دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فرم ارزیابی فرمهای ارزیابی

 | تاریخ ارسال: 1396/6/7 | 
فرم ارزیابی توانمندی بالینی دستیاران براساس کوریکولوم ، هر دستیار حداقل در بخش های PICU , NICU , ER, Laboratory  یک فرم ارزیابی توسط اساتید تکمیل  و به واحد آموزش گروه کودکان تحویل دهند.
فرم DOPS
مهارتهای اجباری دستیاران  براساس کوریکولوم 


فرم های ارزیابی بخش های آموزشی توسط فراگیران در بیمارستان حضرت علی اصغر ، تکمیل فرم ها در پایان دوره اجباری می باشد 
فایل ارزیابی بخش ها
 

دفعات مشاهده: 2104 بار   |   دفعات چاپ: 336 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر