دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آشنایی با رشته

 | تاریخ ارسال: 1398/3/31 | 
تاریخچه گروه آناتومی در دانشکده‌های پزشکی همزمان با تأسیس دانشکده‌های پزشکی در ایران و جهان می باشد. در تاریخچه تأسیس دانشکده‌های پزشکی اولین گروهی که تأسیس شده است گروه آناتومی می‌باشد. به عبارتی آناتومی اصلی‌ترین گروه پایه و اساس پایه پزشکی در دانشکده پزشکی است. در روند توسعه علوم پزشکی بویژه علوم پایه پزشکی حوزه‌های مختلفی اضافه شده ولی نقش علوم تشریحی هم چنان برجسته باقی مانده است. زیرا با توسعه تکنولوژی‌های نوین حیطه‌های آناتومی نیز توسعه یافته است. اگر آناتومی از سلول تا بدن آدمی تلقی کنیم . امروزه علاوه بر ماکروسکوبیک آناتومی میکروسکوبیک آناتومی (بافت شناسی) با پیدایش انواع میکروسکوپها و مطالعات ریزبینی جزئی از حوزه‌های علوم تشریحی (آناتومی) شده است. امروزه با استفاده از میکروسکوپ الکترونی علاوه بر مطالعات بافتی ساختارهای درون سلولی هم جزء حیطه‌های آناتومی مورد مطالعه قرار می‌گیرد. از طرف دیگر فرآیند نحوه رشد هر موجود زنده از جمله انسان محور دیگر حوزه آناتومی می باشد. در این قلمرو علاوه بر فرآیند شکل‌گیری جنین و نحوه ارگان‌زایی و اثر عوامل تراتوژن بر جنین، موضوع نحوه اثر ژنها بر ایجاد ارگان ها در قبل و بعداز تولد، رشد بعد از تولد هم جزء حیطه‌های آناتومی قرار گرفته است.
در دو دهه اخیر مسئله evolution  و یا همان تکامل و تکوین نیز در دپارتمانهای آناتومی تحت عنوان evolutionary anatomy  مورد مطالعه جدی قرار گرفته است و از طریق این نوع مطالعات حتی نوع نگرش به برخی از بیماریها تغییر یافته و مداخلات درمانی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.
حوزه آناتومی ماکروسکوپی نیز مورد بازنگری جدی قرار گرفته است و مباحثی تحت عنوان Functional Anatomyو  Clinical Anatomy در زیر مجموعه‌های دپارتمان علوم تشریحی (آناتومی) گسترش یافته است و حتی کنفرانس‌هایی تحت عنوان Clinical Anatomy  در جهان در حال برگزاری است. که هدف آن کاربرد کلینیکی آناتومی برای دانشجویان پزشکی، دستیاران، فلوشیپ‌ها، دندانپزشکان و سایر رشته‌های دیگر حوزه پزشکی است .
موضوع نحوه آموزشی آناتومی نیز از دیر باز حتی دورا‌ن‌های قبل توسط کسانی مانند بقراط، ابوعلی سینا، جالینوس و ... مورد توجه جدی قرار داشته است. ابوعلی سینا کتابی دارد تحت عنوان
خلاصه التشریح که در این کتاب علاوه بر قانون که موضوعات آناتومی را بررسی می‌کند در این کتاب نحوه آموزش آناتومی را مورد توجه قرار گرفته است.

امروزه حتی مجلات علمی تحت عنوانEducation in Anatomy  منتشر می‌شود و از تکنولوژی‌های نوین مانند Imaging ، Plastination در آموزش آناتومی استفاده می‌شود.
روش های تدریس هم تغییر یافته و آموزش در گروههای کوچک، (Case Base Learning) CBL،PBL  از جمله روش‌های رایج در دانشگاههای معتبر می‌باشد .
نیاز گروههای بالینی به گروههای علوم پایه، و نگاه کاربردی آموزشی و پژوهشی در علوم پایه بخصوص آناتومی ارتباط مستمر بین گروه آناتومی و سایر گروههای بالینی و پایه را الزامی می‌نماید.
باتوجه به مطالب فوق و با در نظر گرفتن تولد دوباره دانشگاه علوم پزشکی ایران و فرصت بدست آمده و امکانات آزمایشگاهی و تجهیزاتی مناسب حوزه‌های جدید علوم تشریحی در این دانشگاه گسترش یابد.
موضوع دیگر تأثیرگذار در برنامه‌های گروههای آموزشی دانشگاه، تأثیرگذاری نقشه جامع علمی گروه می باشد که افق توسعه علمی کشور را ترسیم کرده است.

دفعات مشاهده: 2009 بار   |   دفعات چاپ: 242 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر