دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

سوال و کلید آزمون روانپزشکی مورخ 99/04/19

 | تاریخ ارسال: 1399/4/25 | 

قابل توجه دانشجویان گرامی سوال و کلید آزمون  روانپزشکی مورخ  99/04/19 را میتوانید در قسمت فیزیوپاتولوژی مشاهده نمائید.

دفعات مشاهده: 293 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سوال و کلید آزمون رماتولوژی مورخ 99/04/16

 | تاریخ ارسال: 1399/4/21 | 

قابل توجه دانشجویان گرامی  سوال و کلید  آزمون  رماتولوژی مورخ  99/04/16 را میتوانید مشاهده نمائید.

دفعات مشاهده: 336 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفترچه سوال و کلید گوارش 13بهمن

 | تاریخ ارسال: 1398/11/21 | 
قابل توجه دانشجویان گرامی دفترچه سوال و کلید  آزمون گوارش مورخ  98/11/13 را میتوانید در سایت مشاهده نمائید.

دفعات مشاهده: 1071 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفترچه سوال و کلید آزمون خون 15 دی

 | تاریخ ارسال: 1398/11/2 | 
قابل توجه دانشجویان گرامی دفترچه  سوال و کلید  آزمون خون مورخ  98/10/15 را میتوانید در سایت مشاهده نمائید.

دفعات مشاهده: 1268 بار   |   دفعات چاپ: 37 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

دفترچه سوال غدد 11 دی

 | تاریخ ارسال: 1398/10/15 | 
قابل توجه دانشجویان گرامی دفترچه  سوال  و کلید  آزمون غدد مورخ 98/10/11 را میتوانید در سایت مشاهده نمائید.

دفعات مشاهده: 1400 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر