دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • معاونت آموزشی
 • گروه‌های آموزشی
 • پژوهش
 • اساتید
 • دانشجویان
 • کارکنان
 • روابط عمومی
 • فناوری اطلاعات

امتحانات پایان ترم دانشجویان ارشد و دکتری تخصصی۴۰۰-۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/10/3 | 


دفعات مشاهده: 69 بار   |   دفعات چاپ: 4 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

تقویم آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/1/19 | 
 • تقویم آموزشی
 • سال تحصیلی۴۰۰-۹۹ لینک
 • سال تحصیلی ۹۹-۹۸  لینک
  سال تحصیلی ۹۸-۹۷ لینک
  سال تحصیلی ۹۷-۹۶لینک
  سال تحصیلی ۹۶-۹۵لینک
  برنامه هفتگی گروه طب ایرانی(نیمسال اول ۴۰۰-۹۹) ورودی مهر ۹۸ لینک
 • برنامه هفتگی گروه طب ایرانی (نیمسال دوم۹۸-۹۹) ورودی مهر۹۸ لینک
  برنامه هفتگی گروه طب ایرانی (نیمسال دوم۹۸-۹۹) ورودی مهر۹۷ لینک
  برنامه هفتگی گروه طب ایرانی (نیمسال اول۹۸-۹۹) لینک

  برنامه هفتگی گروه طب ایرانی (نیمسال اول ۹۸-۹۷) لینک
  برنامه هفتگی گروه طب ایرانی (نیمسال دوم ۹۷-۹۶) لینک
  برنامه هفتگی گروه طب ایرانی(نیمسال اول ۹۷-۹۶) لینک
  برنامه هفتگی گروه طب سنتی (نیمسال دوم۹۶-۹۵) لینک
  برنامه هفتگی گروه طب سنتی(نیمسال اول۹۶-۹۵):
 • ورودی مهر۹۵لینک
 • ورودی بهمن۹۴لینک
 • ورودی بهمن۹۳لینک
 • برنامه هفتگی گروه تاریخ علوم پزشکی(نیمسال اول ۴۰۰-۹۹) لینک
 • برنامه هفتگی گروه تاریخ علوم پزشکی (نیمسال دوم ۹۹-۹۸) لینک
  برنامه هفتگی گروه تاریخ علوم پزشکی (نیمسال اول ۹۹-۹۸) لینک

  برنامه هفتگی گروه تاریخ علوم پزشکی (نیمسال اول ۹۸-۹۷) لینک
  برنامه هفتگی گروه تاریخ علوم پزشکی (نیمسال اول ۹۷-۹۶)لینک
  برنامه هفتگی گروه تاریخ علوم پزشکی(نیمسال دوم۹۶-۹۵) لینک
 • تقویم آزمون ها:
 • برنامه آزمون‌های گروه طب ایرانی (نیمسال دوم۹۸): لینک
 • برنامه آزمون‌های گروه طب ایرانی (نیمسال دوم ۹۷-۹۶): لینک
 • برنامه آزمون‌های گروه طب ایرانی (نیمسال اول ۹۷-۹۶): لینک
 • برنامه آزمون های گروه طب سنتی (نیمسال اول ۹۶-۹۵):
 • ورودی بهمن ۹۳لینک
 • ورودی بهمن۹۴لینک
 • ورودی مهر۹۵ لینک
 • برنامه آزمون‌‌های گروه تاریخ علوم پزشکی (نیمسال دوم۹۸): لینک
 • برنامه آزمون‌‌های گروه تاریخ علوم پزشکی (نیمسال اول ۹۹-۹۸): لینک
 • برنامه آزمون‌‌های گروه تاریخ علوم پزشکی (نیمسال دوم ۹۷-۹۶): لینک
 • برنامه آزمون‌های گروه تاریخ علوم پزشکی(نیمسال اول ۹۷-۹۶): لینک
 • برنامه آزمون های گروه تاریخ علوم پزشکی(نیمسال اول ۹۶-۹۵):
 • ورودی مهر۹۳ لینک
 • ورودی مهر۹۴ لینک
 • ورودی مهر۹۵ لینک
 • برنامه گزارشات صبحگاهی دانشجویان دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی سال ۹۹ ( لینک)
 • برنامه آموزشی دکتری تخصصی طب ایرانی  لینک
 • چارت درسی دوره دکتری تخصصی طب ایرانی لینک
 • منابع آزمون‌ جامع شهریور ۹۸ (لینک)
 • لیست دانشجویان:
 1. درحال تحصیل(لینک)
 2. فارغ التحصیلان(لینک)
 • برنامه کاری و درسی اساتید گروه:
سال تحصیلی۹۹-۹۸ (لینک)

دفعات مشاهده: 577 بار   |   دفعات چاپ: 70 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر