دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای هیأت علمی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
دکتر علی بیداری
متخصص بیماری های داخلی -فوق تخصص روماتولوژی
فلوشیپ طب اورژانس 
مرتبه علمی: استاد
محل خدمت: بیمارستان رسول اکرم، وزارت بهداشت و درمان
ایمیل: emdaxbgmail.com
دکتر محسن عباسی
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه
فلوشیپ طب اورژانس
مرتبه علمی : دانشیار
محل خدمت: بیمارستان رسول اکرم
ایمیل: mohsenabbyahoo.com
دکتر سید حسین شاکر
متخصص بیماری های داخلی
فلوشیپ طب اورژانس
مرتبه  علمی : دانشیار
محل خدمت: بیمارستان رسول اکرم
ایمیل: drhshakeryahoo.com
 
دکتر کیوان ایلچیان
متخصص بیماری های داخلی
عضو درمانی گروه
محل خدمت: بیمارستان رسول اکرم
ایمیل:
دکتر محمد امین زارع
متخصص طب اورژانس
رییس بیمارستان شهدای هفتم تیر
مرتبه علمی: دانشیار
محل خدمت: بیمارستان شهدای هفتم تیر
ایمیل:mazare74yahoo.com
دکتر مانی مفیدی
متخصص طب اورژانس
رییس بخش اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم
مرتبه علمی: دانشیار
محل خدمت: بیمارستان رسول اکرم و شهدای هفتم تیر
ایمیل: manimofidiyahoo.com
دکتر داوود فارسی
متخصص طب اورژانس
مدیر گروه طب اورژانس
مرتبه علمی: دانشیار
محل خدمت: بیمارستان رسول اکرم و شهدای هفتم تیر
ایمیل: davoodfa2004yahoo.com
دکتر حسن امیری
متخصص طب اورژانس
فلوشیپ مسمومیت و بیماری های محیطی
مرتبه علمی: دانشیار
محل خدمت: بیمارستان رسول اکرم
ایمیل: hasanamiri48yahoo.com
دکتر نادرتوکلی
متخصص طب اورژانس
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
مرتبه علمی : دانشیار
محل خدمت: بیمارستان شهدای هفتم تیر
ایمیل: tavakoli21651gmail.com
دکتر پیمان حافظی مقدم
متخصص طب اورژانس
معاون آموزشی گروه
مرتبه علمی: دانشیار
سال آغاز به کار به عنوان هیات علمی: 1387
محل خدمت : بیمارستان رسول اکرم و شهدای هفتم تیر
فیلد مورد علاقه: general emergency medicine
ایمیل: hafezimoghadam.piums.ac.ir
رزومه تحقیقاتی:./files/emd/files/cv_hafezi.docx
دکتر حامد بصیر غفوری
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استاد یار
سال آغاز به کار به عنوان هیات علمی: 1385
محل خدمت : بیمارستان رسول اکرم و شهدای هفتم تیر
فیلد مورد علاقه پژوهشی: trauma. wound management, evidence based medicine
ایمیل:hbgssliums.ac.ir
رزومه تحقیقاتی:./files/emd/files/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%BA%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C.docx
دکتر  سیدمحمد حسین کسنویه
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی: استادیار
سال آغاز به کار به عنوان هیات علمی:5 138
محل خدمت: بیمارستان رسول اکرم و شهدای هفتم تیر
فیلد مورد علاقه: تروما، ترمیم زخم، اورژانس های قلب
ایمیل: hosseinikasnavieh.smiums.ac.ir
رزومه تحقیقاتی: ./files/emd/files/cv_dr_hosseini(1).doc
دکتر محمدرضا یاسین زاده
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استاد یار
محل خدمت : بیمارستان رسول اکرم و شهدای هفتم تیر
ایمیل: dryasin82yahoo.com
 
دکتر مجتبی چهاردولی
متخصص طب اورژانس
ریاست بخش اورژانس بیمارستان فیروزگر
مرتبه علمی : استاد یار
محل خدمت : بیمارستان فیروزگر و شهدای هفتم تیر
ایمیل: chardoliyahoo.com
دکتر غلامرضا معصومی
متخصص طب اورژانس
محل خدمت: بیمارستان فیروزگر و شهدای هفتم تیر
ایمیل: greza.masoumigmail.com
مرتبه علمی : دانشیار 
دکتر سعید عباسی
متخصص طب اورژانس
رییس بخش اورژانس بیمارستان شهدای هفتم تیر
مرتبه علمی : استاد یار
سال آغاز به خدمت به عنوان هیات علمی: 1384
محل خدمت: بیمارستان شهدای هفتم تیر
فیلد مورد علاقه پژوهشی: مدیریت اورژانس، مدیریت درد، سونوگرافی در بیماران اورژانس
ایمیل:saieedabbasiyahoo.com
رزومه تحقیقاتی:./files/emd/files/cv_s_abbasi.docx
دکتر بابک مهشیدفر
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استاد یار
سال آغاز به کار به عنوان هیات علمی:1384
محل خدمت: بیمارستان رسول اکرم
فیلد مورد علاقه: اورژانس های محیطی( طب صحرایی) به ویژه آسیب های ناشی از جانوران، اورژانس های پیش بیمارستانی، تروما، درد، درمان استنشاقی
ایمیل: mahshidfar.biums.ac.ir
رزومه تحقیقاتی:./files/emd/files/dr_mahshidfar.docx
دکتر فاطمه محمدی
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استاد یار
سال آغاز به کار به عنوان هیات علمی: 1390
محل خدمت: بیمارستان فیروزگر و شهدای هفتم تیر
فیلد مورد علاقه: e-learning, medical education

ایمیل: dr.fmohammadi304yahoo.com
رزومه تحقیقاتی:./files/emd/files/dr_mohammadi.docx
دکتر رضا مصدق
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استاد یار
سال آغاز به کار به عنوان هیات علمی: 1391
محل خدمت : بیمارستان فیروزگر و شهدای هفتم تیر
فیلد مورد علاقه:trauma
ایمیل:mosaddegh_rzyahoo.com
رزومه تحقیقاتی:./files/emd/files/dr_mosaddegh.docx
دکتر مهدی رضایی
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استاد یار
سال آغاز به کار به عنوان هیات علمی: 1392
محل خدمت : بیمارستان فیروزگر و شهدای هفتم تیر
فیلد مورد علاقه پژوهشی: palliative care, emergency department management, pain, entrepreneurship
ایمیل:mah_reyahoo.com
رزومه تحقیقاتی:./files/emd/files/CVRezaiM(1).doc
دکتر سمیرا وزیری
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استاد یار
معاون برنامه ریزی و توسعه آموزش علوم پزشکی
سال آغاز به کار به عنوان هیات علمی: 1392
محل خدمت: بیمارستان فیروزگر و شهدای هفتم تیر
ایمیل:samira.vaziriyahoo.com
دکتر شباهنگ جعفرنژاد
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استاد یار
سال آغاز به کار به عنوان هیات علمی: 1393
معاون مدیرگروه طب اورژانس
محل خدمت: بیمارستان حضرت علی اصغر
فیلد مورد علاقه: اورژانس های اطفال
ایمیل: shabahangjafarnejadyahoo.com
رزومه تحقیقاتی:./files/emd/files/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1_%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF.docx
دکتر هژیر حیدری بیگوند
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استاد یار
محل خدمت: بیمارستان فیروزآبادی
ایمیل:hazhirbeigyahoo.com
دکتر مهسا محمودی نژاد
متخصص طب اورژانس
سال شروع به کار به عنوان هیات علمی: 1394
مرتبه علمی : استاد یار
محل خدمت: بیمارستان حضرت علی اصغر
فیلد مورد علاقه: اورژانس های اطفال
ایمیل:
 
دکتر حمید خوش نژاد
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استاد یار
سال آغاز به کار به عنوان هیات علمی:1394
فیلد مورد علاقه:اورژانس های اطفال، آموزش پزشکی به روش مجازی و شبیه سازی، انجام پروسیجر های اورژانس به وسیله سونوگرافی
ایمیل:khoshnezhad.hriums.ac.ir
رزومه تحقیقاتی:./files/emd/files/khoshnezhad_(2)(1).docx

دفعات مشاهده: 12592 بار   |   دفعات چاپ: 2911 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر