دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

 
 
         
 

کارگاه شبیه‌سازی

 | تاریخ ارسال: 1399/8/7 | 

دفعات مشاهده: 746 بار   |   دفعات چاپ: 11 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

روزهای سخت، انسان های سخت(اسفند ۱۳۹۸)

 | تاریخ ارسال: 1399/1/5 | 

دفعات مشاهده: 2375 بار   |   دفعات چاپ: 69 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

روزهای سخت ، انسان های سخت( اسفند ۱۳۹۸)

 | تاریخ ارسال: 1399/1/5 | 

دفعات مشاهده: 2290 بار   |   دفعات چاپ: 55 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سال تحویل ۱۳۹۹ در اورژانس بیمارستان حضرت رسول اکرم

 | تاریخ ارسال: 1399/1/5 | 

دفعات مشاهده: 2414 بار   |   دفعات چاپ: 73 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مراسم دفاع از پایان نامه جمعی از دستیاران طب اورژانس خرداد 98

 | تاریخ ارسال: 1398/4/15 | 

دفعات مشاهده: 3631 بار   |   دفعات چاپ: 164 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر