دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

سلامت زنان

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

هسته پژوهشی سلامت زنان

مقدمه

سازمان جهانی بهداشت، سلامت را به معنای رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی، ونه تنها بیمار نبودن تعریف کرده است. با این تعریف مشخص می گردد که سلامت تعیین کننده های متعددیدارد و تنها مشکلات بعد فیزیکی سلامت که سالها به آن توجه می شد منجر به بیماری نمی شود. بسیاری از عوامل بیولوژیکی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی وضعیت سلامت راتحت تأثیر قرار می دهند. زنان از یک طرف در معرض خطر بسیاری از بیماری های شایع و عوامل خطر مانند مردان می باشند و از طرفی نسبت به مردان به دلایل فیزیولوژیک همانند دوران بارداری،شیردهی و نیز یائسگی شانس بیشتری برای ابتلا به بیماریها و ناتوانیها دارند. لذا رویکردی مبتنی بر شواهد جهت مدیریت مسائل مرتبط با بهداشت باروری، سلامت سالمندی بانوان و کنترلبیماریهای قابل انتقال در آنها احساس می شود. برخی از بیماری های به سبب اختلافات بیولوژیک، اجتماعی، فرهنگی، محیطی و.. در زنان شایع تر بوده (مانند دیابت، چاقی، افسردگی و..) وبرخی از عوامل خطر نیز اثرات متفاوت بر زنان دارند. از طرفی به دلیل برخی تبعیض های اجتماعی یا اقتصادی زنان در معرض خطر ابتلای به برخی بیماری ها و آسیبها به شکل متفاوت از مردانمی باشند. موارد اقدام به خودکشی در زنان چندین برابر مردان است و زنان بیشتر در معرض خشونت خانگی قرار دارند. بنابراین، لزوم هسته ی تحقیقات متمرکز بر روی زنان برای تعیین عواملطر، بروز و شیوع بیماریها و آسیبها و نیز بررسی اثربخشی مداخلات مناسب بعد از شناسایی آنها در جهت برنامه ریزی و کنترل بیماری و افزایش سلامت زنان مورد نیاز است.

چشم انداز

ارتقاء سطح سلامت و کیفیت زندگی زنان کشور از طریق شناسایی مشکلات عمده سلامت زنان و بکارگیری مداخلات مناسب در جهت پیشگیری و درمان آنها

ماموریت

 1. بررسی و راه اندازی برنامه های پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در زنان

 2. طراحی و اجرای مطالعات مداخله ای با هدف بهبود روشهای پیشگیری، کنترل، درمان و نیز بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به سارکوپنی

 3. طراحی و اجرای مطالعات مداخله ای با هدف بهبود روشهای پیشگیری و کنترل خشونت خانگی علیه زنان

 4. طراحی و اجرای مطالعات مداخله ای با هدف بهبود روشهای پیشگیری و کنترل اقدام به خودکشی در زنان

 5. طراحی و اجرای مطالعات مداخله ای با هدف بهبود روشهای پیشگیری، کنترل و درمان افسردگی پس از زایمان در زنان

 6. طراحی و اجرای مطالعات مداخله ای با هدف بهبود روشهای پیشگیری و کنترل رفتارهای پرخطر جنسی در زنان

 7. طراحی و اجرای مطالعات مداخله ای با هدف بهبود روشهای پیشگیری، کنترل و درمان بیماری ها و آسیبهای ناشی از سالخوردگی در زنان و درنهایت بهبود کیفیت زندگی زنان در دوران

سالخوردگی

 8. تأمین منابع پژوهشی در زمینه سلامت زنان از طریق سازمان های حمایتی ملی و سایر سازمان های بین المللی

 9. مرور نظام مند و متا آنالیز تحقیقات معتبر در زمینه سلامت زنان با تمرکز بر لاین های تحقیقاتی مرکز

 10. حمایت طلبی، ترویج فعالیت های پژوهشی و ترجمان دانش در زمینه سلامت زنان

خطوط تحقیقاتی

 1. مطالعات اپیدمیولوژیک شیوع و بروز و شناسایی عوامل خطر سارکوپنی و بررسی اثر مداخلات در پیشگیری و کنترل آن

 2. مطالعات اپیدمیولوژیک شیوع و بروز و شناسایی عوامل موثر بر خشونت خانگی در زنان و بررسی اثر مداخلات در پیشگیری و کنترل آسیبهای ناشی از آن

 3. مطالعات اپیدمیولوژیک شیوع و بروز و شناسایی عوامل موثر بر اقدام به خودکشی در زنان و بررسی اثر مداخلات در پیشگیری و کنترل آسیبهای ناشی از آن

 4. مطالعات اپیدمیولوژیک شیوع و بروز و شناسایی عوامل موثر بر افسردگی در زنان (بخصوص با تمرکز بر افسردگی پس از زایمان) و بررسی اثر مداخلات در پیشگیری ، کنترل و درمان آن

 5. مطالعات اپیدمیولوژیک شیوع و بروز و شناسایی عوامل موثر رفتارهای پرخطر جنسی در زنان و بررسی اثر مداخلات در پیشگیری و کنترل آسیبهای ناشی از آن

 6. مطالعات اپیدمیولوژیک شیوع و بروز و شناسایی عوامل موثر بر بیماری ها و آسیبهای ناشی از سالخوردگی در زنان و بررسی اثر مداخلات در پیشگیری، کنترل و درمان آنها

راهکارهای بلند مدت

 1. کمک به طراحی و راه اندازی شبکه های جمع آوری سیستماتیک، ذخیره سازی و نگهداری داده‌های مرتبط با سلامت زنان در سطح ملی

 2. همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک منطقه ای و بین المللی در حوزه سلامت زنان

نتایج مورد انتظار

هدف غایی(Impact)

ارتقای سطح سلامت و کیفیت زندگی زنان کشور در عرض 5 سال

برونداد

 1. فراهم کردن اطلاعات و شواهد لازم در زمینه سلامت زنان کشور

 2. انعقاد قراردادهای همکاری و تفاهم با حوزه های خارج دانشگاهی در اجرای طرحهای پژوهشی مرتبط با سلامت زنان

 3. تولید گایدلاینهای مناسب در حوزه سلامت زنان

 4. تولید خلاصه های سیاستی(policy brief) در حوزه سلامت زنان برای سیاستگذاران

برنامه کوتاه مدت

 1. فعال و روزآمد کردن سایت هسته پژوهشی سلامت زنان

 2. شناسایی الویت های پژوهشی در هر یک از لاین های تحقیقاتی هسته پژوهشی سلامت زنان از طریق جستجوی منابع موجود

 3. شناسایی سازمانهای غیردانشگاهی فعال در حوزه سلامت زنان و برقراری ارتباط با آنها در جهت شناسایی الویت های پژوهشی

 4. شناسایی افراد فعال در حوزه سلامت زنان در سطح دانشگاه و دعوت از آنها برای همکاری با هسته پژوهشی سلامت زنان

 5. طراحی و اجرای پروژه های با هزینه پایین در راستای اهداف مرکز

برنامه میان مدت

 1. طراحی و اجرای طرحهای تحقیقاتی مبتنی بر الویتهای شناسایی شده

 2. گسترش همکاری ها با سازمانهای خارج دانشگاهی فعال در حوزه سلامت زنان و اجرای طرحهای بزرگ ملی

 3. تعریف و راه اندازی دوره های دکترای مبتنی بر پژوهش در هر یک از لاین های تحقیقاتی هسته پژوهشی سلامت زنان

برنامه بلند مدت

 1. تبدیل شدن به یک قطب در سیاستگذاری سلامت زنان در سطح کشور

 2. دست یابی به هدف غایی در راستای چشم انداز و ماموریت تعریف شده

 3. طراحی و اجرای مداخلات مناسب در راستای ارتقای سطح سلامت زنان منطقه 

ارکان هسته سلامت زنان

مسئول هسته:دکتر مرضیه مولوی نجومی

دستیارهسته:دکتر لیلا جانانی

اعضایگروهپژوهشیهسته:دکتر طائفی ،دکتر رمضانی ،دکتر رام پیشه ،دکتر ذبیحی ،دکتر طلاچیان


دفعات مشاهده: 6790 بار   |   دفعات چاپ: 397 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر