دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پروپوزالهای در حال اجرای دکترای تخحصصی بیولوژی تولید مثل

 | تاریخ ارسال: 1398/5/7 | 
ردیف عنوان پایان نامه نام دانشجو اساتید راهنما اساتید مشاور شماره ثبت تاریخ ثبت کد محافظت زیستی
1 بررسی تاثیر داروی اینوفولیک بر عملکرد میتوکندری و میزان رونویسی ژن های Dnmt1,BMP15,GDF9 در اووسیت MII موش مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک PCOs
 
 
 
 
 
مریم حقیقی پوده
 
دکتر مهدی مهدیزاده
 
دکتر محمد نجفی
دکترفاطمه السادات امجدی
دکتر زهرا زندیه
13-18/2/96 3/113/د/96
2 حذف سلولهای سرطانی EL4 از سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی با استفاده از نانوذره PLGA کونژوگه با اسید فولیک حامل miRNA های 143 و 206 در محیط آزمایشگاه آذر شمس دکتر مرتضی کروجی دکتر محمدنجفی
دکتر مهدی کریمی
دکتر روناک شعبانی
14-25/2/96 4/113/د/96
3 بررسی تکامل فولیکول های پره انترال موش در داربست تخمدان فاقد سلول متعاقب پیوند در موش های بالغ فاقد تخمدان حسین نیک نیاز دکتر جامعی
دکتر زهرا زندیه
دکتر محمد نوری
دکتر مظاهر قلی پور
15- 17/2/97 5/113/د/97
4 بررسی پروفایل ژنومی اندومتر انسان در اثر هم کشتی سه بعدی با جنین های سالم و دارای نقص کروموزومی صادق امیری دکتر مهناز اشرفی
دکتر فاطمه سادات امجدی
دکتر رضا افلاطونیان
دکتر مهدی مهدیزاده
دکتر پیمان بروکی میلان
16-24/2/97 6/113/د/97
5 بررسی ژنومی سلول های اندومتر انسان همکشتی شده با محیط کشت جنین های لانه گزینی شده و لانه گزنینی نشده و بررسی MicroRNA های تنظیم کننده این ژن ها در محیط کشت جنین صادق عیوضی دکتر فرشته مهر آیین
دکتر فاطمه سادات امجدی
دکتر رضا افلاطونیان
دکتر مهرداد بختیاری
دکتر ماندانا رشیدی
17-31/2/97 7/113/د/97
6 بررسی تاثیر سایتوکاین GM-CSF بر پارامترهای اسپرم و مسیر پیام رسانیPI3 kinase / AKT  و ترانسپورتر گلوکز در مردان اولیگوآستنوتراتواسپرمی و آزواسپرمی فاطمه تنهای کلاته دکتر اشرفی
دکتر امجدی
دکتر افلاطونیان
دکتر زندیه
دکتر حسینی
18_22/7/98 8/113/د/98
7 بررسی اثر اگزوزوم های مایع منی مردان نابارور با علت نامشخص و الیگواستنوتراتو بر بیان ژن های مرتبط با لانه گزینی حدیث قلی پور دکتر بختیاری
دکتر افلاطونیان
دکتر زندیه
دکتر مهدی زاده
دکتر امجدی
19_15/7/98 9/113/د/98
8 مطالعه برون تنی اسپرماتوژنز موش در سیستم سه بعدی پرینت شده با استفاده از ماتریکس خارج سلولی بیضه-آلژینات زهرا بشیری دکتر کروجی
دکتر ایرج امیری
دکتر عسگری
دکتر قلی پور ملک آبادی
دکتر فلک
20_20/8/98 10/113/د/98
9 بررسی تکثیر و تمایز سلول های اسپرماتوگونی تازه و منجمد- ذوب شده موش نوزاد بر روی ماتریکس سلول زدایی شده جفت انسان فاطمه عسگری دکتر مرتضی کروجی
دکتر مظاهر قلی پور ملک آبادی
دکتر محمد نجفی
دکتر حمیدرضا عسگری
26- 3/2/97 5/313/د/97
10 بررسی ارتباط پروفایل ترنسکریپتومی سلول های کومولوس و سیتوکینتیک جنین های بدست آمده از زنان دچار شکست مکرر لانه گزینی تحت درمان در سیکل های ART و مقایسهی با زنان سالم بارور اعظم گواهی دکتر مهدی مهدیزاده دکتر فاطمه السادات امجدی
دکتر الهام حسینی
27- 3/2/97 6/313/د/97

دفعات مشاهده: 1377 بار   |   دفعات چاپ: 339 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پروپوزالهای در حال اجرای دکترای تخصصی علوم تشریحی (آناتومی)

 | تاریخ ارسال: 1398/3/31 | 
نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه اساتید راهنما اساتید مشاور
علی حسینی بررسی تاثیر Leukemia Inhibitory Factor (LIF) و هم کشتی سلولهای آندمتریال بر رشد جنین انسان، اتصال بلاستوسیست به آندومتر و میزان بیان Micro RANهای جنین و محیط کشت در مدل کشت سه بعدی دکتر مهرداد بختیاری
دکتر بهار موقر
دکتر مجتبی رضازاده ولوجردی
دکتر نسیم قربانمهر
مرضیه زیلوچی کاشانی بررسی تکثیر و تمایز سلول های بنیادی اسپرماتوگونی تازه و منجمد- ذوب شده وزاد موش در سیستم های کشت دو بعدی و سه بعدی نانو الیاف Agar/PVA دکتر فرشته مهرآیین
دکتر مرتضی کروجی
دکتر محمد نجفی
دکتر زهره باقر
دکتر حمیدرضا عسگری
مائده انتظاری بررسی روند تمایزی سلول های بنیادی اکتومزانشیمال بوییایی (OE-MSCs) انسانی به سلو لهای شبه شوان عملکردی بر روی داربست هادی پلی کاپرولاکتون (PCL) و داربست تجاری پلی لاکتید کاپرولاکتون(Neurolac) دکتر منصوره سلیمانی
دکتر زهره باقر
دکتر مسعود مظفری
دکتر مهرداد بختیاری
مهسا پورحمزه " َAssessment of Amyloid- Beta and cis P-tau correlation upon Alzheimer`s Diwease in vitro and in vivo" دکتر محمد تقی جغتایی
دکتر کوروش شاه پسند
دکتر رضا احدی
جمال مجیدپور مطالعه تغییرات بیان کمپلکس اینفلاما زومی NLRP3 تحت تاثیر ملاتونین و 17B-Estradiol در مدل ضایعه نخاعی سگمان های T1,T6 و T12 موش صحرایی نر دکتر رضا شیرازی
دکتر محمد تقی جغتایی
دکتر فاطمه مرادی
انعام الحق چرخت گرگیج بررسی تأثیر لیپوزوم های کونژوگه شده با کلروتوکسین حاوی مهارکننده چندگانه گیرنده های تیروزین کینازی بر روی سلول های گلیوبلاستومای انسانی رده U87 دکتر مرادی
دکتر احمدوند
دکتر شعبانی
دکتر مهدی زاده
زینب قربانی شمشادسرا بررسی اثر محافظت عصبی ملیتین در مدل آتاکسی مخچه ای موش های صحرایی نر دکتر رسولی
دکتر آقایی
دکتر مرزبان
دکتر مهدی زاده
مهسا نظری ارزیابی اثر نانوساختار نقره غیر کروی بر پارامترها، مارکرهای اتوفاژی، میزان آپوپتوز اسپرم و میزان باروری در موش سوری  دکتر شیرازی
دکتر مهدی زاده
دکتر شعبانی
دکتر اشجاری
هومان پارسایی بررسی تأثیر اگزوزوم های مشتق از سلول‌های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش صحرایی بر مسیر رگ زایی رده سلولی  گلیوبلاستوما مولتی فرم در محیط in vitro دکتر نوبخت دکتر براتی
دکتر افتخارزاده
دکتر رمضانی

دفعات مشاهده: 1126 بار   |   دفعات چاپ: 230 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر