دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

رسالت و اهداف

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

ما بر این باوریم که با بهره گیری از متخصصین متعهد و توانمند با استفاده از یافته ها و فنآوریهای نوین علمی قادر به تامین نیازهای تحقیقاتی سازمانهای متقاضی ملی و منطقه ای می باشیم. ما با انجام پژوهش های کاربردی ، بنیادی و انجام مشاوره های راهبردی، پرورش پژوهشگران در سطح ملی و منطقه ای مطرح هستیم. از این رو می کوشیم با حل مشکلات علمی و کاربردی با کسب درآمدهای حاصل از انجام تحقیقات، به جایگاه ممتاز و سرآمد در کشور و منطقه سطح سلامت جامعه شود. ما سرمایه انسانی خود را مهمتر ین سرمایه پژوهشی گروه  می دانیم و با تامین امنیت شغلی و مالی پژوهشگران، محیطی با نشاط و پر انگیزه را در گروه سرلوحه کار خود قرار داده ایم.

راهبردها و محورهای فعالیت های گروه

ترغیب ، تشویق و به کارگیری و توانمند سازی محققین در زمینه تحقیقات فیزیولوژی

ایجاد آزمایشگاه های مرجع در فیزیولوژی  

ایجاد بانک اطلاعات فیزیولوژی

جذب گرنت های بین المللی

ایجاد زمینه های همکاری علمی با مراکز معتبر ملی و بین المللی در زمینه پژوهشهای فیزیولوژیک

توسعه و به کارگیری دانش بشری در زمینه فیزیولوژی

انجام  پژوهش های بنیادی، کاربردی و بالینی در زمینه فیزیولوژی

تربیت نیروی انسانی متخصص و محقق بر اساس نیازهای جامعه در زمینه فیزیولوژی

کوشش در جلب توجه و همکاری گروه های تحقیقاتی و اجرائی مربوطه در داخل کشور


دفعات مشاهده: 1182 بار   |   دفعات چاپ: 173 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر