دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

اعضای هیئت علمی گروه پزشکی ورزشی

دکتر علی مظاهری نژاد

(مدیر گروه)

متخصص پزشکی ورزشی

رتبه علمی : دانشیار

تماس :۰۲۱۶۴۳۵۲۴۴۶

Mazaheri.aiums.ac.ir
CV
 

دکتر آذرمعزی

(معاون اجرایی گروه)

دکترای تخصصی فیزیوتراپی و توانبخشی ورزشی

رتبه علمی : دانشیار

تماس :۰۲۱۶۴۳۵۲۴۴۶

moezy.aiums.ac.ir

CV

دکتر هومن انگورانی
(ریس بخش-معاون آموزشی گروه)

متخصص پزشکی ورزشی

رتبه علمی : دانشیار

تماس :۰۲۱۶۴۳۵۲۴۴۶
angoorani.hiums.ac.ir
CV

دکتر هاله دادگستر
(معاون پژوهشی گروه)

متخصص پزشکی  ورزشی

رتبه علمی : دانشیار

تماس :۰۲۱۶۴۳۵۲۴۴۶
dadgostar.hiums.ac.ir
CV

دکتر پریسا نجاتی

متخصص پزشکی ورزشی

رتبه علمی : دانشیار

تماس :۰۲۱۶۴۳۵۲۴۴۶

nejati.piums.ac.ir
CV

دکتر سارا لطفیان

(مسئول امتحانات)

متخصص پزشکی ورزشی

رتبه علمی : دانشیار

تماس :۰۲۱۶۴۳۵۲۴۴۶

Lotfiyan.siums.ac.ir
CV

دکتر سید محسن رحیمی

دکترای تخصصی فیزیولوژی ورزشی

رتبه علمی : استادیار

تماس :۰۲۱۶۴۳۵۲۴۴۶
Rahimi.smiums.ac.ir
CV

دکتر احمد نظری
(مسئول امور دستیاران)
متخصص پزشکی ورزشی
رتبه علمی : استادیار
تماس :۰۲۱۶۴۳۵۲۴۴۶
Nazari.aiums.ac.ir
CV

دفعات مشاهده: 4040 بار   |   دفعات چاپ: 445 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر