دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی
 • فرهنگی- اجتماعی

مفدا
آشنایی با فرهنگ های بومی ایران
مفاخر حرفه

معرفی

بنام خدا

با استناد به سیاست های کلی علم و فن آوری و برنامه راهبردی دانشگاه، دانشکده پرستاری و مامایی در تلاش است مبتنی بر ارزش ها و اخلاق در حوزه پژوهش، اولویت و نیازهای ملی درحوزه پرستاری و مامایی شناسایی و از طریق توسعه شبکه های علمی فرا دانشکده ای و دانشگاه ها در جهت توسعه دانش پرستاری و مامایی و همچنین تحقیقات کاربردی تلاش می نماید. در همین راستا ساختار فرآیند معاونت پژوهشی در جهت دستیابی به اهداف، متشکل از شورای پژوهشی دانشکده، شورای تخصصی پژوهشی گروه ها و زیر مجموعه آن می باشد. همچنین جهت تربیت پژوهشگر جوان کمیته پژوهشی دانشجویی مشغول به فعالیت های توانمندی دانشجویان و تحقیق می باشند. واحد کتابخانه و انفورماتیک نیز مسئولیت پشتیبانی در امر پژوهش را به عهده دارند.معاون پژوهشی: دکتر معصومه خیرخواه (دانشیار عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی)
تلفن تماس: ۸۸۲۰۸۱۹۵- ۴۳۶۵۱۷۰۸
پست الکترونیک: kheirkhah.miums.ac.ir

شرح وظایف:

 • تدوین بر نامه استراتژیک و عملیاتی پژوهشی در  دانشکده
 • تهیه و تدوین مستندات اعتبار بخشی پژوهشی
 • برنامه ریزی جهت توسعه پژوهش دانشکده
 • ارتباط با گروه های آموزشی به منظور ارتقاء فرآیند پژوهش  در دانشکده
 • تعیین الویت های پژوهشی دانشکده با همکاری گروه های آموزشی
 • نیاز سنجی کارگاه های پژوهشی و هماهنگی جهت برگزاری آن
 • شرکت در جلسات شورای معاونین تحقیقات و فن آوری  دانشگاه و دانشکده
 • نظارت بر حسن اجرای انجام امور اعم از بخش های فن آوری اطلاعات، انفورماتیک  ، کتابخانه  و روز آمد شدن واحد های تحت پوشش حوزه معاونت  پژوهشی
 • پایش فعالیت های پژوهشی گروه های آموزشی دانشکده
 • زمینه سازی توسعه ارائه خدمات مشاوره ای در فعالیت های پژوهشی
 • نظارت بر ارزیابی فعالیت های پژوهشی اعضاء هیئت علمی جهت انتخاب پژوهشگر برتر  
 • نظارت و برنامه ریزی بر فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی و فراهم نمودن زمینه های فعالیت و مشارکت دانشجویان در امر پژوهش
 • شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشکده ، دانشگاه 

دفعات مشاهده: 8404 بار   |   دفعات چاپ: 449 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر