دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

سلامت جهانی

 | تاریخ ارسال: 1396/3/1 | 

مقدمه
سلامت جهانی (که گاهی با سلامت بین الملل مترادف دانسته می شود) را می توان فعالیت ها و تحقیقات فرا ملی مشارکتی برای دستیابی به ارتقای سلامت برای همه مردم نامید. به عبارت دیگر سلامت جهانی یک حوزه بین المللی را شامل می شود و به عنوان حیطه ای از پژوهش و مداخله است که بهبود سلامت و دستیابی به عدالت در سلامت برای همه مردم جهان را در اولویت قرار می دهد. سلامت جهانی با تکیه بر تلاش های ملی سلامت جمعیت شکل می گیرد و شامل استراتژی های بهبود سلامت -چه در سطح فردی و چه در سطح جمعیتی- در تمام بخش ها و نه فقط بخش سلامت می باشد. منظور از مشارکتی بودن سلامت جهانی توجه و تاکید به اهمیت حیاتی همکاری در تمامی موضوعات سلامت بخصوص موضوعات جهانی بوده که تعیین کننده های متنوع و متعددی در ایجاد آنها نقش دارند و موسسات و سازمانهای مختلفی درگیر حل آن موضوعات می باشند. سلامت جهانی نه تنها بستری برای حل مشکلاتی که زمینه آنها فراتر ار زمینه ملی است را فراهم می­کند بلکه امکان تبادل تجربیات بین کشورها و مناطقی که در مراحل مختلف گذار سلامت هستند را نیز میسر می سازد.
 چشم انداز
دستیابی به بالاترین سطح ممکن سلامت برای جمعیت کشورهای منطقه از طریق شناسایی مشکلات و اجرای مداخلات هزینه-اثربخش
 ماموریت
۱.شناسایی شرکای منطقه ای در زمینه سلامت و ارتباط با آن ها برای تبادل و هم افزایی منابع، دانش و تجربیات
۲. اجرای طرح های تحقیقاتی برای تعیین سطح و توزیع سلامت در جمعیت کشورهای منطقه
۳.اجرای مطالعات نظام مند و ثانویه برای شناسایی مداخلات موثر و کارآمد در راستای ارتقای عادلانه سلامت
۴.اجرای طرح های مداخله ای در راستای بهبود وضعیت سلامت جمعیت
۵.اجرای طرح های مداخله ای در راستای کاهش بی عدالتی در سلامت
 خطوط تحقیقاتی
۱.مطالعات تعیین بار بیماری ها و عوامل خطر در سطوح ملی و فراملی (منطقه ای)
۲. مطالعات عدالت در سلامت در سطوح ملی و فراملی (منطقه ای)
۳.طراحی مداخلات سلامت برای کاهش بیماری های دارای اولویت در سطوح ملی و فراملی (منطقه ای)
۴.مطالعات هزینه اثربخشی در زمینه مداخلات مرتبط با کاهش مشکلات سلامت و کاهش بی عدالتی در سلامت
۵. مطالعات ارزشیابی برنامه ها و مداخلات سلامت در سطح ملی و فراملی (منطقه ای)
۶. مطالعات مرتبط با پایش و رصد اهداف مرتبط با سلامت از مجموعه اهداف توسعه پایدار  (SDG)در کشورهای منطقه
 راهبردهای بلند مدت
۱. ایجاد شبکه ای از همکاران و شرکای منطقه ای در کشورهای مختلف در حوزه جغرافیایی ایران شامل مسوولین سیستم سلامت، وزارت بهداشت، دانشگاه ها یا رشته های مرتبط با سلامت عمومی
۲. همکاری در اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک منطقه ای و بین المللی
۳.شناسایی افراد ذینفع و روند سیاست گذاری های سلامت در کشورهای منطقه
۴. ایفای نقش مشاور بین المللی در کشورهای منطقه در راستای ارتقای عادلانه سلامت
 نتایج مورد انتظار
هدف غایی (Impact)

کمک به ارتقای عادلانه سلامت در جمعیت کشورهای منطقه از طریق معرفی مهمترین اولویت های مداخله ای و اجرای آنها طی یک دهه
برونداد
۱. فراهم کردن اطلاعات و شواهد لازم در زمینه سلامت و توزیع سلامت در منطقه برای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد
۲. تولید خلاصه های سیاستی (policy brief) برای سیاستگذاران
 برنامه کوتاه مدت
۱. فعال و روزآمد کردن سایت هسته پژوهشی
۲. شناسایی و برقراری ارتباط با همکاران و شرکای منطقه ای و بین المللی
۳. شناسایی و برقراری ارتباط با سازمان های فعال بین المللی در زمینه سلامت منطقه
۴. مشارکت در ایجاد شبکه همکاری منطقه ای در زمینه سلامت عمومی
۵. شناسایی پروژه های در حال اجرا در منطقه
۶. انجام پروژه های مشارکتی در راستای اهداف مرکز بر پایه داده های موجود
 برنامه میان مدت
نگاشتن پروپوزال های مشترک و ثبت آن ها
همکاری با collaborateها و اجرای پروژه های مشترک برنامه بلند مدت
۱. تبدیل شدن به یک قطب شناخته شده در سیاستگذاری سلامت در سطح منطقه
۲. اثرگذاری بر سطح و توزیع سلامت در منطقه (در راستای چشم انداز و ماموریت)
۳. تامین و جذب منابع مالی از کشورهای دیگر، سازمان های خیریه و هزینه کرد آن ها در راستای سلامت عمومی در منطقه
 
ارکان هسته سلامت جهانی
مسوول هسته: دکتر مازیار مرادی لاکه
دستیار هسته: دکتر آرش طهرانی بنی هاشمی
اعضای گروه پژوهشی هسته:
دکتر زرین تاج حسین زاده
دکتر امید پورنیک
دکتر محسن نقوی
دکتر سید محمد کریمی  
 
 

 


دفعات مشاهده: 5342 بار   |   دفعات چاپ: 360 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر