دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

امکانات آموزشی و آزمایشگاهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

امکانات آموزشی و پژوهشی گروه:

روش های ایمونوشیمی شامل کروماتوگرافی، الکتروفورز و وسترن بلات پروتئین ها

روش های ایمونواسی شامل الایزا، کمی لومینومتری و ایمونوهیستوشیمی 

روش های میکروسکوپی شامل میکروسکوپ نوری، فلورسانس و فازکنتراست

روش های جداسازی و کشت سلولی

روش های فلوسایتومتری و ایمونوفلورسانس

روش های مولکولی کمی و کیفی شامل PCRو Real-Time PCR


دفعات مشاهده: 393 بار   |   دفعات چاپ: 93 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر