دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

گروه روانپزشکی
  • دکتر الهام شیرازی - معاون پژوهشی
  • دکتر بهنام شریعتی - معاون آموزشی
  • دکتر مهرداد افتخار - مدیر گروه

نمایش آمار بازدیدهای زیربخش : 214285
بازدیدهای ۲۴ ساعت گذشته: 140138
بازدیدهای روز جاری: 140138
کاربران حاضر در پایگاه: 7
به روزرسانی: 1400/7/23

روز: شنبه مورخ 24 مهر 1400

20:41 = ساعت فعلی سرور

اعضا هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

اعضاء هیئت علمی گروه روانپزشکی

محل فعالیت

۱  
دکتر حمیدرضا احمدخانیها (روانپزشک – دانشیار)
ایمیل: ahmadkhaniha.hriums.ac.ir

مقالات
Curriculum Vitae

بیمارستان روانپزشکی ایران
۲
دکتر شبنم اسدی (روانپزشک - استادیار)
ایمیل: asadi.shiums.ac.ir
مقالات

بیمارستان روانپزشکی ایران
۳
دکتر مهرداد افتخار اردبیلی (روانپزشک – استاد)
ایمیل: eftekharardebili.miums.ac.ir

مقالات

بیمارستان روانپزشکی ایران
و

انستیتو روانپزشکی تهران
۴
دکتر سوده تاجیک اسماعیلی (روانپزشک - فلوشیپ طب روانتنی - استادیار)
ایمیل: Tajikesmaeeli.siums.ac.ir
مقالات
بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
۵
دکتر احمد حاجبی (روانپزشک – دانشیار)
ایمیل: hajebi.aiums.ac.ir

مقالات

بیمارستان روانپزشکی ایران
و

معاونت سلامت وزارت بهداشت
۶
دکتر نگار سیفی مقدم (روانپزشک - فلوشیپ رواندرمانی - استادیار)
ایمیل: seifymoghadam.niums.ac.ir
مقالات

بیمارستان روانپزشکی ایران
و

انستیتو روانپزشکی تهران
۷
دکتر بهنام شریعتی (روانپزشک- دانشیار)
ایمیل: shariati.biums.ac.ir 

مقالات
Curriculum Vitae (English)

بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
۸
دکتر شیوا ثریا (روانپزشک - استادیار)
ایمیل
soraya.shiums.ac.ir
مقالات
 Curriculum Vitae (English & Persian)

بیمارستان روانپزشکی ایران
۹
دکتر امیرحسین جلالی ندوشن (روانپزشک- استادیار)
ایمیل: Jalali.ahiums.ac.ir
مقالات
 
بیمارستان روانپزشکی ایران
۱۰
دکتر میترا حکیم شوشتری (فوق تخصص روانپزشکی کودک – استاد)
ایمیل: hakimshooshtari.miums.ac.ir

مقالات

بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)
و

انستیتو روانپزشکی تهران
۱۱
دکتر مریم رسولیان (روانپزشک  دانشیار)
ایمیل: rasoulian.miums.ac.ir

بیمارستان روانپزشکی ایران
۱۲
دکتر محمدرضا شالبافان (روانپزشک- استادیار)
ایمیل: shalbafan.mriums.ac.ir

مقالات

بیمارستان روانپزشکی ایران
۱۳
دکتر سید وحید شریعت (روانپزشک – استاد)
ایمیل: shariat.viums.ac.ir
مقالات
  Curriculum Vitae (Persian & English)

بیمارستان روانپزشکی ایران

و
انستیتو روانپزشکی تهران
۱۴
دکتر امیر شعبانی (روانپزشک – استاد)
ایمیل: shabani.aiums.ac.ir

مقالات
Curriculum Vitae (English & Persian)

بیمارستان روانپزشکی ایران
۱۵
دکتر الهام شیرازی (فوق تخصص روانپزشکی کودک - دانشیار)
ایمیل: shirazi.eiums.ac.ir
مقالات

بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)
و

انستیتو روانپزشکی تهران
۱۶
دکتر منصور صالحی (روانپزشک – دانشیار)
ایمیل: m.salehiiums.ac.ir 
مقالات

بیمارستان روانپزشکی ایران
و

انستیتو روانپزشکی تهران
۱۷
دکتر راضیه صالحیان (روانپزشک - فلوشیپ سایکوسوماتیک - استادیار)
ایمیل: salehian.riums.ac.ir
Curriculum Vitae (English)
بیمارستان حضرت رسول (ص)
۱۸
دکتر روح الله صدیق (روانپزشک- استادیار)
ایمیل: seddigh.riums.ac.ir
مقالات

بیمارستان روانپزشکی ایران
۱۹
دکتر کاوه علوی (روانپزشک- استادیار)
ایمیل: alavi.kiums.ac.ir
مقالات

بیمارستان روانپزشکی ایران
۲۰
دکتر محمد قدیری وصفی (روانپزشک – دانشیار)
ایمیل: ghadirivasfi.miums.ac.ir
مقالات

بیمارستان روانپزشکی ایران
۲۱
دکتر عاطفه قنبری جلفایی (روانپزشک- دانشیار)

ایمیل: ghanbari.aiums.ac.ir
مقالات
(Curriculum Vitae (English & Persian

بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص)
۲۲
دکتر میرفرهاد قلعه‌بندی (روانپزشک – فلوشیپ پزشکی خواب – استاد)
ایمیل: ghalehbandi.miums.ac.ir

مقالات
Curriculum Vitae (English & Persian)

بیمارستان روانپزشکی ایران
و
بیمارستان حضرت رسول (ص)
۲۳
دکتر فاطمه کاشانی نسب (روانپزشک - فلوشیپ پزشکی خواب-استادیار)
ایمیل: kashaninasab.fiums.ac.ir

بیمارستان حضرت رسول (ص)
۲۴
دکتر امیرعباس کشاورز اخلاقی (روانپزشک-فلوشیپ رواندرمانی- دانشیار)
ایمیل: keshavarz.aiums.ac.ir
Curriculum Vitae

بیمارستان روانپزشکی ایران
 
۲۵

دکتر لیلا کمال زاده (روانپزشک - فلوشیپ روانپزشکی سالمندان- استادیار)
ایمیل: kamalzadeh.liums.ac.ir

بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
۲۶
دکتر هما محمدصادقی (روانپزشک- استادیار)
ایمیل: mohammadsadeghi.hiums.ac.ir
مقالات
بیمارستان روانپزشکی ایران
و

انستیتو روانپزشکی تهران
۲۷
دکتر سید کاظم ملکوتی (روانپزشک - فلوشیپ روانپزشکی سالمندان - استاد)
ایمیل: malakouti.kiums.ac.ir
مقالات
Curriculum Vitae (Persian & English)
بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
و

انستیتو روانپزشکی تهران
۲۸
دکتر فاطمه سادات میرفاضلی (روانپزشک-استادیار)
ایمیل: mirfazeli.fiums.ac.ir
مقالات
 
بیمارستان حضرت رسول (ص)
۲۹
دکتر مهدی نصر اصفهانی (روانپزشک – دانشیار)
ایمیل: m.nasresfahaniiums.ac.ir
 Curriculum Vitae (Persian & English)

بیمارستان حضرت رسول (ص)
۳۰
دکتر شبنم نوحه سرا (روانپزشک – دانشیار)
ایمیل: nohesara.shiums.ac.ir
مقالات
بیمارستان روانپزشکی ایران
و

انستیتو روانپزشکی تهران


دفعات مشاهده: 36497 بار   |   دفعات چاپ: 2847 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر