دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دکتر غلامرضا ایراجیان

دکتر غلامرضا ایراجیان
دکتر نور امیر مظفری
دکتر ملیحه طالبی
دکتر داود دربان
دکتر فرامرز مسجدیان
دکتر شبنم رضوی
دکتر شیوا میرکلانتری

فاطمه رکوعی
کیانا میرسعیدی فراهانی
سانا سلگی
بهروز یاسینی
شهرزاد قدیریان


phD

 | تاریخ ارسال: 1396/5/22 | 
 
ابراهیم کوهساری
آنالیز و تایپینگ مولکولی سویه های کلسریدیوم دیفیسیل انتروتوکسیژنیک در بیماران بستری بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران
استاد راهنما:دکتر نور امیر مظفری
 
 
 
معصومه حلاج زاده
جداسازی باکتریوفاژهای لیتیک اختصاصی استافیلوکوک اورئوس ، سودوموناس آئروژینوزا ، اسینتوباکتر بومانی و تهیه کوکتل از این فازها جهت بررسی امکان بهبودی عفونت های زخم در مدل موشی
استاد راهنما:دکتر نور امیر مظفری
 
 
الناز اوحدی
شناسایی گونه های کمپیلوباکتر از نمونه های مدفوع با روش کشت و مولکولی و بررسی ارتباط سایتوتوکسیسیتی جدایه های بالینی کمپیلوباکتر و القای بیان TLCها در سلولهایCaCO2 و تعیین نقش ژنهای منتخب در توانایی تولید بیوفیلم در جدایه ها
استاد راهنما:دکتر غلامرضا ایراجیان
 
 
پریسا اسداللهی
بررسی اثر سویه های لاکتوباسیل و بیفیدوباکتریوم با خواص پروبیوتیکی بر ژن ها و پروتئین های HER2,EGFR  و COX-2در سلول های سرطانی کولون
استاد راهنما:دکتر غلامرضا ایراجیان
 
نرگس نوده فراهانی
بررسی اثرات درمانی ، ایمونوژنیسیته و سایتوتوکسین ترکیبات پپتید آنتی سنس علیه cagAو vagA هلیکوباکتر پیلوری در کشت سلول و مدل حیوانی
استاد راهنما:دکتر غلامرضا ایراجیان
 
عابد زاهدی بیالوایی
بررسی ایمونیزاسیون غیر فعال با تولید آنتی بادی منوکلونال علیه آنتی ژن های نو ترکیب PlpD -PilQ- PilA DSL region سودوموناس آئروژینوزا در مدل موش سپسیس ناشی از زخم سوختگی.
استاد راهنما:دکتر غلامرضا ایراجیان
 
 

دفعات مشاهده: 1569 بار   |   دفعات چاپ: 184 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر