دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

Ph.D بیولوژی تولید مثل

 | تاریخ ارسال: 1398/3/31 | 
ردیف نام و نام خانوادگی دورۀ موقعیت شغلی یا تحصیلی فعلی
۱ بیتا  سیفی دورۀ اوّل (بهمن ۱۳۸۷( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد آزاد
۲ عبدالوهاب  تقوی دورۀ اوّل (بهمن ۱۳۸۷( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
۳ طیبه  آرتیمانی دورۀ دوّم (بهمن ۱۳۸۸( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
۴ زهرا  زندیه دورۀ دوّم (بهمن ۱۳۸۸( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۵ سعید  عزیزالهی دورۀ دوّم (بهمن ۱۳۸۸( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرّس
۶ فاطمه سادات امجدی دورۀ سوّم (بهمن ۱۳۸۹( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
۷ فاطمه  نیک مرد دورۀ سوّم (بهمن ۱۳۸۹( فارغ التحصیل
۸ الها م حسینی ده برآفتاب دورۀ سوّم (بهمن ۱۳۸۹( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی خرّم آباد
۹ میثم  گنجی بخش دورۀ چهارم (بهمن ۱۳۹۲( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان
۱۰ الهام  موحد دورۀ چهارم (بهمن ۱۳۹۲( فارغ التحصیل
۱۱ صدیقه  نعمت الهی دورۀ چهارم (بهمن ۱۳۹۲( فارغ التحصیل
۱۲ ندا دائی فرشباف دورۀ چهارم (بهمن ۱۳۹۲( فارغ التحصیل
۱۳ زهره  مهدی نیا دورۀ چهارم (بهمن ۱۳۹۲( فارغ التحصیل
۱۴ زهرا  صفائی دورۀ پنجم (بهمن ۱۳۹۳( فارغ التحصیل
۱۵ آذر  شمس دورۀ پنجم (بهمن ۱۳۹۳( فارغ التحصیل
۱۶ فاطمه  محمدی دورۀ پنجم (بهمن ۱۳۹۳( فارغ التحصیل
۱۷ مریم  حقیقی پوده دورۀ پنجم (بهمن ۱۳۹۳( در حال تحصیل
۱۸ اعظم  گواهی دورۀ ششم (بهمن ۱۳۹۴( در حال تحصیل
۱۹ صادق امیری دورۀ ششم (بهمن ۱۳۹۴( در حال تحصیل
۲۰ حسین  نیک نیاز دورۀ ششم (بهمن ۱۳۹۴( در حال تحصیل
۲۱ فاطمه  عسگری دورۀ ششم (بهمن ۱۳۹۴( در حال تحصیل
۲۲ فاطمه تنهای  کلاته  سبز دورۀ هفتم (مهر ۱۳۹۶( در حال تحصیل
۲۳ حدیث قلی  پور دورۀ هفتم (مهر ۱۳۹۶( در حال تحصیل
۲۴ زهرا بشیری  نهنجی دورۀ هفتم (مهر ۱۳۹۶( در حال تحصیل
۲۵ آناهیتا مهدی  زاده دورۀ هفتم (مهر ۱۳۹۶( در حال تحصیل
۲۶ مریم مومنی دورۀ هشتم (مهر ۱۳۹۷( در حال تحصیل
۲۷ سمانه آقاجان پور دورۀ هشتم (مهر ۱۳۹۷( در حال تحصیل
۲۸ نادیا شیبک دورۀ نهم (مهر ۱۳۹۸( در حال تحصیل
۲۹ حسین ترکاشوند دورۀ نهم (مهر ۱۳۹۸( در حال تحصیل
۳۰ امیرحسین محمدی دورۀ نهم (مهر ۱۳۹۸( در حال تحصیل

دفعات مشاهده: 4795 بار   |   دفعات چاپ: 241 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر