دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

 
 
         
 

اعضای هیأت علمی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 
دکتر علی بیداری
متخصص بیماری های داخلی -فوق تخصص روماتولوژی
فلوشیپ طب اورژانس 
مرتبه علمی: استاد
ایمیل: ‌Bidari.aiums.ac.ir
رزومه تحقیقاتی

 
دکتر داوود فارسی
متخصص طب اورژانس
سمت: مدیر گروه طب اورژانس
مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل: Davoodfa۲۰۰۴yahoo.com
رزومه تحقیقاتی 
دکتر محسن عباسی
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه
سمت: ریاست بیمارستان شهید هاشمی نژاد
فلوشیپ طب اورژانس
مرتبه علمی : دانشیار
ایمیل:Abbasi.miums.ac.ir
رزومه تحقیقاتی

 
دکتر سید حسین شاکر
متخصص بیماری های داخلی
فلوشیپ طب اورژانس
مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل: Shaker.hiums.ac.ir
رزومه تحقیقاتی
 
دکتر کیوان ایلچیان
متخصص بیماری های داخلی
عضو درمانی گروه
ایمیل:
رزومه تحقیقاتی
دکتر محمد امین زارع
متخصص طب اورژانس
سمت: ریاست بیمارستان شهدای هفتم تیر
مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل:Mazare۷۴yahoo.com
رزومه تحقیقاتی

 
دکتر مانی مفیدی
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل: Mofidi.miums.ac.ir
رزومه تحقیقاتی

 
دکتر حسن امیری
متخصص طب اورژانس
فلوشیپ مسمومیت و بیماری های محیطی
سمت: ریاست بخش اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم
مرتبه علمی: دانشیار
ایمیل: Amiri.hiums.ac.ir
رزومه تحقیقاتی

 
دکتر نادرتوکلی
متخصص طب اورژانس
سمت: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
مرتبه علمی : دانشیار
ایمیل:Tavakoli.niums.ac.ir

رزومه تحقیقاتی
دکتر پیمان حافظی مقدم
متخصص طب اورژانس
سمت: معاون آموزشی گروه طب اورژانس
مرتبه علمی: دانشیار
فیلد مورد علاقه: general emergency medicine
ایمیل: Hafezimoghadam.piums.ac.ir
رزومه تحقیقاتی
دکتر حامد بصیر غفوری
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استادیار
فیلد مورد علاقه پژوهشی: trauma. wound management, evidence based medicine
ایمیل:Basirghafoori.hiums.ac.ir
رزومه تحقیقاتی
دکتر  سیدمحمد حسین کسنویه
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی: استادیار
فیلد مورد علاقه: تروما، ترمیم زخم، اورژانس های قلب
ایمیل: hosseinikasnavieh.smiums.ac.ir
رزومه تحقیقاتی

 
دکتر محمدرضا یاسین زاده
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل: Yasinzadeh.mriums.ac.ir
رزومه تحقیقاتی
دکتر مجتبی چهاردولی
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل:chardoliyahoo.com
رزومه تحقیقاتی

 
دکتر غلامرضا معصومی
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : دانشیار 
ایمیل: greza.masoumigmail.com
رزومه تحقیقاتی
دکتر سعید عباسی
متخصص طب اورژانس
رییس بخش اورژانس بیمارستان شهدای هفتم تیر
مرتبه علمی: استادیار
فیلد مورد علاقه پژوهشی: مدیریت اورژانس، مدیریت درد، سونوگرافی در بیماران اورژانس
ایمیل:Saieedabbasiyahoo.com
رزومه تحقیقاتی

 
دکتر بابک مهشیدفر
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استادیار
فیلد مورد علاقه: اورژانس های محیطی( طب صحرایی) به ویژه آسیب های ناشی از جانوران، اورژانس های پیش بیمارستانی، تروما، درد، درمان استنشاقی
ایمیل: mahshidfar.biums.ac.ir
رزومه تحقیقاتی
دکتر فاطمه محمدی
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استادیار
فیلد مورد علاقه: e-learning, medical education
ایمیل: dr.fmohammadi۳۰۴yahoo.com
رزومه تحقیقاتی


 
دکتر رضا مصدق
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استادیار
فیلد مورد علاقه: تروما
ایمیل:Mosaddegh_rzyahoo.com
رزومه تحقیقاتی

 

 
دکتر مهدی رضایی
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استادیار
فیلد مورد علاقه پژوهشی: palliative care, emergency department management, pain, entrepreneurship
ایمیل:Mah_reyahoo.com
رزومه تحقیقاتی
دکتر سمیرا وزیری
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استادیار

سمت:
ایمیل:samira.vaziriyahoo.com
رزومه تحقیقاتی
دکتر شباهنگ جعفرنژاد
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استادیار
سمت:
معاونت آموزشی پزشکی عمومی دانشکدهٔ پزشکی معاونت مدیرگروه طب اورژانس، ریاست بخش اورژانس کودکان بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)
فیلد مورد علاقه: اورژانس های اطفال
ایمیل:
jafarnejad.shiums.ac.ir
رزومه تحقیقاتی

 
دکتر هژیر حیدری بیگوند
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استادیار
ایمیل:hazhirbeigyahoo.com
 رزومه تحقیقاتی

 
دکتر مهسا محمودی نژاد
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استادیار
فیلد مورد علاقه: اورژانس های اطفال
ایمیل:
 رزومه تحقیقاتی
دکتر حمید خوش نژاد
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی : استادیار
فیلد مورد علاقه:اورژانس های اطفال، آموزش پزشکی به روش مجازی و شبیه سازی، انجام پروسیجر های اورژانس به وسیله سونوگرافی
ایمیل:khoshnezhad.hriums.ac.ir
رزومه تحقیقاتی

 

 
دکتر شقایق خسروی
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی: استادیار
رزومه تحقیقاتی
ای میل: 

دکتر مائده اثناعشری
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی: استادیار
 رزومه تحقیقاتی
ای‌میل: Asnaashari.miums.ac.ir

دکتر مهیا نادرخانی
 متخصص طب اورژانس
 مرتبه علمی: استادیار
 رزومه تحقیقاتی
 آدرس ای‌میل: naderkhani.miums.ac.ir 
دکتر امیر طبییب‌زاده
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی: استادیار
رزومه تحقیقاتی
ای‌میل:
Amirmail۱۳۹۷gmail.com
دکتر رویا اسماعیلی
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی: استادیار
ای‌میل:
رزومه تحقیقاتی


 
دکتر نادر صدیق
متخصص طب اورژانس
مرتبه علمی: استادیار
ای‌میل:sadigh.niums.ac.ir
رزومه تحقیقاتی
 

دفعات مشاهده: 15456 بار   |   دفعات چاپ: 3743 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر