دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

تفکر نقاد

 | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 

تفکر نقاد              دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
 

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 5 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی مبانی انجام یک مرور سیستماتیک

 | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 

مبانی انجام یک مرور سیستماتیک        یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۰۷          
 

دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی اصول سخنرانی موثر

 | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 

اصول سخنرانی موثر                         دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
 

دفعات مشاهده: 25 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی کارگاه روش تدریس مقدماتی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 
کارگاه روش تدریس مقدماتی               دوشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۳


کارگاه روش تدریس مقدماتی              دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

نمودارهای آماری

 | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 
آشنایی با انواع نمودارهای آماری                چهارشنبه      ۱۳۹۹/۰۹/۰۵

ترسیم نمودارهای ساده و پیشرفته ۱           یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۱۶

ترسیم نمودارهای ساده و پیشرفته ۲          یکشنبه ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ 

دفعات مشاهده: 32 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی جستجوی منابع الکترونیک

 | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 
جستجوی منابع الکترونیک   یکشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی تحلیل آمار مقدماتی

 | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 
تحلیل آمار مقدماتی   دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۹

دفعات مشاهده: 27 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی SPSS مقدماتی و پیشرفته

 | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 
SPSS مقدماتی                 سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۰۶

SPSS پیشرفته                شنبه      ۱۳۹۹/۰۹/۰۱

دفعات مشاهده: 28 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی Evidence Based Medicine

 | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 
Evidence -Based Medicine (EBM)

پنجشنبه  ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

دفعات مشاهده: 33 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی کارگاه آشنایی با مبحث اخلاق پزشکی در سرقت ادبی

 | تاریخ ارسال: 1399/7/28 | 
کارگاه آشنایی با مبحث اخلاق پزشکی در سرقت ادبی

روز دوشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ به صورت مجازی

مدرس خانم دکتر مینا فروزنده

دفعات مشاهده: 92 بار   |   دفعات چاپ: 6 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

به گزارش مدیریت برنامه ریزی و توسعه آموزش دانشکده پزشکی برگزاری کارگاه روش تحقیق

 | تاریخ ارسال: 1399/6/16 | 
کارگاه روش تحقیق مقدماتی
روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ به صورت مجازی
مدرس : سرکار خانم دکتر نجومی

کارگاه روش تحقیق مقدماتی
شنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ به صورت مجازی
مدرس: دکتر نادر صدیق
کارگاه روش تحقیق مقدماتی
سه شنبه ۱۳۹۹/۰۸/۲۰به صورت مجازی
مدرس: دکتر نرجس خلیلی

 

دفعات مشاهده: 159 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه تولید محتوای الکترونیکی

 | تاریخ ارسال: 1397/11/7 | 
کارگاه تولید محتوای الکترونیکی

سایت کامپیوتر کتابخانه مرکزی دانشگاه

روز سه شنبه مورخ 1397/12/07- ساعت 12-8

دفعات مشاهده: 800 بار   |   دفعات چاپ: 76 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه رفتار حرفه ای

 | تاریخ ارسال: 1397/11/30 | 
کارگاه رفتار حرفه ای

سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی

روز یکشنبه مورخ 1397/11/28- ساعت 12-8مدرسان: آقای دکتر علی بیداری - آقای دکتر مهرداد افتخار - آقای دکتر سید وحید شریعت

دفعات مشاهده: 811 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه یادگیری مبتنی بر مسئله PBL

 | تاریخ ارسال: 1396/12/6 | 
سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی

روز چهارشنبه مورخ 1395/07/07
سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی

روز یکشنبه مورخ 1395/07/18

 

دفعات مشاهده: 1082 بار   |   دفعات چاپ: 102 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کارگاه روش طراحی سوالات چند گزینه ای

 | تاریخ ارسال: 1396/12/6 | 

کارگاه "روش طراحی سوالات چندگزینه ای "

به صورت مجازی - مدرس سرکار خانم دکتر نجومی

 روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۴

کارگاه "روش طراحی سوالات چندگزینه ای "

سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی

 روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ کارگاه  "روش طراحی سوالات چندگزینه ای"

سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی

روز سه شنبه مورخ  ۱۳۹۶/۰۳/۳۰
 

دفعات مشاهده: 1028 بار   |   دفعات چاپ: 97 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش
Evidence Based Medicine - 1399/10/20 -