دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دکتر غلامرضا ایراجیان

دکتر غلامرضا ایراجیان
دکتر نور امیر مظفری
دکتر ملیحه طالبی
دکتر داود دربان
دکتر فرامرز مسجدیان
دکتر شبنم رضوی
دکتر شیوا میرکلانتری

فاطمه رکوعی
کیانا میرسعیدی فراهانی
سانا سلگی
بهروز یاسینی
شهرزاد قدیریان


مقطع کارشناسی ارشد

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 
لیست دروس دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد
ترم اول
 1. ساختمان و فیزیولوژی میکروارگانیسم ها،           2 واحد نظری اختصاصی اجباری
 2. حیوانات آزمایشگاهی و روش های نگهداری، 2 واحد جبرانی( 1 واحد نظری و 1 واحد عملی)
 3. بیولوژی سلولی و مولکولی اوکاریوتها و پروکاریوتها، 2 واحد نظری اختصاصی اجباری
 4. ویروس شناسی پزشکی، 4 واحد اختصاصی اجباری (3 واحد نظری و 1 واحد عملی)
 5. تکنولوژی اطلاع رسانی، 2 واحد جبرانی(1 واحد نظری و 1 واحد عملی)
جمع کل: 12 واحد
 
ترم دوم
 1. روش تحقیق در علوم پزشکی، 2 واحد نظری جبرانی
 2. ژنتیک میکروارگانیسم ها، 1 واحد نظری اختصاصی اجباری
 3. آنتی بیوتیک ها و عوامل ضد میکروبی، 1 واحد اختصاصی اجباری( 5/0 واحد نظری و 5/0 واحد عملی)
 4. ارتباط میکروارگانیسم با میزبان، 1 واحد اختصاصی اجباری
 5. باکتری شناسی سیستماتیک (1)،  2 واحد نظری اختصاصی اجباری
 6. ایمنی شناسی با گرایش بیماری های عفونی، 3 واحد اختصاصی اختیاری ( 2 واحد نظری و 1 واحد عملی)
 7. میکروسکوپ الکترونی، 1 واحد اختصاصی اختیاری ( 5/0 واحد نظری و 5/0 واحد عملی)
جمع کل:11 واحد
 
ترم سوم:
 1. باکتری شناسی سیستماتیک (2)،  2 واحد نظری اختصاصی اجباری
 2. باکتری شناسی عملی، 2 واحد عملی اختصاصی اجباری
 3. باکتری شناسی تشخیصی مولکولی، 2 واحد عملی اختصاصی اجباری
 4. سمینار ،1 واحد اختصاصی اجباری
 5. کارآموزی در بیمارستان، 2 واحد عملی اختصاصی اجباری
 6. ایمنی زیستی، 1 واحد
جمع کل:10 واحد
 
ترم چهارم: پایان نامه
 
 

دفعات مشاهده: 1463 بار   |   دفعات چاپ: 179 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

مقطع دکترای تخصصی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۲ | 
لیست دروس دانشجویان مقطع دکترای تخصصی میکروب شناسی
ترم اول:
 1. باکتری شناسی سیستماتیک پیشرفته باکتری ها (1)،    3 واحد  (نظری)
 2. ایمنی شناسی پیشرفته باکتری های بیماریزا،   2 واحد ( 5/1 واحد نظری و 5/0 واحد عملی )
 3. عوامل ضد میکروبی و مکانیسم های پیدایش مقاومت، 2 واحد (1 واحد نظری و 1 واحد عملی )
 4. توکسین های باکتریایی، 2 واحد (عملی)
 5. بیوشیمی کاربردی، 3 واحد ( 1 واحد نظری و 2 واحد عملی )
جمع : 12 واحد
 
ترم دوم :
 1. باکتری شناسی سیستماتیک پیشرفته باکتری ها (2)،  3 واحد نظری
 2. ژنتیک پیشرفته باکتری ها،   3 واحد  (1 واحد نظری و 2 واحد عملی )
 3. بیو انفورماتیک، 2 واحد (1 واحد نظری و 1 واحد عملی )
 4. مبانی پاتوژنیسیته باکتری ها، 2 واحد نظری
 5. میکروبشناسی دهان و دندان، 1 واحد نظری
 6. سمینار 1 ،  1 واحد
جمع : 12 واحد
ترم سوم :
 1. میکروبشناسی مواد غذایی،   3 واحد (2 واحد نظری و 1 واحد عملی)
 2. تشخیص آزمایشگاهی باکتری های سخت رشد و بی هوازی،  2 واحد عملی
 3. کارورزی، 3 واحد
 4. سمینار2 ،    1 واحد
جمع : 9 واحد
ترم چهارم :
کارورزی
ترم های بعدی :
پایان نامه
 

 

دفعات مشاهده: 1407 بار   |   دفعات چاپ: 159 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر