78-77 دکتر کیهانفر- دکترمحمودیان فارماکوکینتیک و متابولیسم امپرازول در انسان شناسایی یک متابولیت جدید منژه متولیان
93 دکتر شریفی بررسی اثرات محافظتی نانو ذرات سدیم اکسید و بتریم اکسید براسترس اکسیداتیو و آپپتوز ناشی از گلوکز بالا در سلول های PC12 حبیب غزنوی
93-92 دکتر کیهافنر مطالعه فراهمی زیستی مبودیپین و دیبودیپین تهیه شده با تکنیک جدید nano salve سمیرا خانی
94-93 دکتر شریفی بررسی اثر نکانیسم نوروپروتکتیو لیتیم بر نوروتوکسیستی ناشی از غلظت بالای گلوکز در سلو لهای PC12 آزاده امین زاده
94-93 دکتر متولیان- دکتر شمسی زاده بررسی نقش اورکسین در بیماری مولیتپل اسکلروزیس با استفاده از مول انفالومیلیت اتولیمیون تجربی در موش صحرایی سید ایمان فاطمی
94-93 دکتر شفیعی بررسی اثر محافظتی تروپی سترون بر هیپرتروفی و تجمیع ماتریکس خارج سلولی گلومرول های کلیه در ... آنیتا برزگر فلاح
94-93 دکتر رحیمی مقدم بررسی اثر محافظ نورورنی گیاه سنا در مرگ سلولی حاصل از فقدان اکسیژن و گلوکز در کشت سلولی PC12 زهرا غلامعلی زاده
95-94 دکتر رحیمی مقدم بررسی اثر ضد تشنجی جزء سافرانال عصاره زعفران در موش های صحرایی نر تحت کیندلینک الکتریکی فاطمه صابری
95-94 دکتر شریفی  دکتر زرین دست بررسی اثر دفروکسامین بر بیان بعضی ژن های موثر برنیا در سلو های عصبی تمایز یافته از سلول های .... فاطمه نوری
95-94 دکتر شریف0 دکتر قاضی مطالعه اثرات دفروکسیامین در بهبودی مکانیسم های تضعیف شده دخیل در آنژیوژنرادر سلول مهرناز مهربانی
95-94 دکتر رحیمی مقدم بررسی پلی مورفیسم ژن آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین در کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک پری سادات احمدی
95-94 دکتر رحیمی مقدم بررسی اثر محافظتی نوسکاپین بر مرگ سلولی حاصل از فقدان اکسیژن- گلوکز و دیرفوژیون در کشت سلولهای H9C2 حمیدرضا سلطانی
88 دکتر مبشری بررسی اثر نوسکاپسن بر حافظه در موش کوچک آزمایشگاهی حدیثه محمدی زاده
94-93 دکتر شریفی بررسی اثر 17 بتا استرادیول بر عوامل موثر در خانه گزینی سلول های بنیادی مزانشیمی سولماز میرزامحمدی
88-87 دکتر متولیان بررسی ارتباط بین غلظت خونی ویتامین B6 ( پیروروکسین) و چگونگی میزان پاسخ دهی هانا جوانبخت
95-94 دکتر شفیعی -دکتر دهپور بررسی اثر تروپی سترون بر هیپرتروفی ناشی از قند بالا در رده سلول های قلبی HX2 بررسی نقش کلسی توئین فیروزه  اسدی
 

دفعات مشاهده: 1794 بار   |   دفعات چاپ: 757 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر