دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فرآیند های معاونت

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

دریافت فایل فرآیند_مرخصی_بدون_حقوق.pdf   [حجم: 71 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/3/16]
دریافت فایل فرآیند_صدور_قراردادهای_2_کا.pdf   [حجم: 92 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/3/16]
دریافت فایل فرآیند_صدور_حکم_حقوقی.pdf   [حجم: 54 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/3/16]
دریافت فایل فرآیند_درخواست_مرخصی_استعلاجی.pdf   [حجم: 72 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/3/16]
دریافت فایل فرآیند_درخواست_مرخصی_استحقاقی.pdf   [حجم: 67 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/3/16]
دریافت فایل فرآیند_حضور_و_غیاب.pdf   [حجم: 68 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/3/16]
دریافت فایل فرآیند_بکارگیری_نیروی_جدید_.pdf   [حجم: 39 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/3/16]
دریافت فایل فرآیند_بازنشستگی.pdf   [حجم: 57 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/3/16]
دریافت فایل فرآیند_ارتقاء_رتبه_شغلی.pdf   [حجم: 38 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/3/16]
دریافت فایل فرآیند_ارتقاء_طبقه_شغلی.pdf   [حجم: 54 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/3/16]
دریافت فایل فرآیند_ارزشیابی_سالیانه.pdf   [حجم: 54 کیلوبایت]   [تاریخ: 1394/3/16]

دفعات مشاهده: 1474 بار   |   دفعات چاپ: 163 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر