دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

پروپوزالهای در حال اجرای دکترای تخحصصی بیولوژی تولید مثل

 | تاریخ ارسال: 1398/5/7 | 
نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه اساتید راهنما اساتید مشاور
صدیقه نعمت اللهی بررسی اثر انکوباسیون طولانی مدت اسپرم بر تغییرات اپی ژنتیک آن و تغییرات مورفولوژیک و اپی ژنتیک بلاستوسیست های حاصل از تزریق درون سیتوپلاسمی(ICSI) اسپرم ها در موش دکتر مهدی مهدیزاده
دکتر محمد صالحی
دکتر مریم کاشانیان
دکتر فاطمه سادات امجدی
الهام موحد بررسی اثر انجماد شیشه ای روی بیان ژن های mir- 29a و mir-29b و ژن های هدف آنها و بیان ژن های lgf2 و  Mest در بلوستوسیست های حاصل از لقاح آزمایشگاهی در موش دکتر منصوره سلیمانی
دکتر محمد صالحی
دکتر آزاده اکبری
ندا دایی فرشباف بررسی پروفایل پروتئومی سلول های کومولوس جهت پیش بینی میزان بلوغ و قدرت لقاح اووسیت دکتر مهرداد بختیاری
دکتر رضا افلاطونیان
دکتر مهناز اشرفی
دکتر حسینی سالکده
دکتر فاطمه السادات امجدی
فاطمه محمدی بررسی تاثیر زمان پرهانکوباسیون تخمک های MII در محیط کشت ساده و محیط حاوی مکمل میواینوزیتول، بر عملکرد میتوکندری و سطوح رونویسی ژن های Malatl, LncRNA, Npm2, Nlrp5, Zarl دکتر مهناز اشرفی
دکتر زهرا زندیه
دکتر محمد نجفی
دکترفاطمه السادات امجدی
دکتر بهروز نیک نفس
زهرا صفایی اثر ویتامین D3 در عملکرد و بیوژنز میتوکندری از طریق مسیر پیام رسانی (MAPK) kinase mitgen-activated Protein در سلول های گرانولوزای جدا شده از موش مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS)" دکتر رضا شیرازی
دکتر آزاده اکبری
دکتر محمد حسین نصر اصفهانی
دکتر منصوره سلیمانی
مریم حقیقی پوده بررسی تاثیر داروی اینوفولیک بر عملکرد میتوکندری و میزان رونویسی ژن های Dnmt1,BMP15,GDF9 در اووسیت MII موش مدل سندرم تخمدان پلی کیستیک PCOs دکتر مهدی مهدیزاده
 
دکتر محمد نجفی
دکترفاطمه السادات امجدی
دکتر زهرا زندیه
آذر شمس حذف سلولهای سرطانی EL4 از سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی با استفاده از نانوذره PLGA کونژوگه با اسید فولیک حامل miRNA های 143 و 206 در محیط آزمایشگاه دکتر مرتضی کروجی دکتر محمدنجفی
دکتر مهدی کریمی
دکتر روناک شعبانی
حسین نیک نیاز بررسی تکامل فولیکول های پره انترال موش در داربست تخمدان فاقد سلول متعاقب پیوند در موش های بالغ فاقد تخمدان دکتر جامعی
دکتر زهرا زندیه
دکتر محمد نوری
دکتر مظاهر قلی پور
صادق امیری بررسی پروفایل ژنومی اندومتر انسان در اثر هم – کشتی سه بعدی با جنین های سالم و دارای نقص کروموزومی دکتر مهناز اشرفی
دکتر فاطمه سادات امجدی
دکتر رضا افلاطونیان
دکتر مهدی مهدیزاده
دکتر پیمان بروکی میلان
صادق عیوضی بررسی ژنومی سلول های اندومتر انسان همکشتی شده با محیط کشت جنین های لانه گزینی شده و لانه گزنینی نشده و بررسی MicroRNA های تنظیم کننده این ژن ها در محیط کشت جنین دکتر فرشته مهر آیین
دکتر فاطمه سادات امجدی
دکتر رضا افلاطونیان
دکتر مهرداد بختیاری
دکتر ماندانا رشیدی
فاطمه عسگری بررسی تکثیر و تمایز سلول های اسپرماتوگونی تازه و منجمد- ذوب شده موش نوزاد بر روی ماتریکس سلول زدایی شده جفت انسان دکتر مرتضی کروجی
دکتر مظاهر قلی پور ملک آبادی
دکتر محمد نجفی
دکتر حمیدرضا عسگری
اعظم گواهی بررسی ارتباط پروفایل ترنسکریپتومی سلول های کومولوس و سیتوکینتیک جنین های بدست آمده از زنان دچار شکست مکرر لانه گزینی تحت درمان در سیکل های ART و مقایسهی با زنان سالم بارور دکتر مهدی مهدیزاده دکتر فاطمه السادات امجدی
دکتر الهام حسینی
 

دفعات مشاهده: 357 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

پروپوزالهای در حال اجرای دکترای تخصصی علوم تشریحی (آناتومی)

 | تاریخ ارسال: 1398/3/31 | 
نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه اساتید راهنما اساتید مشاور
جواد مهاجر انصاری بررسی اثر سیمواستاتین و سلول مزانشیمی مشتق از مغز قرمز استخوان بر مقدار بیان پروتئین های SDF-1 و CXCR4 در ترمیم مدل القایی زخم ناشی از سوختگی در موش صحرائی دکتر ملیحه نوبخت دکتر مصطفی دهمرده
دکتر حمید رضا پازوکی
دکتر اباذر یاری
نسیم گودرزی مقایسه فنوتیپ و توان تمایز سلولهای بنیادی مشتق از کلستروم و شیر مادر به نورون با استفاده از داربست مهندسی شده سه بعدی دکتر منصوره سلیمانی
دکتر مجید کاتبی
دکتر فاطمه مرادی
دکتر روناک شعبانی
دکتر مرضیه ابراهیمی
علی حسینی بررسی تاثیر Leukemia Inhibitory Factor (LIF) و هم کشتی سلولهای آندمتریال بر رشد جنین انسان، اتصال بلاستوسیست به آندومتر و میزان بیان Micro RANهای جنین و محیط کشت در مدل کشت سه بعدی دکتر مهرداد بختیاری
دکتر بهار موقر
دکتر مجتبی رضازاده ولوجردی
دکتر نسیم قربانمهر
میترا برزرودی پور بررسی بهبود اثر بخشی ورزش بر داروی کاربامازپین به واسطه تاثیر بر بیان گیرنده های GAD65,NR1,GABAAa در مدل تشنجی القا شده با پنتیلن تترازول دکتر منصوره سلیمانی
دکتر فریبا کریم زاده
مینا افتخارزاده
مجید کاتبی
محمد بیات
پریسا رامهرمزی بررسی اثر سیمواستاتین بر مسیر AKT/mTOR در تسریع بهبود زخم ناشی از سوختگی در موش صحرایی دکتر ملیحه نوبخت دکتر محمد نجفی
دکتر مرتضی کروجی
مرضیه زیلوچی کاشانی بررسی تکثیر و تمایز سلول های بنیادی اسپرماتوگونی تازه و منجمد- ذوب شده وزاد موش در سیستم های کشت دو بعدی و سه بعدی نانو الیاف Agar/PVA دکتر فرشته مهرآیین
دکتر مرتضی کروجی
دکتر محمد نجفی
دکتر زهره باقر
دکتر حمیدرضا عسگری
احسان گلچینی بررسی ارتباط وابسته به جنس بین آنالیزهای سفالومتریک با مورفومتری سه بعدی راه هوایی فوقانی و سینوس ماگزیلاری در کلاس های سه گانه فکی مال اکلوژن در بزرگسالان دکتر هما رسولی دکتر رضا احدی
دکتر فرزانه مومنی
مائده انتظاری بررسی روند تمایزی سلول های بنیادی اکتومزانشیمال بوییایی (OE-MSCs) انسانی به سلو لهای شبه شوان عملکردی بر روی داربست هادی پلی کاپرولاکتون (PCL) و داربست تجاری پلی لاکتید کاپرولاکتون(Neurolac) دکتر منصوره سلیمانی
دکتر زهره باقر
دکتر مسعود مظفری
دکتر مهرداد بختیاری
مهسا پورحمزه " َAssessment of Amyloid- Beta and cis P-tau correlation upon Alzheimer`s Diwease in vitro and in vivo" دکتر محمد تقی جغتایی
دکتر کوروش شاه پسند
دکتر رضا احدی
جمال مجیدپور مطالعه تغییرات بیان کمپلکس اینفلاما زومی NLRP3 تحت تاثیر ملاتونین و 17B-Estradiol در مدل ضایعه نخاعی سگمان های T1,T6 و T12 موش صحرایی نر دکتر رضا شیرازی
دکتر محمد تقی جغتایی
دکتر فاطمه مرادی
 
 

 
 

دفعات مشاهده: 319 بار   |   دفعات چاپ: 60 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر