دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

به گزارش مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی کارگاه آشنایی با مبحث اخلاق پزشکی در سرقت ادبی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/28 | 
کارگاه آشنایی با مبحث اخلاق پزشکی در سرقت ادبی

روز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ به صورت مجازی

مدرس خانم دکتر مینا فروزنده

دفعات مشاهده: 35 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزاری کارگاه روش تحقیق

 | تاریخ ارسال: 1399/6/16 | 
کارگاه روش تحقیق مقدماتی
روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ به صورت مجازی
مدرس : سرکار خانم دکتر نجومی

کارگاه روش تحقیق مقدماتی
شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ به صورت مجازی
مدرس: دکتر نادر صدیق

 

دفعات مشاهده: 110 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه تولید محتوای الکترونیکی

 | تاریخ ارسال: 1397/11/7 | 
کارگاه تولید محتوای الکترونیکی

سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ 1397/12/07- ساعت 12-8

دفعات مشاهده: 751 بار   |   دفعات چاپ: 67 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه رفتار حرفه ای

 | تاریخ ارسال: 1397/11/30 | 
کارگاه رفتار حرفه ای

سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی

روز یکشنبه مورخ 1397/11/28- ساعت 12-8مدرسان: آقای دکتر علی بیداری - آقای دکتر مهرداد افتخار - آقای دکتر سید وحید شریعت

دفعات مشاهده: 760 بار   |   دفعات چاپ: 87 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه یادگیری مبتنی بر مسئله PBL

 | تاریخ ارسال: 1396/12/6 | 
سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی

روز چهارشنبه مورخ 1395/07/07
سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی

روز یکشنبه مورخ 1395/07/18

 

دفعات مشاهده: 1035 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه روش طراحی سوالات چند گزینه ای

 | تاریخ ارسال: 1396/12/6 | 

کارگاه "روش طراحی سوالات چندگزینه ای "

به صورت مجازی - مدرس سرکار خانم دکتر نجومی

 روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

کارگاه "روش طراحی سوالات چندگزینه ای "

سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی

 روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ کارگاه  "روش طراحی سوالات چندگزینه ای"

سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی

روز سه شنبه مورخ  ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
 

دفعات مشاهده: 976 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش