دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 


دارویی شبکه

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

سرپرست : دکتر مرتضوی

اهم فعالیتهای واحد دارویی

 • جمع آوری آمار درآمد هزینه های داروخانه های مراکز روستایی و اعلام به واحد گسترش به صورت ماهیانه
 • جمع آوری آمار نسخ بیمه روستایی داروخانه های خصوصی و رادیولوژی و سونوگرافی خصوصی شهرستان ملارد و اعلام به واحدهای مالی و گسترش به صورت ماهیانه
 • جمع آوری و بررسی میانگین قیمت و تعداد اقلام دارویی تجویزی پزشک مراکز  شهری و روستایی و اعلام به معاونت بهداشتی پایان هر فصل
 • تکمیل فرم موجودی مصرفی و نیاز سه ماهه  داروهای تنظیم خانواده و بیماریها و اعلام به معاونت بهداشتی پایان هر فصل
 • بررسی عملکرد مراکز بهداشتی درمانی  از نظر درآمد ماهانه و تعدادنسخ مراکز شهری و روستایی و اعلام به معاونت بهداشتی پایان هر فصل
 • دارو رسانی به مراکز،پایگاهها ،خانه های بهداشت و پایگاههای مشارکتی
 • توزیع تجهیزات پزشکی به مراکز و خانه های بهداشت
 • تنظیم حواله انبار
 • جمع آوری داروهای تاریخ نزدیک از مراکز ،پایگاهها و خانه های بهداشت و جابجایی با سایر واحد ها
 • تعمیرات تجهیزات پزشکی مانند اتو کلاو ،فور و دستگاه فشارسنج توسط تعمیرکار
 • تحویل اقلام کنتراسپتیوو سرنگ و داروهای مرتبط با واحد بیماریها از معاونت بهداشتی
 • خرید دارو از شرکتهای دارویی و تنظیم درخواست خرید و قبض انبارو ارسال به واحد مالی
 • خرید تجهیزات پزشکی
 • نظارت برداروهای بیمه روستایی
 • تحویل دارو به مراکز مشارکت سلامت

دفعات مشاهده: 3789 بار   |   دفعات چاپ: 298 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر