دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بیولوژی تولید مثل

 | تاریخ ارسال: 1398/3/31 | 
ردیف عنوان پایان نامه نام دانشجو استاد راهنما استاد مشاور تاریخ دفاع
۱ مطالعه بیان ژ ن های پیش میوزی (PLZF)  ، پس میوزی(scp-۱,TELT-۱) و آپوپتوزی (BAX , BCL۲)  و ساختار بیضه بعد از پیوند سلولهای   بنیادی اسپرماتوگونی به دنبال ایسکمی حاد ناشی از چرخش یک طرفه بیضه در موش بالغ سعید عزیز الهی دکتر سید مرتضی کروجی دکتر رضا افلاطونیان
دکتر محمد علی صدیقی گیلانی
۱۳۹۲/۰۲/۳۰
۲ بررسی پرو فایل های  پروتئینی وارزیابی ایمو نو لوژیک مایع فو لیکولی  در بیماران با تاریخچه تخمدان  پلیکیستیک  پاسخ دهنده ضیعف واندومتر یوزس در مقایسه با بیماران با فاکتور مردانه عبدالوهاب تقوی دکتر رضا افلاطونیان دکترمهدی مهدی زاده دکتر مهنازدبیر اشرفی
دکتر جغتائی
۱۳۹۲/۰۸/۲۷
۳ مقایسه میزان بیان مار کرهای و الگوی سا یتو کاینی  لنفو سیتها Treg TH۱۷ ونسبت سلول های  TH۱۷ به Treg در خونمحیطی مادرانبا سابقه سقط مکرر و زنان سالم بارور بیتا سیفی دکتر مهدی مهدی زاده دکتر عبد الرحیم رضائی
دکتر رضا افلا طونیان
دکتر نادر تاجیک
دکترمهنازدبیر اشرفی
دکتر محمود عرفانیان
۱۳۹۳/۰۵/۲۸
۴ بررسی تقابل ایمنی اسپرم و رده سلولی لوله رحم با تاکید برگیرنده های شبه تال
  (Toll Like Receptors)
زهرا زندیه مهناز اشرفی
سید بهنام الدین جامعی
رضا افلاطونیان
نریمان مصفا
سعیدامان پور
۱۳۹۳/۱۲/۱۲
۵ : بررسی  ارتباط سیستم ادیپونکتین با هورمونهای استروئیدی در سلولهای گرانولوزا و سیتوکین های مایع فولیکولی زنان مبتلا به pcos طیبه آرتیمانی دکتر مهدی مهدیزاده
مهناز اشرفی
رضا افلاطونیان
ایرج امیری
مسعود سعیدی جم
۱۳۹۳/۱۲/۰۵
۶ بررسی پروفایل پروتئومی بافت اندومتر در بیماران مبتلا به تخمدان پلی کیستیک در مقایسه با افراد نرمال فاطمه السادات امجدی مهدی مهدیزاده رضا افلاطونیان مهناز اشرفی حسینی سالک ده-شقایق حق جویی جوانمرد ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
۷ بررسی نقش ملاتونین بر تخمک های نابالغ موش مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک طی بلوغ آزمایشگاهی فاطمه نیک مرد دکتر مهرداد بختیاری
دکتر رضا افلاطونیان
- ۱۳۹۵/۱۱/۳۰
۸ بررسی نقش اپی ژنتیکی استروژن رسپتور بتا در سلولهای کومولوس بیماران نابارور مبتلا به تخمدان پلی کیستیک و اندومتریوز الهام حسینی دکتر فرشته مهر ایین
دکتر رضا افلاطونیان
دکتر مریم شاه حسینی
دکترپروانه افشاریان
۱۳۹۶/۰۳/۰۲
۹ تمایز سلول های پرتوان القائی حاصل از برنامه ریزی مجدد فیبروبلاستهای پوست به سلولهای زایا مردانه در بستر سه بعدی پرده آمنیون میثم گنجی بخش دکتر فرشته مهرآیین دکتر مرتضی گروجی
دکتر رضا افلاطونیان
دکتر پروانه فرزانه
۱۳۹۸/۰۳/۱۹
۱۰ بررسی اثر انکوباسیون طولانی مدت اسپرم بر تغییرات اپی ژنتیک آن و تغییرات مورفولوژیک و اپی ژنتیک بلاستوسیست های حاصل از تزریق درون سیتوپلاسمی(ICSI) اسپرم ها در موش صدیقه نعمت اللهی دکتر مهدی مهدیزاده
دکتر محمد صالحی
دکتر مریم کاشانیان
دکتر فاطمه سادات امجدی
۱۳۹۸/۱۱/۲۸
۱۱ بررسی اثر انجماد شیشه ای روی بیان ژن های
mir- ۲۹a و mir-۲۹b و ژن های هدف آنها و بیان ژن های lgf۲ و  Mest در بلوستوسیست های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش
الهام موحد دکتر منصوره سلیمانی
دکتر محمد صالحی
دکتر آزاده اکبری ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
۱۲ بررسی پروفایل پروتئومی سلول های کومولوس جهت پیش بینی میزان بلوغ و قدرت لقاح اووسیت ندا دایی فرشباف دکتر مهرداد بختیاری
دکتر رضا افلاطونیان
دکتر مهناز اشرفی
دکتر حسینی سالکده
دکتر فاطمه السادات امجدی
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
۱۳ اثر ویتامین در عملکرد و بیوژنز میتوکندری از طریق مسیر پیام رسانی (MAPK) kinase mitgen-activated Protein در سلول های گرانولوزای جدا شده از موش مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)" زهرا صفایی دکتر رضا شیرازی
دکتر آزاده اکبری
دکتر محمد حسین نصر اصفهانی
دکتر منصوره سلیمانی
۱۳۹۸/۱۱/۲۷
۱۴ بررسی تاثیر زمان پرهانکوباسیون تخمک های MII در محیط کشت ساده و محیط حاوی مکمل میواینوزیتول، بر عملکرد میتوکندری و سطوح رونویسی ژن های Malatl, LncRNA, Npm۲, Nlrp۵, Zarl فاطمه محمدی دکتر مهناز اشرفی
دکتر زهرا زندیه
دکتر محمد نجفی
دکترفاطمه السادات امجدی
دکتر بهروز نیک نفس
۱۳۹۸/۱۱/۲۰
 
 

دفعات مشاهده: 1947 بار   |   دفعات چاپ: 237 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

آناتومی

 | تاریخ ارسال: 1398/3/31 | 
ردیف عنوان پایان نامه نام دانشجو استاد راهنما استاد مشاور تاریخ دفاع
۱ بررسی اثرات فاکتور رشد عصب و فاکتور رشد شبه انسولینی یک و ژل کلاژن به روی رژنواسیون عصب سیاتیک موش صحرایی از طریق کانال پلی وینیلیدین فلوراید(PVDF) غلامحسین فرجاه دکتر محمدتقی جغتائی دکتر ملیحه نوبخت
دکتر فریدون لایقی
دکتر مهدی مهدی زاده
۱۳۸۴/۰۱/۳۰
۲ مطالعه فراساختاری و ایمونوهیستوشیمیائی نورونهای عقده ریشه خلفی نخاع به دنبال ترمیم عصب سیاتیک در موش صحرائی بالغ محمد علی اطلسی دکتر مهدی مهدی زاده دکتر محمدتقی جغتائی
دکتر محمدهادی بهادری
۱۳۸۴/۰۹/۰۱
۳ تمایز سلولهای بنیادی هیپوکامپ به فتورسپتورهای مخروطی و استوانه ای در موش نژاد اپراگوداولی منوچهر صفری دکتر ملیحه نوبخت
دکتر ناهید رهبر روشندل
دکتر محمدتقی جغتائی
دکتر فریده قاضی
۱۳۸۵/۰۱/۳۰
۴ مطالعه نقش تعدیل کننده های کانال های پتاسیمی وابسته به ATP در تنظیم بیان ژن bc۱۲ برای کاهش مرگ سلولی  ناشی از ایسکمی_ ریپرفیوژن نئوکورتکس موش صحرائی
 
منصوره سلیمانی دکتر مهدی مهدی زاده دکتر حمید رضا پازکی
دکتر محمدتقی جغتائی
۱۳۸۵/۰۲/۲۶
۵ بررسی فراساختمانی ، ایمونوهیستوشیمیائی و ردیابی نورونهای حرکتی شاخ قدامی نخاع به دنبال ترمیم عصب سیاتیک ، با سه تکنیک جراحی اپی نوریال سوچر ، اتوگرافت و کانال هدایت عصب در موش صحرائی بالغ
 
امراله روزبهی دکتر ابوالفضل فقیهی
دکتر علیرضا عزیززاده دلشاد
دکتر تابنده شریعتی
دکتر محمد هادی بهادری
۱۳۸۵/۱۰/۱۳
۶ بررسی  epigallocatechin gallate در مدل تجربی بیماری آلزایمر در موش صحرائی : مطالعات هیستوشیمیائی و رفتاری هما رسولی جزی دکتر محمدتقی جغتائی دکتر مهرداد روغنی
دکتر ملیحه نوبخت
۱۳۸۶/۰۷/۲۴
۷ بررسی حفظ بافتی و بهبود عملکرد موش صحرائی سفید با پیوند تاخیری مخاط بویائی جنینی متعاقب قطع نیمه نخاع حمد اله دل آویز دکتر محمد تقی جغتائی دکتر مهدی مهدی زاده
دکتر مهرداد بختیاری
دکتر سمیده خوئی
دکتر ملیحه نوبخت
۱۳۸۷/۰۳/۲۱
۸ پیوند سلولهای بنیادی فولیکول موی موش صحرائی به نخاع ضایعه دیده : بررسی ایمونوهیستوشیمی و رفتاری نوروز نجف زاده دکتر ملیحه نوبخت دکتر محمدتقی جغتائی
دکتر فرید صفر
دکترمنوچهر صفری
دکتر مهرداد بختیاری
دکتر رهبر روشندل
۱۳۸۸/۰۴/۲۸
۹ بررسی تاثیر پیوند توام سلولهای بنیادی مغز استخوان و سلولهای شوان برروی عملکرد حرکتی و Allodynia  برضایعه نخاعی در موش صحرائی باقر پورحیدر دکتر محمد تقی جغتائی دکتر مهرداد بختیاری
دکترمهدی مهدی زاده
دکتر ابوالفضل فقیهی
دکتر فرشته مهرآئین
دکتر مازیار آذر
۱۳۸۸/۰۹/۱۷
۱۰ بررسی ارتباط میزان نوروپپتیدهای ( اندوتلین ۱ نوروتنسین و آرژنین وازوپرسین ) و اتو آنتی ژن های هیپوتالاموس در بیماری اوتیسم دکتر علی یوسفی اودرجی دکتر محمدتقی جغتائی
دکتر محمد مراد فرج الهی
دکتر بهروز جلیلی
دکتر سید حسن تنکابنی
دکتر مهدی مهدی زاده
دکتر سید حسن حسن پور اونجی
۱۳۸۸/۱۲/۱۰
۱۱ تعیین میزان بیان Relin  در کرتکس فرونتال در مدل تجربی شیزوفرنی در رت فرشته مظفریان دکتر محمدتقی جغتائی
دکتر ابوالفضل فقیهی
دکتر بهرام کاظمی
دکتر آمنه رضایوف
۱۳۸۹/۰۸/۲۴
۱۲ تعیین تاثیر نوروپروکتیو  N استیل  L  - سیستئین بر روی نوروتوکسیسیتی القاء شده توسط ۳ و ۴ متیلن دی اکسی متامفتامین  ( MDMA )  در هیپوکمپ موش صحرائی نر بالغ : یک مطالعه سیتوپاتولوژی و مولکولی خانم سارا سلیمانی اصل کولانی دکتر مهدی مهدی زاده دکتر سید کاظم موسوی زاده
دکتر سیدبهنام الدین جامعی
دکتر علی صمدی کوچکسرایی
دکتر منصوره سلیمانی
۱۳۹۰/۰۷/۲۴
۱۳ بررسی اثر پیوند توام سلول های بنیادی استرومای مغز استخوان و سلول های شوان در ترمیم عصب سیاتیک موش صحرائی سام زربخش دکتر ابوالفضل فقیهی
دکتر مهرداد بختیاری
دکتر محمدتقی جغتائی
دکتر مهدی مهدی زاده
دکتر سمیده خوئی
دکتر بهپور یوسفی
۱۳۹۰/۰۹۲۳
۱۴ بررسی اثر پیوند اسکافولد نانو فایبر  PAL  همراه با سلولهای بنیادی فولیکول مو در ترمیم عصب سیاتیک موش صحرائی لیلا بیگم حجازیان دکتر ملیحه نوبخت دکتر مسعود سلیمانی
دکتر مهرداد بختیاری
دکتر آناهیتا اصلانی
۱۳۹۱/۱۱/۲۱
۱۵ بررسی تاثیر پیوند سلولهای بنیادی اپیدرمی مشتق از ستیغ عصبی در مدل تجربی بیماری آلزایمر در موش صحرائی : یک مطالعه رفتاری و ایمونوهیستوشیمی بنفشه اسماعیل زاده دکتر ملیحه نوبخت دکتر محمدتقی جغتائی
دکتر ناهید رهبر روشندل
دکتر همارسولی جزی
دکتر علی صمدی کوچکسرایی
۱۳۹۱/۰۲/۲۵
۱۶ بررسی تاثیر توام نانوسفرهای حاوی کندوروایتیناز  ABC  (  chABC  ) و  OEC  بر بهبود عملکرد مدل تجربی ضایعه نخاعی در موش صحرائی منیره عزیزی دکتر محمد تقی جغتائی دکتر مهرداد بختیاری
دکتر مازیار آذر
دکتر سمیده خوئی
دکتر فرید عابدین درکوش
۱۳۹۲/۰۶/۳۰
۱۷ بررسی اثر توام SDF-۱a  و  GCSF  بر بهبود عملکردی مدل تجربی ضایعات نخاعی در موش صحرائی ادیب زنده دل دکتر محمد تقی جغتائی دکتر مهرداد بختیاری
دکتر ملیحه نوبخت
دکتر مقیمی
دکتر مهدی مهدی زاده
دکتر علی صمدی کوچکسرایی
۱۳۹۱/۰۸/۰۹
۱۸ بررسی تاثیر توام  human fetal neural stem cell  سلولهای شوآن انسانی و self – assembling peptide nanofibers scaffold   بر بهبود عملکرد مدل تجربی ضایعه نخاعی در موش صحرائی فاطمه مرادی دکتر مهرداد بختیاری دکتر محمد تقی جغتایی
دکتر حسین حسینخانی
دکتر مسعود سلیمانی
 
۱۳۹۱/۰۷/۲۴
۱۹ اثرات تجویز خوراکی oleuropein  بر نرون های بخش متراکم
جسم سیاه SNC  بر مو شهای صحرائی نر جوان و پیر
مریم سر بیشگی دکتر فرشته مهر آئین دکتر منصوره سلیمانی
دکتر محمد شعبانی
دکتر بهرام رسولیان
۱۳۹۲/۰۹/۱۰
۲۰  
عنوان  اثر حفاظتی Berberineدر مدل تجربی پارکینسون در موش صحرایی نر
فریدون نگهدار دکتر مهدی مهدی زاده دکتر محمدتقی جغتایی
دکتر مهرداد روغنی
دکتر فرشته مهرآیین قمی
۱۳۹۳/۰۴/۲۲
۲۱ بررسی اثر تزریق  intrathecal  سلول های استرومایی مغز استخوان  ( BMSs )  بر بهبود مدل تجربی بیماری آلزایمر موش صحرائی  : یک مطالعه رفتاری و بافتی ( ایمونوهیستوشیمی و اولتراسترکچرال )  مینا افتخارزاده دکتر علی صمدی کوچکسرائی دکتر ملیحه نوبخت
دکتر محمودرضا حاجی قاسم
دکتر منصوره سلیمانی
۱۳۹۳/۰۶/۲۱
 
۲۲ بررسی مقایسه ای اثرآنتیاکسیدان COQ۱۰  و یتامین D   بر روند بهبودی موش های ۶  C۵۷BL/  مبتلا به  ُ   Sclerosis ُ Muitiple  مدل    EAE مریم سلیمانی دکتر سیدبهنام الدین جامعی دکتر مهدی مهدی زاده
دکتر سعید شاه بیگی
دکتر غلامرضا بخشنده
۱۳۹۳/۰۲/۰۳
۲۳ بررسی تاثیر    G_CSF   هیپو ترمی خفیف  درایسکمی فوکال مغز
رات   نر
لعیا قهاری دکترایوبیان  دکترصفری دکتر منصوره سلیمانی
دکتر محمدتقی جغتائی
دکتر مهدی مهدی زاده
۱۳۹۳/۰۴/۰۳
۲۴ بررسی اثر           exercise   aerobic و  rosemary extract  برروی حافظه و روند اکسید اتیو استرس در ناحیه هیپو کامپ موش صحرائی نر  در مدل    Aging شیما آب آب زاده   دکتر هما  رسولی جزی دکتر مهدی مهدی زاده
دکتر منصوره سلیمانی
۱۳۹۳/۰۹/۱۸
۲۵ لانه گزینی سلول های بنیادی بسیار کوچک شبه رویانی مغزاستخوان (VSELCs)  همراه با اثر SDF-۱ بر بهبود عملکرد حرکتی مدل ضایعه نخاعی موش صحرایی زلیخا گلی پور دکتر فرشته مهرآئین
دکتر محمدتقی جغتایی
دکتر مهرداد بختیاری
دکتر ایرج راگردی کاشانی
۱۳۹۳/۰۹/۱۷
۲۶ بررسی تاثیر سلولهای بنیادی هماتوپویتیک CD ۹۳ بروی اسکافولد نانو فایبر PCL-Gelatinدر ترمیم زخمهای پوستی درموش صحرایی نر دیابتی مدلSTZ
 
فریبا ظفری دکتر مهرداد بختیاری
دکتر شهرام تیموریان
دکتر محمدتقی جغتایی
دکتر ملیحه نوبخت
دکتر فرشته مهر آیین
۱۳۹۳/۰۲/۱۶
۲۷ بررسی اثر سلول های بنیادی فولیکول مو همراه با نانو اسکافولد  PCLبر ترمیم زخم پوست موش صحرایی دیابتی اباذر یاری
 
ملیحه نوبخت
شهرام تیموریان
دکتر فردین عمیدی
دکتر مهرداد بختیاری
۱۳۹۴/۰۳/۲۴
۲۸ بررسی نقش  تواما امواج اکترومغنا طیس کم فرکانس با شدت پایین و  CoQ۱۰ بر روند نورور ژنز بدنبال ضایعه تخریبی هیپو کامپ در نژاد       c۵۷bcl/۶نر بالغ ابوالحسن سخائی دکتر مهدی زاده دکتر منصوره سلیمانی
دکتر بهرام بلوری
دکتر زهرا مجد
۱۳۹۴/۰۸/۲۶
۲۹ جداسازی و کشت سلول های پروژنیتور دوپامینرژیک بولب بویایی انسان و تمایز آن ها به نورون دوپامینرژی                رفیعه علیزاده دکتر محمود رضا حاجی قاسم
دکتر غلامرضا حسن زاده
دکتر محمدتقی جغتایی
دکتر علیرضا زالی
دکتر منصوره سلیمانی
۱۳۹۴/۰۶/۲۹
۳۰ بررسی حذف سلولهای سرطانی  EL-۴  از سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی با نانوذره  PLGA  حامل داروی  CISPLATIN در محیط آزمایشگاه    روناک شعبانی دکتر مرتضی گروجی
دکتر فرید ابوالحسنی
دکتر خدیجه اشتری .
۳۱ بررسی نقش مسیر SDF– ۱ /CXCR۴   در ترمیم زخم پوست موش صحرایی با استفاده از سلولهای بنیادی فولیکول مو فاطمه حیدری دکتر هما رسولی جزی
دکتر ملیحه نوبخت
دکتر احمدرضا دهپور
دکتر منصوره سلیمانی
۱۳۹۴/۰۶/۲۵
۳۲  
تاثیر استفاده توام از سلولهای بنیادی پالپ دندان و اریتروپویتین در هیپوکامپ موش سوری به دنبال ایسکمی رپرفیوژن
شهرام محمد پور دکتر محمد بربرستانی
دکتر منصوره سلیمانی
دکتر آمنه رضایوف
دکتر مهرداد بختیاری
۱۳۹۶/۰۴/۳۰
۳۳ بررسی اثر سو مصرف هروئین بر پروتامین های اسپرم و microRNA -۱۲۲   سیمن مردان معتاد زهره نظم ارا دکتر سیدمرتضی کروجی دکتر منصوره موحدین
دکتر محمد نجفی
۱۳۹۶/۱۲/۲۳
۳۴ بررسی بیان  FNDC۵ در نورونهای پورکنژمخچه موش های صحرایی نر بالغ مدل ضایعه نخاعی متعاقب درمان با متیل پردنیزولون سجاد حسن زاده دکتر سیدبهنام الدین جامعی دکتر مهدی مهدیزاده
دکتر منصوره سلیمانی
۱۳۹۷/۰۵/۰۲
۳۵ مقایسه  تاثیر همزمان استروژن و سلولهای شوآن موش صحرایی بر بهبود عملکرد میتو کندریایی در مدل تجربی  ضایعه نخاعی در موش صحرایی نر بالغ زینب نامجو دکتر محمد تقی جغتایی دکتر فاطمه مرادی
دکتر عباس پیریایی
دکترادیب زنده دل
 
۱۳۹۷/۰۴/۲۶
۳۶ اثرنانو ذرات طلا کونژوگه به فولات به همراه لیزر درمانی در حذف سلولهای سرطانی از سلولهای اسپر ماتوگونی موشی : مطالعه  in vitro & invivo ندا اصلاحی دره گرگی دکتر مرتضی کروجی
دکتر خدیجه اشتری
دکتر کامران کامروا
دکتر زهرا مجد
۱۳۹۷/۰۴/۰۳
۳۷ بررسی بی خطر بودن و قابلیت انجام تزریق داخل شریانی سلول های بنیادی اتولوگ، مشتق از بافت چربی در بیماران سکته مغزی به روش کارآزمایی بالینی سید امیر حسینی دکتر محمد تقی جغتائی
دکتر مسعود مهرپور
دکتر مهرداد بختیاری ۱۳۹۷/۰۶/۲۰
۳۸ بررسی ژنهای درگیر در بلوغ فولکولهای پره انترال موش نژاد  BALbCدر محیط آزمایشگاه با استفاه از کپسولهای آلزینیت بعنوان داربست سه بعدی فوزیه خانی همت آبادی دکتر مهرداد بختیاری
دکتر سیروس جلیلی
دکتر فاطمه مرادی
دکتر کامران منصوری
۱۳۹۷/۱۰/۱۵
۳۹ بررسی میزان کموکاین های CXCL۱۲,CXCR۴ در ترمیم مدل القایی زخم ناشی از سوختگی در موش صحرایی با استفاده از درمان همزمان سلول های بنیادی فولیکول مو داروی سمواستاتین آذر باباخانی دکتر ملیحه نوبخت دکتر حمید رضا پازوکی
دکتر مصطفی دهمرده
دکتر فاطمه حیدری
۱۳۹۷/۱۱/۳۰
۴۰ بررسی اثرات محافظتی اتانول و مودافینیل بر روی کورتکس مغزی موش صحرایی بدنبال ایجاد مدل استروک ایسکمیک یوسف عباسی دکتر مهدی مهدیزاده دکتر کاظم موسوی زاده
دکتر منصوره سلیمانی
دکتر روناک شعبانی
۱۳۹۷/۱۲/۲۶
۴۱ بررسی تاثیر پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان بر فنوتیپ سلول های میکروگلی در مدل دملیناسیون الفایی با گوپریزون در جسم پینه ای موش C۵۷BL/۶ شیرین براتی دکتر محمد تقی جغتایی
دکتر ایرج راگردی کاشانی
دکتر قاطمه مرادی ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
۴۲  بررسی بهبود اثر بخشی ورزش بر داروی کاربامازپین به واسطه تاثیر بر بیان گیرنده های GAD۶۵,NR۱,GABAAa در مدل تشنجی القا شده با پنتیلن تترازول  میترا برزرودی پور دکتر منصوره سلیمانی
دکتر فریبا کریم زاده
دکتر مینا افتخارزاده
دکتر مجید کاتبی
دکتر محمد بیات
۱۳۹۸/۰۸/۱۳
۴۳ بررسی اثر سیمواستاتین و سلول مزانشیمی مشتق از مغز قرمز استخوان بر مقدار بیان پروتئین های SDF-۱ و CXCR۴ در ترمیم مدل القایی زخم ناشی از سوختگی در موش صحرائی جواد مهاجر انصاری دکتر ملیحه نوبخت دکتر مصطفی دهمرده- دکتر حمید رضا پازوکی- دکتر اباذر یاری ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
۴۴ مقایسه فنوتیپ و توان تمایز سلولهای بنیادی مشتق از کلستروم و شیر مادر به نورون با استفاده از داربست مهندسی شده سه بعدی نسیم گودرزی دکتر منصوره سلیمانی
دکتر مجید کاتبی
دکتر فاطمه مرادی
دکتر روناک شعبانی
دکتر مرضیه ابراهیمی
۱۳۹۸/۱۱/۱۵
۴۵ بررسی اثر سیمواستاتین بر مسیر AKT/mTOR در تسریع بهبود زخم ناشی از سوختگی در موش صحرایی پریسا رامهرمزی دکتر ملیحه نوبخت دکتر محمد نجفی
دکتر مرتضی کروجی
۱۳۹۹/۰۲/۲۲
 
۴۶ بررسی ارتباط وابسته به جنس بین آنالیزهای سفالومتریک با مورفومتری سه بعدی راه هوایی فوقانی و سینوس ماگزیلاری در کلاس های سه گانه فکی مال اکلوژن در بزرگسالان احسان گلچینی دکتر هما رسولی دکتر رضا احدی
دکتر فرزانه مومنی
۱۳۹۹/۰۳/۲۰
 

دفعات مشاهده: 2003 بار   |   دفعات چاپ: 534 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر