دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه تدریس درس آسیب شناسی نظری (مطب 2 )

 | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 
برنامه تدریس درس آسیب شناسی نظری (مطب 2  ) کورس خون برای دانشجویان پزشکی
  دانشگاه علوم پزشکی ایران (پردیس شهید همت) نیمسالاول 99-98
روزهای هفته تاریخ ساعت نام مبحث
 
یکشنبه 17/9/98 10-8 پاتولوژی : بیماریهای خون
آقای دکتر صادقی پور
دوشنبه 18/9/98 10-8 پاتولوژی : بیماریهای خون
آقای دکتر زارع میرزایی
سه شنبه 19/9/98 12-10 پاتولوژی : بیماریهای خون
آقای دکتر زارع میرزایی
یکشنبه 24/9/98 10-8 پاتولوژی : بیماریهای خون
آقای دکتر صادقی پور
سه شنبه 26/9/98 10-8 پاتولوژی : بیماریهای خون
آقای دکتر صادقی پور
____________________________________________________________________
برنامه تدریس درس آسیب شناسی عملی  (مطب 2 )  کورس خون برای دانشجویان پزشکی
  دانشگاه علوم پزشکی ایران (پردیس شهید همت) نیمسال اول 99-98
روزهای هفته تاریخ
 
ساعت
 
نام مبحث
 
نام دستیار
دوشنبه 25/9/98 30/9-30/8
30/10-30/9
30/11-30/10
 
 
پاتولوژی عملی بیماریهای خون
آقای دکتر زارع میرزایی 
 
سه شنبه 26/9/98 11-10
12-11
13-12
پاتولوژی عملی : بیماریهای خون
آقای دکتر صادقی پور
 
 
تاریخ امتحان کورس خون   : دوشنبه9/10/98 (  ساعت 30/13 )
محل تشکیل کلاسهای  نظری  : دانشکده پزشکی ساختمان ابن سینا  - سالن شهید رجایی
محل تشکیل کلاسهای عملی : آزمایشگاه گروه پاتولوژی
*از کلیه اساتید محترم خواهشمند است نسبت به طرح تعداد 4 سوال به ازاء هر جلسه تدریس بعد از اتمام درس اقدام و بصورت محرمانه تحویل کارشناس گروه نمایند  .

دفعات مشاهده: 368 بار   |   دفعات چاپ: 52 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه کلاسهای آموزشی دانشجویان

 | تاریخ ارسال: 1398/9/4 | 

دفعات مشاهده: 344 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر